งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RECRUITMENT.  ทำไมต้องเลือกคนเข้า ทำงาน  เป้าหมายในการคัดเลือก  หลักเกณฑ์ในการ คัดเลือก  วิธีการคัดเลือก  เลือกผิดแล้วทำอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RECRUITMENT.  ทำไมต้องเลือกคนเข้า ทำงาน  เป้าหมายในการคัดเลือก  หลักเกณฑ์ในการ คัดเลือก  วิธีการคัดเลือก  เลือกผิดแล้วทำอย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RECRUITMENT

2  ทำไมต้องเลือกคนเข้า ทำงาน  เป้าหมายในการคัดเลือก  หลักเกณฑ์ในการ คัดเลือก  วิธีการคัดเลือก  เลือกผิดแล้วทำอย่างไร

3 RECRUITMENT  ทำไมต้องเลือกคน เข้าทำงาน  ต้องการคนช่วยทำงาน  ต้องการคนช่วยคิด  ต้องการคนช่วยดูแลงาน  ต้องการผู้เชี่ยวชาญในงาน

4 RECRUITMENT  เป้าหมายในการ คัดเลือก  หาคนช่วยแบ่งเบาภาระ  หาคนรับผิดชอบ  หาคนเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  หาคนร่วมทีม

5 RECRUITMENT  หลักเกณฑ์ใน การคัดเลือก  แบบขนบนิยม  แบบอุดมคติ

6 RECRUITMENT  หลักเกณฑ์ในการ คัดเลือก  แบบขนบนิยม  ครอบครัว  การศึกษา  ประสบการณ์  กิจกรรม  การรับรอง  บุคลิกภาพ  อื่นๆ

7 RECRUITMENT  แบบขนบนิยม  ครอบครัว  ครอบครัวเดิม  ครอบครัวปัจจุบัน  สถานภาพ

8 RECRUITMENT  แบบขนบนิยม  การศึกษา  ตามหลักสูตรที่ผ่านมา  ตามหลักสูตรที่กำลังเรียน  ตามหลักสูตรที่คิดจะเรียน  นอกหลักสูตร  การถูกส่งไป หรือเข้าร่วมอบรม  ความรู้รอบตัว

9 RECRUITMENT  แบบขนบนิยม  ประสบการณ์  การผ่านงาน  การฝึกงาน  การเข้ารับการอบรม  การเรียนพิเศษ

10 RECRUITMENT  แบบขนบนิยม  กิจกรรม  งานอดิเรก  กิจกรรมระหว่างศึกษา  กิจกรรมสังคม  กีฬาที่ชอบ กีฬาที่เล่น  Life Style

11 RECRUITMENT  แบบขนบนิยม  การรับรอง  จากสถาบันการศึกษา  จากสถานประกอบการเดิม  จากบุคคล  จากหน่วยงานอื่นๆ

12 RECRUITMENT  แบบขนบนิยม  บุคลิกภาพ  การแต่งตัว  การพูดจา  ความอดทน  มารยาท  รู้ธรรมเนียมและกาลเทศะ

13 RECRUITMENT  แบบขนบนิยม  อื่นๆ  การเตรียม Resume  การกรอกใบสมัคร  การเตรียมพร้อมเรื่องหลักฐานสมัคร งาน

14 RECRUITMENT  หลักเกณฑ์ในการ คัดเลือก  แบบอุดมคติ  ระดับสติปัญญา IQ  ความฉลาดทางอารมณ์ EQ  จริยธรรมในจิตใจ MQ  ความคิดสร้างสรรค์ CQ  ทัศนะคติในทางบวก AQ

15 RECRUITMENT  วิธีการคัดเลือก  สัมภาษณ์  สอบข้อเขียน  ทดสอบความถนัด  หาคนรับรอง  ทำแบบทดสอบพิเศษ  เล่นเกมยอดคนตะลุยฝุ่น

16 RECRUITMENT  วิธีการคัดเลือก  สัมภาษณ์  สัมภาษณ์โดยผู้เกี่ยวข้องหลายคน  สัมภาษณ์โดยต้นสังกัด  เปิดโอกาสให้ถาม

17 RECRUITMENT  วิธีการคัดเลือก  สอบข้อเขียน  เชิงวิชาการที่เกี่ยวข้อง  ความรู้ทั่วไป

18 RECRUITMENT  วิธีการคัดเลือก  ทดสอบความถนัด  ให้ลงมือทำให้ดู  ถามขั้นตอนอย่างละเอียดโดย ผู้เชี่ยวชาญ  อบรมระยะสั้น แล้วให้ทดลองปฏิบัติ

19 RECRUITMENT  วิธีการคัดเลือก  หาคนรับรอง  ถามที่ทำงานเดิม  ถามคนที่รู้จัก  ถามถึงเพื่อนคนที่สนิท  ถามถึงฮีโร่ในใจ

20 RECRUITMENT  วิธีการคัดเลือก  ทำแบบทดสอบพิเศษ  แบบทดสอบ IQ  แบบทดสอบ EQ  แบบทดสอบบุคลิกภาพ  แบบทดสอบความถนัดในอาชีพ  แบบทดสอบการทำงานของสมอง  โหราศาสตร์

21 RECRUITMENT  วิธีการคัดเลือก (Tip&Trick)  การเปิดโอกาสให้ถาม โดยให้ตั้งคำถาม เยอะๆ  คำถามปลายเปิด  สร้างแรงกดดัน  ให้เล่นเกม  ให้แสดงออกในสิ่งที่ถนัด  แบบสอบถามที่ให้แสดงแนวคิด  ถามเรื่องพลาดและวิธีแก้ไข

22 RECRUITMENT  เลือกผิดทำอย่างไร  ส่งเสริมการเรียนรู้  เปลี่ยนหน้าที่  เปลี่ยนคน

23 RECRUITMENT  ขั้นตอนที่ควรใช้ ในทางปฏิบัติ  วางโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจน  กำหนดคุณสมบัติ และปริมาณ บุคลากร  ตั้งเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ คุณสมบัติ  ออกแบบวิธีการคัดเลือกที่ เหมาะสม  ประกาศหาและใช้เวลา คัดเลือกอย่างรอบคอบ

24 RECRUITMENT  เมื่อต้องถูกเลือก  ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น  เตรียมพร้อม  นำเสนอให้เหมาะสม  เป็นตัวของตัวเอง

25 RECRUITMENT  เมื่อต้องถูกเลือก  ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น  ลักษณะงาน  ข้อมูลองค์กร  ข้อมูลผู้สัมภาษณ์

26 RECRUITMENT  เมื่อต้องถูกเลือก  เตรียมพร้อม  ประวัติส่วนตัว  เอกสารประกอบการสมัครงาน  การแต่งกาย  ร่างกาย และจิตใจ

27 RECRUITMENT  เมื่อต้องถูกเลือก  นำเสนอให้เหมาะสม  วางลำดับขั้นการเสนอให้ดี  หาว่าอะไรคือจุดเด่นของเรา  ใช้ความคิดสร้างด้วยตามสมควร  เลี่ยงคำว่า “ ไม่ ”

28 RECRUITMENT  เมื่อต้องถูกเลือก  เป็นตัวของตัวเอง  เชื่อมั่นในตัวเอง  กล้าแสดงความคิดเห็นอย่าง ตรงไปตรงมา


ดาวน์โหลด ppt RECRUITMENT.  ทำไมต้องเลือกคนเข้า ทำงาน  เป้าหมายในการคัดเลือก  หลักเกณฑ์ในการ คัดเลือก  วิธีการคัดเลือก  เลือกผิดแล้วทำอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google