งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติ นาย ชยกร ปุ ตระเศรณี ประวัติ นาย ชยกร ปุ ตระเศรณี ชื่อเดิม วิทวัส วัน / เดือน / ปี เกิด 17 เม. ย. 2493 ประวัติการศึกษา 2516 เศรษฐศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติ นาย ชยกร ปุ ตระเศรณี ประวัติ นาย ชยกร ปุ ตระเศรณี ชื่อเดิม วิทวัส วัน / เดือน / ปี เกิด 17 เม. ย. 2493 ประวัติการศึกษา 2516 เศรษฐศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติ นาย ชยกร ปุ ตระเศรณี ประวัติ นาย ชยกร ปุ ตระเศรณี ชื่อเดิม วิทวัส วัน / เดือน / ปี เกิด 17 เม. ย. 2493 ประวัติการศึกษา 2516 เศรษฐศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2521Mini MBA Shell- มธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540Rangsit Hotel Mini MBA มหาวิทยาลัยรังสิต 2545 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า )

2 ประวัติการทำงาน ประวัติการทำงาน ประวัติการทำงาน 2517-2520 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 4 กองโครงการพื้นฐานเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2520-2539 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดอุตสาหกรรม ก่อสร้าง ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดอุตสาหกรรม ก่อสร้าง ผู้จัดการตลาดค้าช่วงภาคใต้ ผู้จัดการตลาดค้าช่วงภาคใต้ ผู้จัดการตลาดค้าช่วงภาคกลาง ผู้จัดการตลาดค้าช่วงภาคกลาง 2539-2546- ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เครือโรงแรม อิมพีเรียล บริษัท นิวอิมพีเรียลโฮเต็ล จำกัด ( มหาชน ) บริษัท นิวอิมพีเรียลโฮเต็ล จำกัด ( มหาชน )

3 ประวัติการทำงาน (2) ประวัติการทำงาน (2) ประวัติการทำงาน ( ต่อ ) 2546 - กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้าน การตลาด บริษัท แอดมีเริล แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท แอดมีเริล แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 2546 - กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้าน การตลาด บริษัท จัสซันเดย์ แอนด์ ไซเบอร์เนชั่น จำกัด บริษัท จัสซันเดย์ แอนด์ ไซเบอร์เนชั่น จำกัด 2546-2547- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ - โรงแรม กรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ - โรงแรม กรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ - บริษัท ซินีคอลเทรนนิ่ง แอนด์ คอลซัล แตนท์ จำกัด - บริษัท ซินีคอลเทรนนิ่ง แอนด์ คอลซัล แตนท์ จำกัด - บริษัท ซินีคอลสปอร์ต แอนด์ อมิวท์ เมนท์ จำกัด - บริษัท ซินีคอลสปอร์ต แอนด์ อมิวท์ เมนท์ จำกัด

4 ประวัติการทำงาน (3) ประวัติการทำงาน (3) ประวัติการทำงาน ( ต่อ ) 2547- ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาด้านการตลาดและพัฒนา ธุรกิจ โรงแรม จุลดิศ เขาใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรม จุลดิศ เขาใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรม เขาใหญ่ เลควิว โรงแรม เขาใหญ่ เลควิว 2543- ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดาต้า โอม ซัพพลาย จำกัด บริษัท ดาต้า โอม ซัพพลาย จำกัด

5 กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมพิเศษ อดีต - อุปนายก สมาคมเศรษฐศาสตร์จุฬาฯ - ประธานนักศึกษา Rangsit Mini MBA รุ่น 1 - ประธานเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ รุ่น 3 - นายกสโมสรโรตารีท่าเรือกรุงเทพ ภาค 3350 โรตารีสากล - นายกสโมสรโรตารีท่าเรือกรุงเทพ ภาค 3350 โรตารีสากล - วิทยากรพิเศษมหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัย รังสิต, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัย กรุงเทพและ SIBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัย กรุงเทพและ SIBA - กรรมการมูลนิธิแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศ ไทย (2544-2545) - คณะกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหมกลุ่มที่ 5 (2545) - รองประธานฝ่ายกิจกรรม รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 13

6 กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมพิเศษ อดีต - วิทยากรพิเศษด้านการตลาดให้กับวิทยาลัย ดุสิตธานี (2547-2548) - คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจราย สัปดาห์ - คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจราย สัปดาห์ คอลัมม์ Tourism Management (2547- 2548) คอลัมม์ Tourism Management (2547- 2548) - อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากองทุนและ เงินทุนหมุนเวียน - อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากองทุนและ เงินทุนหมุนเวียน ในคณะกรรมาธิการงบประมาณ วุฒิสภา (2546-2549) ในคณะกรรมาธิการงบประมาณ วุฒิสภา (2546-2549) ปัจจุบัน กิจกรรมทางสังคม - กรรมการสโมสรโรตารีท่าเรือกรุงเทพ - อนุกรรมการพัฒนาที่ดิน องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย - ประธานคณะทำงานพิจารณาศึกษาการสร้าง โรงแรมในโครงการ ศูนย์สินค้าโอทอปฯ ศูนย์สินค้าโอทอปฯ - วิทยากรพิเศษด้านการตลาด การวางแผนและ การบริการ

7 ที่อยู่ติดต่อ ที่อยู่ติดต่อ โรงแรม จุลดิศ เขาใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา อาคาร Buxted House 9/66 ถนน รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-5560251-6 โทรสาร 02-5560258 บริษัท ดาต้า โอม ซัพพลาย จำกัด บริษัท ดาต้า โอม ซัพพลาย จำกัด 213/6-9 ซอยลาดพร้าว 126 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310 โทร. 02-7365797, 02- 7365903 มือถือ 01-6186727


ดาวน์โหลด ppt ประวัติ นาย ชยกร ปุ ตระเศรณี ประวัติ นาย ชยกร ปุ ตระเศรณี ชื่อเดิม วิทวัส วัน / เดือน / ปี เกิด 17 เม. ย. 2493 ประวัติการศึกษา 2516 เศรษฐศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google