งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย การสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2549

2 ดร. จุรี วิจิตรวาท การ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และ ประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประธาน การประชุมร่วมเพื่อเสนอผล การประชุมกลุ่มย่อย

3 ดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ ประธาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ผู้แทนกลุ่มที่ 1 ดร. ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทยผู้แทนกลุ่มที่ 2 ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ผู้อำนวยการวิจัย ด้านเศรษฐกิจ ยุคสารสนเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย ผู้แทนกลุ่มที่ 3 คุณแก้ว สังข์ชู ปราชญ์ชาวบ้าน เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนสี่ภาค จังหวัดพัทลุงผู้แทนกลุ่มที่ 4 ผู้ร่วมการอภิปราย

4 พักรับประทานอาหาร ว่าง 15 นาที ไฟล์การนำเสนอทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.info.tdri.or.th

5 เชิญท่านและ ครอบครัว ร่วมรับประทาน อาหารค่ำ เวลา 18.30 น. ณ บริเวณสนามหญ้า ริมทะเล


ดาวน์โหลด ppt ร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google