งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส โดย.. ด.ญ.กรรณิการ์ รัตนกิจธำรง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส โดย.. ด.ญ.กรรณิการ์ รัตนกิจธำรง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส โดย.. ด.ญ.กรรณิการ์ รัตนกิจธำรง
คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส โดย.. ด.ญ.กรรณิการ์ รัตนกิจธำรง

2 ทฤษฎีบทปีทาโกรัส คำถาม 1.นักเรียนคิดว่าทฤษฎีบทปีทาโกรัส สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่ อย่างไร 2.ให้นักเรียนหาพื้นที่โดยใช้สูตรตามทฤษฎีบท ปีทาโกรัสพร้อมกำหนดรูปภาพประกอบ

3 คำตอบ 1.นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยนำไปหา พื้นที่รูปสามเหลี่ยม นำไปหาความสูงของ ต้นไม้ นำไปหาพื้นที่หลังคาบ้าน วัด 2.สูตรทฤษฎีบทปีทาโกรัส คือc2=a2+b2

4 สูตร ทฤษฎีบทปีทาโกรัส c2=a2+b2

5 ตัวอย่างที่ 1 จงหาความยาวที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมต่อไปนี้

6 วิธีทำ จากรูปจะเห็นได้ว่าสามเหลี่ยมที่กำหนดให้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะ ดังนั้น เราสามารถหาความยาวด้านที่เหลือได้โดยใช้ทฤษฏีบทพีทาโกรัสได้เลยค่ะ จากทฤษฏีบทพีทาโกรัส คือ ด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสอง เท่ากับ ด้านที่เหลือยกกำลังสองแล้วบวกกัน  นั่น คือ c2=a2+b2 จากรูป  a=4 , b=3  หาค่าของ c ค่ะ จะได้ว่า c2= =16 + 9= 25 นั่นคือ c2=25 ดังนั้น c=5 ตอบ c ยาว 5 หน่วย

7 ตัวอย่างรูปทฤษฎีบทปีทาโกรัส

8 รูปภาพการนำทฤษฎีบทไปใช้หาพื้นที่และความสูงของต้นไม้และหลังคาบ้านและวัด

9

10

11

12

13

14

15

16 -

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส โดย.. ด.ญ.กรรณิการ์ รัตนกิจธำรง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google