งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฏีบทพีธาโกรัส กรรณิกา หอมดวงศรี ผู้เขียนเนื้อหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฏีบทพีธาโกรัส กรรณิกา หอมดวงศรี ผู้เขียนเนื้อหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฏีบทพีธาโกรัส กรรณิกา หอมดวงศรี ผู้เขียนเนื้อหา

2 ทฤษฏีบทพีธาโกรัส ส่วนประกอบของสามเหลี่ยมมุมฉาก ด้านตรงข้ามมุมฉาก
ด้านประกอบมุมฉาก ด้านประกอบมุมฉาก

3 c2=a2+b2 ทฤษฏีบทพีธาโกรัส
ความสัมพันธ์ระหว่างด้านต่าง ๆของสามเหลี่ยมมุมฉากตามทฤษฏีบทพีธาโกรัส (ด้านตรงข้ามมุมฉาก)2 = ผลบวกของ(ด้านประกอบมุมฉากแต่ละด้าน)2 c c2=a2+b2 a b

4 เท่ากับผลบวกของพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉาทั้งสองด้าน
บทพิสูจน์ทฤษฎีของพีธากอรัส ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ  พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประกอบบนด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยม เท่ากับผลบวกของพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉาทั้งสองด้าน    รูปสี่เหลี่ยมใหญ่มีด้าน a + b    มีพื้นที่ (a + b)2    รูปสี่เหลี่ยมกลางมีพื้นที่ c2    รูปสามเหลี่ยมมีพื้นที่ ab/2    ดังนั้น (a + b)2 = c2 + 4(ab/2)    a2 + 2ab + b2 = c2 + 2ab   นั่นคือ  a2 + b2 = c2

5 จบการนำเสนอ เรื่อง ทฤษฏีบทพีธาโกรัส


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฏีบทพีธาโกรัส กรรณิกา หอมดวงศรี ผู้เขียนเนื้อหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google