งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เก่ง ดี มีสุข สอนให้ ศิษย์ รศ. นพ. สุชาติ อารี มิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เก่ง ดี มีสุข สอนให้ ศิษย์ รศ. นพ. สุชาติ อารี มิตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เก่ง ดี มีสุข สอนให้ ศิษย์ รศ. นพ. สุชาติ อารี มิตร

2 เก่ง ความหมาย ว. สามารถในทางใดทางหนึ่ง เช่น เก่งคำนวณ เรียนเก่ง, เป็นเช่นนั้นบ่อย ๆ, มักเป็น เช่นนั้น, เช่น เป็นหวัดเก่ง หลับเก่ง ลืมเก่ง.

3 ดี ความหมาย ว. มีลักษณะที่เป็นไปในทางที่ ต้องการ น่าปรารถนา น่าพอใจ

4 มีสุข มีสุข น. ความสะดวก, ความสบาย, ความ สำราญ. ว. สะดวก, สบาย, น่ายินดี, เป็นที่พอใจ, เจริญ, ดี.

5 “ สอนให้ศิษย์ เก่ง ดี มีสุข ” ศิษย์ = นักศึกษา แพทย์

6

7 for 4 TH year MEDICAL STUDENTS INTERESTING CASE CONFERENCE รศ.นพ.สุชาติ อารี มิตร

8 วัตถุประสงค์ ซักประวัติ และตรวจร่างกายโรคทาง ศัลยกรรมที่พบบ่อยได้อย่างถูกต้อง การทำ Interesting case conference อธิบายความสัมพันธ์ของ ประวัติ ผล การตรวจร่างกายกับพยาธิสภาพของ ผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้อง แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจทางรังสีของผู้ป่วยได้ อย่างถูกต้อง

9 วัตถุประสงค์ เมื่อ นักศึกษาจบการทำ Interesting case conference อธิบายการเตรียมผู้ป่วยเพื่อการ ผ่าตัดรักษาได้อย่างถูกต้อง อธิบายแนวทางการรักษาได้อย่าง ถูกต้อง อธิบายการรักษาในระยะหลังการ ผ่าตัดและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเด ขึ้นได้ อย่างถูกต้อง

10 การเรียนการสอน 7.30- 9.30 น. วันจันทร์ นักศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มตามจำนวนครั้ง ที่เรียน นักศึกษาเลือกผู้ป่วยที่จะ ทำการศึกษาจากผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ศัลยกรรมด้วยตนเองโดยควรเลือก โรคที่พบบ่อย นักศึกษาในกลุ่มต้องเตรียมประวัติ การตรวจร่างกายและรายละเอียด ต่างๆของผู้ป่วยอย่างละเอียดด้วยตัว นักศึกษาเอง

11 การเรียนการสอน เมื่อจบการนำเสนอประวัติ การตรวจ ร่างกายควรมีการอภิปรายถึงข้อมูลที่ ได้รับมานั้นมีประโยชน์ช่วยในการ วินิจฉัยได้อย่างไร กลุ่มที่นำเสนอควรสรุปสุดท้ายด้วย การย่อเรื่องโรคที่เรียนจบไป

12 การเรียนการสอน การนำเสนอในชั้นเรียนนำเสนอ ต้อง มีประเด็นสำคัญทุกประเด็น ผู้นำเสนอต้องเตรียมศึกษา investigations มาล่วงหน้า และ นำมา ถ่ายทอดให้สมาชิกในชั้นได้ เรียนรู้ด้วย สมาชิกในชั้นต้องมีส่วนร่วมในการ ซักถาม อภิปรายอย่างมีชีวิตชีวา


ดาวน์โหลด ppt เก่ง ดี มีสุข สอนให้ ศิษย์ รศ. นพ. สุชาติ อารี มิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google