งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์อภิสิทธิ์ อุปกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์อภิสิทธิ์ อุปกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์อภิสิทธิ์ อุปกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2 ประวัติ ชื่อ – นามสกุล : นายอภิสิทธิ์ อุปกิจ วัน / เดือน / ปีเกิด : วันศุกร์ 11 กันยายน เชื้อชาติ : ไทย สัญชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ หมู่โลหิต : บี สถานภาพ : สมรส ทีอยู่ : 802/993 ม.12 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี สถานที่ทำงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร

3 ข้อมูลการติดต่อ สถานที่ทำงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน : เบอร์โทรศัพท์มือถือ : :

4 ประวัติการศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา พ.ศ.2537
วท.บ เทคโนโลยีอิเล็กฯ สถาบันราชภัฏพระนคร พ.ศ.2542 คม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ.2551 Certificate of Completion Brigham Young University Hawaii USA.

5 ประสบการณ์ทำงานภาคเอกชน
ลำดับ หน่วยงาน ตำแหน่งงาน ระยะเวลา 1 บริษัท เอส. ดี .เอ. กรุ๊ป จำกัด วิศวกรฝ่ายขาย 2 บริษัท ไอบีซีเคเบิลทีวี ในเครือบริษัทชินวัตร จำกัด วิศวกรระบบไมโครเวฟ

6 ประสบการณ์ทำงานภาครัฐ
ลำดับ หน่วยงาน ตำแหน่งงาน ระยะเวลา 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาจารย์, กรรมการบริหารหลักสูตร เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2542-ปัจจุบัน

7 ประสบการณ์ศึกษาดูงาน
ลำดับ สถานที่ดูงาน 1 บริษัทผลิตรถยนต์และอะไหล่รถยนต์เช่น โตโยต้า มิตซูบิชิ ซูซูกิ ฟอร์ด นีสสัน มาสด้า 2 โรงงานผลิตยางรถยนต์บริสจโตน 3 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เช่น เวียตนาม เกาหลี ฮ่องกง มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียตนาม และมหาวิทยาลัยบริกัมยัง ฮายวายสหรัฐอเมริกา

8 การทำงานในปัจจุบัน ลำดับ หน้าที่ในปัจจุบัน 1
อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ตำแหน่งประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2 กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 กรรมการบริหารหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 4 กรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.พระนคร 5 ผู้แทนมหาวิทยาลัยในคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน เครื่อข่ายอุดมศึกษาเขตภาคกลาง สำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ(สกอ.) 6 คณะทำงานร่างหลักสูตรด้านการจัดการอุตสาหกรรมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 7 หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร

9 โครงการปลูกป่าชายเลน ถวายพ่อหลวง
ความสนใจพิเศษ(จิตอาสา) โครงการปลูกป่าชายเลน ถวายพ่อหลวง อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

10 โครงการปลูกป่าชายเลน ถวายพ่อหลวง
ผอ.ศูนย์อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร รศ.ดร.เสรี ศุภรทิตย์

11 โครงการปลูกป่าชายเลน ถวายพ่อหลวง

12 ความสนใจพิเศษเกี่ยวกับโครงพระราชดำริ

13 ความสนใจพิเศษการวิจัยในงานอุตสาหกรรม

14 น้ำถ้วมที่พักอาศัยที่ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ใหญ่ครั้งสำคัญ
ความทรงจำ ปี พ.ศ.2554 น้ำถ้วมที่พักอาศัยที่ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ใหญ่ครั้งสำคัญ

15 น้ำถ้วมที่พักอาศัยที่ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ใหญ่ครั้งสำคัญ(ต่อ)
ความทรงจำ ปี พ.ศ.2554 น้ำถ้วมที่พักอาศัยที่ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ใหญ่ครั้งสำคัญ(ต่อ)

16 ขอขอบคุณที่ติดตามการนำเสนอ Thank you for you attention.


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์อภิสิทธิ์ อุปกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google