งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วรวรรณ หนึ่งด่านจาก นักจิตวิทยาชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วรวรรณ หนึ่งด่านจาก นักจิตวิทยาชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วรวรรณ หนึ่งด่านจาก นักจิตวิทยาชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕

2 เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สร้างประสบการณ์ให้เหมาะสมกับ โอกาสแห่งการเรียนรู้ โอกาสแห่งการเรียนรู้มีความ แตกต่างในแต่ละวัย

3 ความฉลาดทางเชาว์ปัญญา (ไอคิว : IQ : Intelligence Quatient) งเกต ความช่างสังเกต สมาธิ ความสามารถในการสร้างภาพในใจ การถ่ายทอดจินตนาการ การตัดสินใจ คุณลักษณะ IQ / EQ.

4 ความฉลาดทางอารมณ์ ( อีคิว : ไอคิว : Emotional Quatient) การรับรู้อารมณ์และควบคุมอารมณ์ การเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น เรียนรู้ระเบียบวินัย ความมุ่งมั่น มานะ อดทน การปรับตัวก่อปัญหา

5 ความฉลาดทางอารมณ์ ( อีคิว : ไอคิว : Emotional Quatient) ( ต่อ ) กล้าแสดงออก มีความสุข ความพอใจ อบอุ่นใจ สนุกสนานร่าเริง

6 การสร้างประสบการณ์สำหรับ เด็กวัย 2-5 ปี ( ต่อ ) 2 - 3 ปี เด็กดื้อ + ปฏิเสธ + ท้าทาย + เริ่มสนใจเพื่อนเด็กด้วยกัน กิจกรรม ส่งเสริมให้ช่วยตัวเอง ส่งเสริมการใช้ภาษา ส่งเสริมการพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญา

7 การสร้างประสบการณ์สำหรับ เด็กวัย 2-5 ปี ( ต่อ ) 3 - 4 ปี สนใจด้านสังคม + อยากรู้อยากเห็น + เริ่มคิดคำนำ + เลียนแบบผู้ใหญ่ + ชอบทดลอง กิจกรรม ให้เด็กเล่นตามความต้องการ เปิดโอกาสให้เด็กเล่าเรื่อง เริ่มเรียนรู้ความรับผิดชอบ

8 การสร้างประสบการณ์สำหรับ เด็กวัย 2-5 ปี ( ต่อ ) 4 - 5 ปี ชอบเล่นเพื่อนอายุเท่าๆ กัน + เล่นกลุ่มเล็กมากกว่ากลุ่มใหญ่ เลือกกิจกรรมและเตรียมอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง + มีอารมณ์ขัน หัวเราะง่าย + ว่องไว กิจกรรม เล่นเกมหาสมบัติ สามารถพูดคุยเล่าเรื่องที่สนใจ จักกิจวัตรประจำวันฝึกให้เป็นนิสัย

9 การบรูณาการกิจกรรม การเรียนรู้ สำหรับเด็ก อายุ 2-5 ปี 1. บูรณาการในการทำกิจวัตรประจำวัน 2. บูรณาการในกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม

10 บูรณาการในการทำ กิจวัตรประจำวัน ฝึกหัด ความจำ ให้มีการทบทวน บทเรียน การท่องจำบท เพลง การแก้ไขปัญหา ฝึกหัดโดยใช้สถานการณ์ ความขัดแย้งขณะเล่น / ทำ กิจกรรม

11 บูรณาการในการทำ กิจวัตรประจำวัน ( ต่อ ) การถ่ายทอดจินตนาการ ความช่างสังเกต ฝึกโดยการเล่นบทบาทสมมุติ การเล่านิทาน ฝึกหัดโดยใช้สถานการณ์ ความขัดแย้งขณะเล่น / ทำกิจกรรม

12 บูรณาการในการทำ กิจวัตรประจำวัน ( ต่อ ) ประสานระหว่างมือตา ฝึกให้เด็กติดกระดุมเสื้อผ้าเอง ฝึกให้เด็กช่วยงานบ้าน กรอกน้ำใส่ขวด การฝึกหัดให้รู้จักมารยากทางสังคม การไหว้ กล่าวทักทายสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ มารยาทในการรับประทาน อาหาร มารยาทในห้องเรียน ขออนุญาตเมื่อจะเข้าห้องน้ำ หรือ ออกจากห้องเรียน

13 บูรณาการในการทำกิจวัตร ประจำวัน ( ต่อ ) ฝึกหัดการมีระเบียบวินัย ฝึกหัดการกล้าพูดกล้าบอก การเข้าแถว การทำกิจวัตรต่างๆ เป็นเวลา และตรงต่อเวลา ฝึกการเก็บของเล่นและของใช้ เข้าที่ให้เรียบร้อย ให้ยกมือเมื่อต้องการพูด

14 บูรณาการในการทำกิจวัตร ประจำวัน ( ต่อ ) ฝึกหัดการรับผิดชอบ ฝึกหัดควบคุม อารมณ์ ให้เด็กรู้จักนำถาดอาหารไป เก็บเอง ฝึกหัดให้เด็กช่วยเหลือตนเอง ตามวัยได้ รู้จักเก็บรักษาข้าวของของ ตนเอง ไม่หยิบของผู้อื่น โดยไม่อนุญาต และรู้จักคืนให้เข้าของ ฝึกสวดมนต์ ทำสมาธิในช่วงสั้นๆ 1-5 นาที

15 บูรณาการในกิจกรรม หลัก กิจกรรมการเคลื่อนไหว และจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี ( เล่นตามมุม )

16 บูรณาการในกิจกรรม หลัก ( ต่อ ) กิจกรรมเสริม ประสบการณ์ชีวิต ( กิจกรรมวงกลม ) กิจกรรมกลางแจ้ง เกมการศึกษา

17 ข้อเสนอแนะและการแนะนำ ครูเลือกกิจกรรมจากง่าย ยากตามความ สนใจของเด็กสลับไป มา เพื่อไม่ให้เกิด ความเบื่อหน่าย ครูเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยและ พัฒนาการเด็ก ระหว่างการจัดกิจกรรมควรเน้นความ สนุกสนาน กระตุ้นการมีส่วนร่วม มีการ เคลื่อนไหว ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ขณะทำกิจกรรมครูควรให้ความใกล้ชิด และคอยแก้ไขปัญหาเฉพาะให้กับเด็ก ครูควรถ่ายทอดกิจกรรมให้กับผู้ปกครอง เด็กด้วย

18


ดาวน์โหลด ppt วรวรรณ หนึ่งด่านจาก นักจิตวิทยาชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google