งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการด้านสังคมของเด็ก. วัยทารกเป็นวัยแรกของการพัฒนาของ มนุษย์ เริ่มมีการเรียนรู้จากสิ่งภายนอก หรือสิ่งรอบๆตัวที่ได้ยินหรือพบเห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการด้านสังคมของเด็ก. วัยทารกเป็นวัยแรกของการพัฒนาของ มนุษย์ เริ่มมีการเรียนรู้จากสิ่งภายนอก หรือสิ่งรอบๆตัวที่ได้ยินหรือพบเห็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการด้านสังคมของเด็ก

2 วัยทารกเป็นวัยแรกของการพัฒนาของ มนุษย์ เริ่มมีการเรียนรู้จากสิ่งภายนอก หรือสิ่งรอบๆตัวที่ได้ยินหรือพบเห็น

3 เด็กในวัยนี้ส่วนใหญ่จะเป็นวัยเริ่มออกนอกบ้าน มี เพื่อน หรือเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาลจนถึง โรงเรียนอนุบาล และจะเป็นวัยในการเรียนรู้และ ลอกเลียนแบบการกระทำที่เคยพบเห็นผู้ใหญ่ทำ

4 ในวัยประถมจะเป็นวัยแห่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว หรือเรียนรู้ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา มีเพื่อนมากขึ้น เป็น วัยที่ชอบเล่นและมีความรู้สึกที่โตขึ้นในอีกระดับ

5 เมื่อเด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่น เด็กจะเริ่มมีบทบาทในสังคมมากขึ้น และโดยเหตุที่วัยรุ่นกำลังอยู่ในระหว่างเปลี่ยนแปลงใหม่ๆทั้ง ทางร่างกาย และจิตใจตลอดจนทางอารมณ์ด้วย ฉะนั้นใน สังคมที่เด็กคลุกคลีอยู่ก็เปลี่ยน แปลงตามไปด้วย ดังนั้นการที่ จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมจึงมักจะก่อปัญหา ต่างๆขึ้นแก่ ผู้ใหญ่และตัวเด็กเองอยู่เสมอ และอีกประการหนึ่งผู้ใหญ่บาง คน ก็ยอมรับว่าวัยรุ่นนั้นเป็นผู้ใหญ่แล้ว จึงให้อิสระแก่วัยรุ่น เหมือนผู้ใหญ่ทุกประการ แต่ในทางตรงกันข้ามผู้ใหญ่บางคน ก็เห็นว่าวัยรุ่นนั้นยังเป็นเด็กอยู่ จึงให้การ รับรองแก่เด็ก แตกต่างกันออกไปทำให้วัยรุ่นวางตัวลำบากและเป็นช่องทาง ให้ เกิดปัญหาต่างๆอยู่เสมอ


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการด้านสังคมของเด็ก. วัยทารกเป็นวัยแรกของการพัฒนาของ มนุษย์ เริ่มมีการเรียนรู้จากสิ่งภายนอก หรือสิ่งรอบๆตัวที่ได้ยินหรือพบเห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google