งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรุนแรงขนาดความเป็นไปได้การยอมรับของชุมชน 1 การประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉิน และการ ช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้ออกซิเจนเทคนิค การใช้ยากรณีฉุกเฉินในรพ. สต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรุนแรงขนาดความเป็นไปได้การยอมรับของชุมชน 1 การประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉิน และการ ช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้ออกซิเจนเทคนิค การใช้ยากรณีฉุกเฉินในรพ. สต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ความรุนแรงขนาดความเป็นไปได้การยอมรับของชุมชน 1 การประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉิน และการ ช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้ออกซิเจนเทคนิค การใช้ยากรณีฉุกเฉินในรพ. สต การใช้ยาในเด็ก และการคำนวณการใช้ ยาผลข้างเคียง และอาการไม่พึง ประสงค์จากการใช้ยา ผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์จาก การใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรังใน รพ. สต การตรวจร่างกาย ในแต่ละระบบ เทคนิคการฉีดยาวัคซีน ยาคุมกำเนิด ยาชา ชนิดวัคซีน การฉีดในกรณีไม่มา ตามนัด ตกหล่น เทคนิคการเก็บสิ่งส่งตรวจ การดูแลผู้ป่วย BBA เทคนิคการตรวจ ครรภ์ การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มี ภาวะแทรกซ้อนทางไตในชุมชน การดูแลผู้ป่วยมะเร็งหลังรับคีโม

4 - การจัดทีมผู้เรียน - การเตรียมตารางเรียน - การเตรียมทีมแพทย์ พยาบาล และทีมงานใน โรงพยาบาล

5 ตารางเรียน CBL รุ่นที่ 1 คปสอ. นาด้วง ครั้ง ที่วันที่เช้า บ่าย น. ผู้รับผิดชอบ 1 อังคารประเมินตนเองของผู้เรียนการประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้ ออกซิเจนเทคนิคการใช้ยากรณี ฉุกเฉินในรพ. สต. ER 2 พฤหัสบ ดี ฝึกปฏิบัติเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ 3 อังคารการตรวจร่างกาย ในแต่ละระบบการใช้ยาในเด็ก และการคำนวณ การใช้ยาผลข้างเคียง และอาการ ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา OPD, เภสัช ผลข้างเคียงและอาการไม่พึง ประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วย เรื้อรังใน รพ. สต. เทคนิคการฉีดยาวัคซีน ยา คุมกำเนิด ยาชา ชนิดวัคซีน การ ฉีดในกรณีไม่มาตามนัด ตกหล่น 4 พฤหัสบ ดี การตรวจร่างกาย ในแต่ละระบบ OPD, ห้อง ตรวจ

6 การจัดเวทีแลกเปลี่ยน (Case Conference) - เรื่องเล่า จาก CBL การสรุปและประเมินการ เรียน

7 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt ความรุนแรงขนาดความเป็นไปได้การยอมรับของชุมชน 1 การประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉิน และการ ช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้ออกซิเจนเทคนิค การใช้ยากรณีฉุกเฉินในรพ. สต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google