งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวธัญชนก นาคพล 5510610041 ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวธัญชนก นาคพล 5510610041 ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวธัญชนก นาคพล ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 2 กิ่งแก้ว อริยเดช นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ พิเศษ สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นโยบายการพัฒนา อุตสาหกรรมยางในประเทศ

3 กิ่งแก้ว อริยเดช นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ พิเศษ สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

4 4 กนย. ได้จัดทำ “ กนย. ได้จัดทำ “ แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ( )” มุ่งเน้นการใช้ยางดิบธรรมชาติ ภายในประเทศ เพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง และ การพัฒนาหน่วยงานวิจัย ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี้ - - แผนงานปรับปรุงคุณภาพยางดิบ - แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียาง - แผนพัฒนาระบบการตลาดยาง แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ( )

5 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ( กนย. ได้จัดทำ “ แผนพัฒนาอุตสาหกรรม ยาง ( )” มุ่งเน้นการใช้ยางดิบธรรมชาติภายในประเทศ เพิ่ม การส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง และการพัฒนาหน่วยงานวิจัย ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี้  แผนงานปรับปรุงคุณภาพยางดิบ  แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียาง  แผนพัฒนาระบบการตลาดยาง

6 6


ดาวน์โหลด ppt นางสาวธัญชนก นาคพล 5510610041 ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google