งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง ทฤษฎีบท ปีทาโกรัส โดย.. ด. ญ. กรรณิการ์ รัตนกิจธำรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง ทฤษฎีบท ปีทาโกรัส โดย.. ด. ญ. กรรณิการ์ รัตนกิจธำรง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง ทฤษฎีบท ปีทาโกรัส โดย.. ด. ญ. กรรณิการ์ รัตนกิจธำรง

2 ทฤษฎีบท ปีทาโกรัส คำถาม 1. นักเรียนคิดว่าทฤษฎีบท ปีทาโกรัส สามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้หรือไม่ อย่างไร 2. ให้นักเรียนหาพื้นที่โดย ใช้สูตรตามทฤษฎีบทปีทา โกรัสพร้อมกำหนดรูปภาพ ประกอบ

3 คำตอบ 1. นำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้โดย นำไปหาพื้นที่รูป สามเหลี่ยม นำไปหา ความสูงของต้นไม้ นำไป หาพื้นที่หลังคาบ้าน วัด 2. สูตรทฤษฎีบทปีทา โกรัส คือ c 2 =a 2 +b 2

4 สูตร ทฤษฎีบทปี ทาโกรัส c 2 =a 2 +b 2

5 ตัวอย่างที่ 1 จงหา ความยาวที่เหลือของ รูปสามเหลี่ยมต่อไปนี้

6 วิธีทำ จากรูปจะเห็นได้ว่าสามเหลี่ยมที่กำหนดให้เป็น สามเหลี่ยมมุมฉากนะคะ ดังนั้น เราสามารถหาความ ยาวด้านที่เหลือได้โดยใช้ทฤษฏีบทพีทาโกรัสได้เลย ค่ะ จากทฤษฏีบทพีทาโกรัส คือ ด้านตรงข้ามมุมฉากยก กำลังสอง เท่ากับ ด้านที่เหลือยกกำลังสองแล้วบวก กัน นั่น คือ c 2 =a 2 +b 2 จากรูป a=4, b=3 หาค่าของ c ค่ะ จะได้ว่า c 2 =4 2 + 3 2 =16 + 9= 25 นั่นคือ c 2 =25 ดังนั้น c=5 ตอบ c ยาว 5 หน่วย

7 ตัวอย่างรูปทฤษฎี บทปีทาโกรัส

8 รูปภาพการนำทฤษฎีบทไปใช้ หาพื้นที่และความสูงของ ต้นไม้และหลังคาบ้านและวัด

9

10

11

12

13

14

15

16 -

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29


ดาวน์โหลด ppt คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง ทฤษฎีบท ปีทาโกรัส โดย.. ด. ญ. กรรณิการ์ รัตนกิจธำรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google