งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดนครนายก สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 ( ฉะเชิงเทรา ) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดนครนายก สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 ( ฉะเชิงเทรา ) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดนครนายก สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 ( ฉะเชิงเทรา ) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

2

3

4 ประวัติการก่อสร้าง ประวัติการก่อสร้าง ก่อสร้างเมื่อ ปี พ. ศ. 2538 ระยะทาง 0+000 – 3+438 - ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ ปี พ. ศ. 2539 ระยะทาง 0+000 – 3+438 กิโลเมตร - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ชนิดผิวทาง Asphaltic Concrete - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ชนิดผิวทาง Asphaltic Concrete - ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ชนิดผิวทาง Asphaltic Concrete - ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ชนิดผิวทาง Asphaltic Concrete - ได้รับงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ 2554 – 2555 ยกเว้น ปี 2556 - ได้รับงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ 2554 – 2555 ยกเว้น ปี 2556 - ปี 2557 เสนอของบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ และอยู่ ในช่วงรองบประมาณ - ปี 2557 เสนอของบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ และอยู่ ในช่วงรองบประมาณ - ประวัติการบำรุงรักษา - ประวัติการบำรุงรักษา ปี พ. ศ. 2555 แก้ไขการระบายน้ำจากไหล่เขาบริเวณไหล่ ทาง ระยะทาง 30.00 เมตร ปี พ. ศ. 2555 แก้ไขการระบายน้ำจากไหล่เขาบริเวณไหล่ ทาง ระยะทาง 30.00 เมตร โดยวิธีปรับแต่ง Slope ไหล่ทาง โดยวิธีเสริมกำลังดินซึ่งใช้ แผ่นใยสังเคราะห์ GO textel โดยวิธีปรับแต่ง Slope ไหล่ทาง โดยวิธีเสริมกำลังดินซึ่งใช้ แผ่นใยสังเคราะห์ GO textel โดยใช้งบประมาณของจังหวัดนครนายก จำนวน 3,000,000.- บาท โดยใช้งบประมาณของจังหวัดนครนายก จำนวน 3,000,000.- บาท

5 ความสำคัญของสาย ทาง 1. เป็นสายทางที่ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยว ของจังหวัดนครนายก เพื่อชมเขื่อนขุนด่านปราการชล ( โครงการ พระราชดำริ ) 2. เป็นสายทางที่มีสถานที่สำคัญ เช่น 2.1 ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ( เจ้าพ่อปลัดจ่าง ) 2.2 เขื่อนขุนด่านปราการชล 2.3 หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.21 ( เขื่อนขุนด่าน ) 3. ปริมาณจราจรเฉลี่ย 6,925 PCU/ วัน 4. ค่า IRI เฉลี่ย 2.86

6 เขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนขุนด่านปราการชล ชื่อเดิมเรียกว่าเขื่อน คลองท่าด่านเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัด (Roller Compacted Concrete หรือ RCC Dam) สูง 93 เมตร ระดับสันเขื่อน +112 ม. รทก. ความยาว 2,594 เมตร ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7 ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ( เจ้าพ่อปลัดจ่าง ) สถานที่สักการะบูชา และ จุดชมวิว อยู่ระหว่าง สายทาง ขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล

8 กม. 0+400

9

10

11

12

13

14 จังหวัดนครนายกจัดแข่งจักรยาน

15 จังหวัดนครนายกจัดแข่งจักรยาน

16 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 ( ฉะเชิงเทรา ) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม รายงานผลการดำเนินงาน สายทางที่มีความ โดดเด่น สาย นย.5028 แยก ทช. นย.4016 – สันเขื่อนขุนด่าน ปราการชล อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 3.438

17 นย.5028 แยก ทช. นย.4016 – สันเขื่อนขุน ด่านปราการชล กม. 0+000 จุดเริ่มต้นโครงการ

18 กม. 0+250 นย.5028 แยก ทช. นย.4016 – สันเขื่อนขุน ด่านปราการชล

19 กม. 0+500 นย.5028 แยก ทช. นย.4016 – สันเขื่อนขุน ด่านปราการชล

20 กม. 0+750 นย.5028 แยก ทช. นย.4016 – สันเขื่อนขุน ด่านปราการชล

21 กม. 1+000 นย.5028 แยก ทช. นย.4016 – สันเขื่อนขุน ด่านปราการชล

22 กม. 1+000 นย.5028 แยก ทช. นย.4016 – สันเขื่อนขุน ด่านปราการชล

23 กม. 1+250 นย.5028 แยก ทช. นย.4016 – สันเขื่อนขุน ด่านปราการชล

24 กม. 1+500 นย.5028 แยก ทช. นย.4016 – สันเขื่อนขุน ด่านปราการชล

25 กม. 1+750 นย.5028 แยก ทช. นย.4016 – สันเขื่อนขุน ด่านปราการชล

26 กม. 2+000 นย.5028 แยก ทช. นย.4016 – สันเขื่อนขุน ด่านปราการชล

27 กม. 2+250 นย.5028 แยก ทช. นย.4016 – สันเขื่อนขุน ด่านปราการชล

28 กม. 2+500 นย.5028 แยก ทช. นย.4016 – สันเขื่อนขุน ด่านปราการชล

29 กม. 2+750 นย.5028 แยก ทช. นย.4016 – สันเขื่อนขุน ด่านปราการชล

30 กม. 3+000 นย.5028 แยก ทช. นย.4016 – สันเขื่อนขุน ด่านปราการชล

31 กม. 3+250 นย.5028 แยก ทช. นย.4016 – สันเขื่อนขุน ด่านปราการชล

32 กม. 3+438 สิ้นสุดระยะทาง นย.5028 แยก ทช. นย.4016 – สันเขื่อนขุน ด่านปราการชล

33 กม. 2+500 – 3+438 เปิดใช้ในกรณีฉุกเฉิน นย.5028 แยก ทช. นย.4016 – สันเขื่อนขุน ด่านปราการชล

34 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 ( ฉะเชิงเทรา ) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม กิจกรรม 4 S นย.5028 แยกทางหลวงชนบท นครนายก 4016 - ทางขึ้นเขื่อนขุน ด่านปราการชล

35 Serviceable ทางสบาย การปะซ่อมหลุมบ่อ

36 Safe ทางปลอดภัย อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ราวกันอันตราย หลักกันโค้ง

37 Safe ทางปลอดภัย แก้ไขไหล่ทาง Slide ด้วยแผ่นใยสังเคราะห์

38 Safe ทางปลอดภัย แก้ไขไหล่ทาง Slide ด้วยแผ่นใยสังเคราะห์

39 Safe ทางปลอดภัย แก้ไขไหล่ทาง Slide ด้วยแผ่นใยสังเคราะห์

40 Sure เดินทางอย่างมั่นใจ ป้ายแนะนำสายทาง

41 Scenic ทางสวยงาม ทางสวยงาม

42 จบการนำเสนอขอบขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดนครนายก สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 ( ฉะเชิงเทรา ) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google