งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศแผนงานบำรุง ทาง 1 สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง (Bureau of Maintenance Management) (Department of Highways) ประกอบด้วย  โปรแกรมจัดทำแผนราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศแผนงานบำรุง ทาง 1 สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง (Bureau of Maintenance Management) (Department of Highways) ประกอบด้วย  โปรแกรมจัดทำแผนราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศแผนงานบำรุง ทาง 1 สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง (Bureau of Maintenance Management) (Department of Highways) ประกอบด้วย  โปรแกรมจัดทำแผนราย ประมาณการ  ระบบติดตามแผนงานราย ประมาณการ

2 โครงสร้างระบบสารสนเทศแผนงาน บำรุงทาง 2

3 การจัดทำแผนงานผ่านระบบสารสนเทศ แผนงานบำรุงทาง  รหัสงาน 2000 งานบำรุงตาม กำหนดเวลา  รหัสงาน 3000 งานบำรุงพิเศษ  รหัสงาน 4000 งานบูรณะ  รหัสงาน 5000 งานปรับปรุง  รหัสงาน 6000 งานแก้ไขและ ป้องกัน  รหัสงาน 7000 งานอำนวยความ สะดวก  รหัสงาน 8000 งานฉุกเฉิน 33 สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง (Bureau of Maintenance Management) (Department of Highways)

4 ขั้นตอนการทำแผนงานฯ 4 สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง (Bureau of Maintenance Management) (Department of Highways)

5 กระบวนการอนุมัติแผนงานผ่านระบบ ฯ 5

6 6

7 7

8 ขั้นตอนที่ 1 กำหนดรหัสงานบำรุง ทาง  กำหนดรหัสงานตาม ต้องการ  เลือกรายการงานตาม ต้องการ  ตรวจสอบรายการงาน ที่ถูกเลือก 8

9 ขั้นตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานใช้คำนวณ ( ส่วนที่ 1)  ที่ตั้งโครงการ ( จังหวัด )  ราคาน้ำมันดีเซลล์ ( บาท / ลิตร )  ปริมาณการจราจร ( คัน / วัน )  ระยะเวลาโครงการ ( วัน )  ปริมาณงานทั้ง โครงการ ( ตร. ม.)  ระยะทางดำเนินการ ( กม.)  เงินจ่ายล่วงหน้า (%)  เงินประกันผลงาน (%)  ดอกเบี้ยเงินกู้ (%)  ภาษีมูลค่าเพิ่ม (%) 9

10 ขั้นตอนที่ 2 รายละเอียดแผนราย ประมาณการ ( ส่วนที่ 2)  ประเภทกิจกรรม บำรุงทาง  ปีงบประมาณ  รายละเอียดสาย ทาง  สภาพทางดิม  เหตุผลและความ จำเป็น  รายละเอียดงานที่ จะทำ  ผู้รับผิดชอบ แผนงาน 10

11 ขั้นตอนที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดวัสดุ ( ส่วนที่ 1)  ราคาวัสดุที่แหล่ง  ระยะทางขนส่ง  วิธีการขนส่งวัสดุ 11

12 ขั้นตอนที่ 3 งานคอนกรีต ไม้แบบ ( ส่วนที่ 2)  คอนกรีตชนิดต่างๆ  คำนวณปริมาณไม้ แบบ  รายละเอียดทราย หยาบบดอัดแน่น 12

13 ขั้นตอนที่ 4 รายการคำนวณปริมาณ งานต่อหน่วย  กรอกปริมาณงาน  คำนวณราคางานต่อ หน่วย 13

14 ขั้นตอนที่ 5 รายละเอียดราคา ประมาณการ  คำนวณ Factor F  กำหนดค่าปรับ ยอด 14

15 ขั้นตอนที่ 6 ภาพประกอบแผนราย ประมาณการ  สภาพทางเดิม  ตำแหน่งที่ตั้ง โครงการ  ภาพแผนที่ สังเขป  Typical Cross- Section 15

16 16

17 ตัวอย่างเอกสาร แผนรายประมาณ การ (PDF File) 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24 กระบวนการอนุมัติแผนงานผ่านระบบ ฯ

25 แผนที่ตำแหน่งแหล่งวัสดุ 25 4. ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ 25 สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง (Bureau of Maintenance Management) (Department of Highways)

26 หน้าจอนำเข้าข้อมูลแหล่งวัสดุ 26

27 5. ระบบติดตามแผนรายประมาณการ 27

28 หน้าจอแสดงรายละเอียดโครงการ 28

29 หน้าจอแสดงข้อมูล PDF ของแผน รายประมาณการ 29

30 หน้าจอสำหรับบันทึกข้อมูลเหตุผล การไม่อนุมัติโครงการ 30

31 หน้าจอสำหรับสืบค้นข้อมูลผู้รับเหมา 31

32 หน้าจอสำหรับสืบค้นข้อมูลตาม แขวง – สน. บท./ สทล. – สงล. 32

33 หน้าจอสำหรับสืบค้นข้อมูลตามรหัส งาน 33

34 หน้าจอสรุปความก้าวหน้าพิจารณา 34

35 หน้าจอสรุปการอนุมัติโครงการ 35

36 หน้าจอจัดเก็บบันทึกคำสั่ง 36

37 หน้าจอเพิ่มข้อมูลบันทึกคำสั่ง 37

38 หน้าจอแก้ไขข้อมูลบันทึกคำสั่ง 38

39 หน้าจอลบข้อมูลบันทึกคำสั่ง 39


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศแผนงานบำรุง ทาง 1 สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง (Bureau of Maintenance Management) (Department of Highways) ประกอบด้วย  โปรแกรมจัดทำแผนราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google