งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์อภิสิทธิ์ อุปกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์อภิสิทธิ์ อุปกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์อภิสิทธิ์ อุปกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2 ชื่อ – นามสกุล : นายอภิสิทธิ์ อุปกิจ วัน / เดือน / ปีเกิด : วันศุกร์ 11 กันยายน 2513 เชื้อชาติ : ไทย สัญชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ หมู่โลหิต : บี สถานภาพ : สมรส ทีอยู่ : 802/993 ม.12 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 13210 สถานที่ทำงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร 2 ประวัติ

3 ข้อมูลการติดต่อ สถานที่ทำงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-2521-0151 เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 089-921-3811 E-Mail : apisit_imt@hotmail.com : apisit.upakit@gmail.com 3

4 4 ประวัติการศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาสถาบันการศึกษา พ.ศ.2537วท.บ เทคโนโลยีอิเล็กฯสถาบันราชภัฏพระนคร พ.ศ.2542คม. เทคโนโลยี อุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพระนคร พ.ศ.2551Certificate of Completion Brigham Young University Hawaii USA.

5 5 ประสบการณ์ทำงานภาคเอกชน ลำดับหน่วยงานตำแหน่งงานระยะเวลา 1บริษัท เอส. ดี.เอ. กรุ๊ป จำกัดวิศวกรฝ่ายขาย2531-2537 2บริษัท ไอบีซีเคเบิลทีวี ใน เครือบริษัทชินวัตร จำกัด วิศวกรระบบ ไมโครเวฟ 2537-2541

6 6 ประสบการณ์ทำงานภาครัฐ ลำดับหน่วยงานตำแหน่งงานระยะเวลา 1มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอาจารย์, กรรมการบริหาร หลักสูตร เทคโนโลยี การจัดการ อุตสาหกรรม 2542-ปัจจุบัน

7 ประสบการณ์ศึกษาดูงาน ลำดับสถานที่ดูงาน 1บริษัทผลิตรถยนต์และอะไหล่รถยนต์เช่น โตโยต้า มิตซูบิชิ ซูซูกิ ฟอร์ด นีสสัน มาสด้า 2โรงงานผลิตยางรถยนต์บริสจโตน 3หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เช่น เวียตนาม เกาหลี ฮ่องกง มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียตนาม และมหาวิทยาลัยบริกัม ยัง ฮายวายสหรัฐอเมริกา

8 การทำงานในปัจจุบัน ลำดับหน้าที่ในปัจจุบัน 1อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ตำแหน่งประธาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3กรรมการบริหารหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 4กรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.พระนคร 5ผู้แทนมหาวิทยาลัยในคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน เครื่อข่ายอุดมศึกษาเขตภาคกลาง สำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) 6คณะทำงานร่างหลักสูตรด้านการจัดการอุตสาหกรรมร่วมกับสภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 7หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร

9 โครงการปลูกป่าชายเลน ถวายพ่อหลวง อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ความสนใจพิเศษ(จิตอาสา)

10 โครงการปลูกป่าชายเลน ถวายพ่อหลวง ผอ.ศูนย์อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร รศ.ดร.เสรี ศุภรทิตย์

11 โครงการปลูกป่าชายเลน ถวายพ่อหลวง

12 ความสนใจพิเศษเกี่ยวกับโครงพระราชดำริ

13 ความสนใจพิเศษการวิจัยในงานอุตสาหกรรม

14 ความทรงจำ ปี พ.ศ.2554 น้ำถ้วมที่พักอาศัยที่ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ใหญ่ครั้งสำคัญ

15 ความทรงจำ ปี พ.ศ.2554 น้ำถ้วมที่พักอาศัยที่ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ใหญ่ครั้งสำคัญ(ต่อ)

16 16 ขอขอบคุณที่ติดตามการนำเสนอ Thank you for you attention.


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์อภิสิทธิ์ อุปกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google