งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาสเตอร์วุฒินันท์ สิงห์เผ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาสเตอร์วุฒินันท์ สิงห์เผ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาสเตอร์วุฒินันท์ สิงห์เผ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การวัด โดย มาสเตอร์วุฒินันท์ สิงห์เผ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

2 การวัดความยาว หน่วยการวัดความยาวที่นิยมใช้กันในประเทศไทย หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ 12 นิ้ว เท่ากับ 1 ฟุต 3 ฟุต เท่ากับ 1 หลา 1,760 หลา เท่ากับ 1 ไมล์ หน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริก 10 มิลลิเมตร เท่ากับ 1 เซนติเมตร 100 เซนติเมตร เท่ากับ 1 เมตร 1,000 เมตร เท่ากับ 1 กิโลเมตร หน่วยการวัดความยาวในมาตรไทย 12 นิ้ว เท่ากับ 1 คืบ 2 คืบ เท่ากับ 1 ศอก 4 ศอก เท่ากับ 1 วา 20 วา เท่ากับ 1 เส้น 400 เส้น เท่ากับ 1 โยชน์ กำหนดการเทียบ วา เท่ากับ 2 เมตร

3 หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก ( โดยประมาณ )
1 นิ้ว เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร 1 หลา เท่ากับ เมตร 1 ไมล์ เท่ากับ กิโลเมตร ตัวอย่าง การเปรียบเทียบหน่วยการวัดในระบบเดียวกันและต่างระบบกัน 1. แก้วสูง 160 เซนติเมตร อยากทราบว่าแก้วสูงกี่เมตร เนื่องจาก 100 เซนติเมตร เท่ากับ 1 เมตร และแก้วสูง 160 เซนติเมตร ดังนั้น แก้วสูง = เมตร 100 2. ความกว้างของรั้วบ้านด้านติดถนนเป็น 1.05 กิโลเมตร อยากทราบว่าความกว้างของรั้วบ้านด้านติดกับถนนเป็นกี่เมตร เนื่องจาก 1 กิโลเมตร เท่ากับ 1,000 เมตร และรั้วบ้านกว้าง 1.05 กิโลเมตร

4 ตัวอย่าง ความยาว 5 เซนติเมตร 3 มิลลิลิตร เป็นกี่มิลลิเมตร
วิธีทำ ความยาว 1 ซม. เป็น 10 มม. ความยาว 5 ซม. เป็น 50 มม. ตอบ มิลลิเมตร ตัวอย่าง ความยาว 34 มิลลิลิตร เป็นกี่เซนติ กี่เมตรมิลลิเมตร วิธีทำ ความยาว 10 มม. เป็น 1 ซม. ความยาว 30 มม. เป็น 3 ซม. ตอบ เซนติเมตร 4 มิลลิลิตร

5

6

7


ดาวน์โหลด ppt มาสเตอร์วุฒินันท์ สิงห์เผ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google