งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฏีบทพีธาโกรัส กรรณิกา หอมดวงศรี ผู้เขียน เนื้อหา ผู้เขียน เนื้อหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฏีบทพีธาโกรัส กรรณิกา หอมดวงศรี ผู้เขียน เนื้อหา ผู้เขียน เนื้อหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฏีบทพีธาโกรัส กรรณิกา หอมดวงศรี ผู้เขียน เนื้อหา ผู้เขียน เนื้อหา

2 ทฤษฏีบทพีธาโกรัส ทฤษฏีบทพีธาโกรัส ส่วนประกอบของ สามเหลี่ยมมุมฉาก ด้านตรงข้าม มุมฉาก ด้านประกอบมุม ฉาก

3 ทฤษฏีบทพีธาโกรัส ทฤษฏีบทพีธาโกรัส ความสัมพันธ์ระหว่างด้านต่าง ๆของสามเหลี่ยมมุม ฉากตามทฤษฏีบทพีธาโกรัส ( ด้านตรงข้ามมุมฉาก ) 2 = ผลบวกของ ( ด้าน ประกอบมุมฉากแต่ละด้าน ) 2 b c a c 2 =a 2 + b 2

4 ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประกอบบนด้านตรงข้ามมุมฉากของรูป สามเหลี่ยม เท่ากับผลบวกของพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉาทั้งสองด้าน รูปสี่เหลี่ยมใหญ่มี ด้าน a + b มีพื้นที่ (a + b)2 รูปสี่เหลี่ยมกลางมี พื้นที่ c2 รูปสามเหลี่ยมมี พื้นที่ ab/2 ดังนั้น (a + b)2 = c2 + 4(ab/2) a2 + 2ab + b2 = c2 + 2ab นั่นคือ a2 + b2 = c2 บทพิสูจน์ทฤษฎีของ พีธากอรัส

5 จบการนำเสนอ จบการนำเสนอ เรื่อง ทฤษฏีบทพีธาโกรัส


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฏีบทพีธาโกรัส กรรณิกา หอมดวงศรี ผู้เขียน เนื้อหา ผู้เขียน เนื้อหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google