งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรุนแรงขนาดความเป็นไปได้การยอมรับของชุมชน 1 การประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉิน และการ ช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้ออกซิเจนเทคนิค การใช้ยากรณีฉุกเฉินในรพ. สต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรุนแรงขนาดความเป็นไปได้การยอมรับของชุมชน 1 การประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉิน และการ ช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้ออกซิเจนเทคนิค การใช้ยากรณีฉุกเฉินในรพ. สต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ความรุนแรงขนาดความเป็นไปได้การยอมรับของชุมชน 1 การประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉิน และการ ช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้ออกซิเจนเทคนิค การใช้ยากรณีฉุกเฉินในรพ. สต. 382435153824372184 2 การใช้ยาในเด็ก และการคำนวณการใช้ ยาผลข้างเคียง และอาการไม่พึง ประสงค์จากการใช้ยา 271436183824361874 3 ผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์จาก การใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรังใน รพ. สต. 28161773824372168 4 การตรวจร่างกาย ในแต่ละระบบ 18836183824361868 6 เทคนิคการฉีดยาวัคซีน ยาคุมกำเนิด ยาชา ชนิดวัคซีน การฉีดในกรณีไม่มา ตามนัด ตกหล่น 251034123824341258 5 เทคนิคการเก็บสิ่งส่งตรวจ 14434123824341252 8 การดูแลผู้ป่วย BBA เทคนิคการตรวจ ครรภ์ 177188382418847 7 การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มี ภาวะแทรกซ้อนทางไตในชุมชน 248188382415545 9 การดูแลผู้ป่วยมะเร็งหลังรับคีโม 188188382415545

4 - การจัดทีมผู้เรียน - การเตรียมตารางเรียน - การเตรียมทีมแพทย์ พยาบาล และทีมงานใน โรงพยาบาล

5 ตารางเรียน CBL รุ่นที่ 1 คปสอ. นาด้วง ครั้ง ที่วันที่เช้า 8.30- 12.00. บ่าย 13.00- 16.00 น. ผู้รับผิดชอบ 1 อังคารประเมินตนเองของผู้เรียนการประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้ ออกซิเจนเทคนิคการใช้ยากรณี ฉุกเฉินในรพ. สต. ER 2 พฤหัสบ ดี ฝึกปฏิบัติเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ 3 อังคารการตรวจร่างกาย ในแต่ละระบบการใช้ยาในเด็ก และการคำนวณ การใช้ยาผลข้างเคียง และอาการ ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา OPD, เภสัช ผลข้างเคียงและอาการไม่พึง ประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วย เรื้อรังใน รพ. สต. เทคนิคการฉีดยาวัคซีน ยา คุมกำเนิด ยาชา ชนิดวัคซีน การ ฉีดในกรณีไม่มาตามนัด ตกหล่น 4 พฤหัสบ ดี การตรวจร่างกาย ในแต่ละระบบ OPD, ห้อง ตรวจ

6 การจัดเวทีแลกเปลี่ยน (Case Conference) - เรื่องเล่า จาก CBL การสรุปและประเมินการ เรียน

7 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt ความรุนแรงขนาดความเป็นไปได้การยอมรับของชุมชน 1 การประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉิน และการ ช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้ออกซิเจนเทคนิค การใช้ยากรณีฉุกเฉินในรพ. สต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google