งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัด โดย มาสเตอร์วุฒินันท์ สิงห์เผ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัด โดย มาสเตอร์วุฒินันท์ สิงห์เผ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัด โดย มาสเตอร์วุฒินันท์ สิงห์เผ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี

2 การวัดความยาว หน่วยการวัดความยาวที่นิยมใช้กันในประเทศไทย หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ 12 นิ้วเท่ากับ 1 ฟุต 3 ฟุตเท่ากับ 1 หลา 1,760 หลาเท่ากับ 1 ไมล์ หน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริก 10 มิลลิเมตรเท่ากับ 1 เซนติเมตร 100 เซนติเมตรเท่ากับ 1 เมตร 1,000 เมตรเท่ากับ 1 กิโลเมตร หน่วยการวัดความยาวในมาตรไทย 12 นิ้วเท่ากับ 1 คืบ 2 คืบเท่ากับ 1 ศอก 4 ศอกเท่ากับ 1 วา 20 วาเท่ากับ 1 เส้น 400 เส้นเท่ากับ 1 โยชน์ กำหนดการเทียบ 1 วาเท่ากับ 2 เมตร

3 หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษเทียบกับ ระบบเมตริก ( โดยประมาณ ) 1 นิ้วเท่ากับ 2.54 เซนติเมตร 1 หลาเท่ากับ 0.9144 เมตร 1 ไมล์เท่ากับ 1.6093 กิโลเมตร ตัวอย่าง การเปรียบเทียบหน่วยการวัดในระบบ เดียวกันและต่างระบบกัน 1. แก้วสูง 160 เซนติเมตร อยากทราบว่าแก้ว สูงกี่เมตร เนื่องจาก 100 เซนติเมตร เท่ากับ 1 เมตร และแก้วสูง 160 เซนติเมตร ดังนั้น แก้วสูง 160 = 1.60 เมตร 100 2. ความกว้างของรั้วบ้านด้านติดถนนเป็น 1.05 กิโลเมตร อยากทราบว่าความกว้างของรั้วบ้าน ด้านติดกับถนนเป็นกี่เมตร เนื่องจาก 1 กิโลเมตร เท่ากับ 1,000 เมตร และรั้วบ้านกว้าง 1.05 กิโลเมตร

4 ตัวอย่าง ความยาว 5 เซนติเมตร 3 มิลลิลิตร เป็นกี่มิลลิเมตร วิธีทำ ความยาว 1 ซม. เป็น 10 มม. ความยาว 5 ซม. เป็น 50 มม. ตอบ 53 มิลลิเมตร ตัวอย่าง ความยาว 34 มิลลิลิตร เป็นกี่เซนติ กี่เมตรมิลลิเมตร วิธีทำ ความยาว 10 มม. เป็น 1 ซม. ความยาว 30 มม. เป็น 3 ซม. ตอบ 3 เซนติเมตร 4 มิลลิลิตร

5

6

7


ดาวน์โหลด ppt การวัด โดย มาสเตอร์วุฒินันท์ สิงห์เผ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google