งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติ นาย ชยกร ปุตระเศรณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติ นาย ชยกร ปุตระเศรณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติ นาย ชยกร ปุตระเศรณี
ประวัติ นาย ชยกร ปุตระเศรณี ชื่อเดิม วิทวัส วัน/เดือน/ปี เกิด เม.ย ประวัติการศึกษา 2516 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2521 Mini MBA Shell-มธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540 Rangsit Hotel Mini MBA มหาวิทยาลัยรังสิต 2545 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

2 ประวัติการทำงาน ประวัติการทำงาน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 4 กองโครงการพื้นฐานเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผู้จัดการตลาดค้าช่วงภาคใต้ ผู้จัดการตลาดค้าช่วงภาคกลาง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เครือโรงแรมอิมพีเรียล บริษัท นิวอิมพีเรียลโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

3 ประวัติการทำงาน (2) ประวัติการทำงาน (ต่อ)
กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการตลาด บริษัท แอดมีเริล แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท จัสซันเดย์ แอนด์ ไซเบอร์เนชั่น จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ - โรงแรม กรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ - บริษัท ซินีคอลเทรนนิ่ง แอนด์ คอลซัลแตนท์ จำกัด - บริษัท ซินีคอลสปอร์ต แอนด์ อมิวท์เมนท์ จำกัด

4 ประวัติการทำงาน (3) ประวัติการทำงาน (ต่อ)
2547-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ โรงแรม จุลดิศ เขาใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรม เขาใหญ่ เลควิว 2543-ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดาต้า โอม ซัพพลาย จำกัด

5 อดีต กิจกรรมพิเศษ - อุปนายก สมาคมเศรษฐศาสตร์จุฬาฯ
- ประธานนักศึกษา Rangsit Mini MBA รุ่น 1 - ประธานเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ รุ่น 3 - นายกสโมสรโรตารีท่าเรือกรุงเทพ ภาค 3350 โรตารีสากล - วิทยากรพิเศษมหาวิทยาลัยนเรศวร,มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพและ SIBA - กรรมการมูลนิธิแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย( ) - คณะกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกลุ่มที่ 5 (2545) - รองประธานฝ่ายกิจกรรม รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 13

6 ปัจจุบัน กิจกรรมทางสังคม - กรรมการสโมสรโรตารีท่าเรือกรุงเทพ
กิจกรรมพิเศษ อดีต - วิทยากรพิเศษด้านการตลาดให้กับวิทยาลัยดุสิตธานี ( ) - คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจรายสัปดาห์ คอลัมม์ Tourism Management ( ) - อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ในคณะกรรมาธิการงบประมาณ วุฒิสภา ( ) ปัจจุบัน กิจกรรมทางสังคม - กรรมการสโมสรโรตารีท่าเรือกรุงเทพ - อนุกรรมการพัฒนาที่ดิน องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย - ประธานคณะทำงานพิจารณาศึกษาการสร้างโรงแรมในโครงการ ศูนย์สินค้าโอทอปฯ - วิทยากรพิเศษด้านการตลาด การวางแผนและการบริการ

7 ที่อยู่ติดต่อ อาคาร Buxted House 9/66 ถนนรัชดาภิเษก
โรงแรม จุลดิศ เขาใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา อาคาร Buxted House 9/66 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร โทรสาร บริษัท ดาต้า โอม ซัพพลาย จำกัด 213/6-9 ซอยลาดพร้าว 126 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม โทร , มือถือ


ดาวน์โหลด ppt ประวัติ นาย ชยกร ปุตระเศรณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google