งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติ นาย ชยกร ปุ ตระเศรณี ประวัติ นาย ชยกร ปุ ตระเศรณี ชื่อเดิม วิทวัส วัน / เดือน / ปี เกิด 17 เม. ย. 2493 ประวัติการศึกษา 2516 เศรษฐศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติ นาย ชยกร ปุ ตระเศรณี ประวัติ นาย ชยกร ปุ ตระเศรณี ชื่อเดิม วิทวัส วัน / เดือน / ปี เกิด 17 เม. ย. 2493 ประวัติการศึกษา 2516 เศรษฐศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติ นาย ชยกร ปุ ตระเศรณี ประวัติ นาย ชยกร ปุ ตระเศรณี ชื่อเดิม วิทวัส วัน / เดือน / ปี เกิด 17 เม. ย ประวัติการศึกษา 2516 เศรษฐศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2521Mini MBA Shell- มธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540Rangsit Hotel Mini MBA มหาวิทยาลัยรังสิต 2545 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า )

2 ประวัติการทำงาน ประวัติการทำงาน ประวัติการทำงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 4 กองโครงการพื้นฐานเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดอุตสาหกรรม ก่อสร้าง ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดอุตสาหกรรม ก่อสร้าง ผู้จัดการตลาดค้าช่วงภาคใต้ ผู้จัดการตลาดค้าช่วงภาคใต้ ผู้จัดการตลาดค้าช่วงภาคกลาง ผู้จัดการตลาดค้าช่วงภาคกลาง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เครือโรงแรม อิมพีเรียล บริษัท นิวอิมพีเรียลโฮเต็ล จำกัด ( มหาชน ) บริษัท นิวอิมพีเรียลโฮเต็ล จำกัด ( มหาชน )

3 ประวัติการทำงาน (2) ประวัติการทำงาน (2) ประวัติการทำงาน ( ต่อ ) กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้าน การตลาด บริษัท แอดมีเริล แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท แอดมีเริล แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้าน การตลาด บริษัท จัสซันเดย์ แอนด์ ไซเบอร์เนชั่น จำกัด บริษัท จัสซันเดย์ แอนด์ ไซเบอร์เนชั่น จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ - โรงแรม กรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ - โรงแรม กรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ - บริษัท ซินีคอลเทรนนิ่ง แอนด์ คอลซัล แตนท์ จำกัด - บริษัท ซินีคอลเทรนนิ่ง แอนด์ คอลซัล แตนท์ จำกัด - บริษัท ซินีคอลสปอร์ต แอนด์ อมิวท์ เมนท์ จำกัด - บริษัท ซินีคอลสปอร์ต แอนด์ อมิวท์ เมนท์ จำกัด

4 ประวัติการทำงาน (3) ประวัติการทำงาน (3) ประวัติการทำงาน ( ต่อ ) ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาด้านการตลาดและพัฒนา ธุรกิจ โรงแรม จุลดิศ เขาใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรม จุลดิศ เขาใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรม เขาใหญ่ เลควิว โรงแรม เขาใหญ่ เลควิว ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดาต้า โอม ซัพพลาย จำกัด บริษัท ดาต้า โอม ซัพพลาย จำกัด

5 กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมพิเศษ อดีต - อุปนายก สมาคมเศรษฐศาสตร์จุฬาฯ - ประธานนักศึกษา Rangsit Mini MBA รุ่น 1 - ประธานเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ รุ่น 3 - นายกสโมสรโรตารีท่าเรือกรุงเทพ ภาค 3350 โรตารีสากล - นายกสโมสรโรตารีท่าเรือกรุงเทพ ภาค 3350 โรตารีสากล - วิทยากรพิเศษมหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัย รังสิต, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัย กรุงเทพและ SIBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัย กรุงเทพและ SIBA - กรรมการมูลนิธิแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศ ไทย ( ) - คณะกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหมกลุ่มที่ 5 (2545) - รองประธานฝ่ายกิจกรรม รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 13

6 กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมพิเศษ อดีต - วิทยากรพิเศษด้านการตลาดให้กับวิทยาลัย ดุสิตธานี ( ) - คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจราย สัปดาห์ - คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจราย สัปดาห์ คอลัมม์ Tourism Management ( ) คอลัมม์ Tourism Management ( ) - อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากองทุนและ เงินทุนหมุนเวียน - อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากองทุนและ เงินทุนหมุนเวียน ในคณะกรรมาธิการงบประมาณ วุฒิสภา ( ) ในคณะกรรมาธิการงบประมาณ วุฒิสภา ( ) ปัจจุบัน กิจกรรมทางสังคม - กรรมการสโมสรโรตารีท่าเรือกรุงเทพ - อนุกรรมการพัฒนาที่ดิน องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย - ประธานคณะทำงานพิจารณาศึกษาการสร้าง โรงแรมในโครงการ ศูนย์สินค้าโอทอปฯ ศูนย์สินค้าโอทอปฯ - วิทยากรพิเศษด้านการตลาด การวางแผนและ การบริการ

7 ที่อยู่ติดต่อ ที่อยู่ติดต่อ โรงแรม จุลดิศ เขาใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา อาคาร Buxted House 9/66 ถนน รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร โทรสาร บริษัท ดาต้า โอม ซัพพลาย จำกัด บริษัท ดาต้า โอม ซัพพลาย จำกัด 213/6-9 ซอยลาดพร้าว 126 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม โทร , มือถือ


ดาวน์โหลด ppt ประวัติ นาย ชยกร ปุ ตระเศรณี ประวัติ นาย ชยกร ปุ ตระเศรณี ชื่อเดิม วิทวัส วัน / เดือน / ปี เกิด 17 เม. ย. 2493 ประวัติการศึกษา 2516 เศรษฐศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google