งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการด้านสังคมของเด็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการด้านสังคมของเด็ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการด้านสังคมของเด็ก

2 วัยทารกเป็นวัยแรกของการพัฒนาของมนุษย์ เริ่มมีการเรียนรู้จากสิ่งภายนอกหรือสิ่งรอบๆตัวที่ได้ยินหรือพบเห็น

3 เด็กในวัยนี้ส่วนใหญ่จะเป็นวัยเริ่มออกนอกบ้าน มีเพื่อน หรือเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาลจนถึงโรงเรียนอนุบาล และจะเป็นวัยในการเรียนรู้และลอกเลียนแบบการกระทำที่เคยพบเห็นผู้ใหญ่ทำ

4 ในวัยประถมจะเป็นวัยแห่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว หรือเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา มีเพื่อนมากขึ้น เป็นวัยที่ชอบเล่นและมีความรู้สึกที่โตขึ้นในอีกระดับ

5  เมื่อเด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่น เด็กจะเริ่มมีบทบาทในสังคมมากขึ้น และโดยเหตุที่วัยรุ่นกำลังอยู่ในระหว่างเปลี่ยนแปลงใหม่ๆทั้งทางร่างกาย และจิตใจตลอดจนทางอารมณ์ด้วย ฉะนั้นในสังคมที่เด็กคลุกคลีอยู่ก็เปลี่ยน แปลงตามไปด้วย ดังนั้นการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมจึงมักจะก่อปัญหา ต่างๆขึ้นแก่ผู้ใหญ่และตัวเด็กเองอยู่เสมอ และอีกประการหนึ่งผู้ใหญ่บางคน ก็ยอมรับว่าวัยรุ่นนั้นเป็นผู้ใหญ่แล้ว จึงให้อิสระแก่วัยรุ่นเหมือนผู้ใหญ่ทุกประการ แต่ในทางตรงกันข้ามผู้ใหญ่บางคนก็เห็นว่าวัยรุ่นนั้นยังเป็นเด็กอยู่ จึงให้การ รับรองแก่เด็กแตกต่างกันออกไปทำให้วัยรุ่นวางตัวลำบากและเป็นช่องทางให้ เกิดปัญหาต่างๆอยู่เสมอ


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการด้านสังคมของเด็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google