งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สอนให้ศิษย์ เก่ง ดี มีสุข รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สอนให้ศิษย์ เก่ง ดี มีสุข รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สอนให้ศิษย์ เก่ง ดี มีสุข รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร

2 เก่ง ความหมาย ว. สามารถในทางใดทางหนึ่ง เช่น เก่ง คำนวณ เรียนเก่ง, เป็นเช่นนั้นบ่อย ๆ, มักเป็น เช่นนั้น, เช่น เป็นหวัดเก่ง หลับเก่ง ลืมเก่ง.

3 ดี ความหมาย ว. มีลักษณะที่เป็นไปในทางที่ต้องการ น่าปรารถนา น่าพอใจ

4 มีสุข น. ความสะดวก, ความสบาย, ความสำราญ. ว. สะดวก, สบาย, น่ายินดี, เป็นที่พอใจ, เจริญ, ดี.

5 “สอนให้ศิษย์ เก่ง ดี มีสุข”
ศิษย์ = นักศึกษาแพทย์

6

7 for 4 TH year MEDICAL STUDENTS
INTERESTING CASE CONFERENCE for 4 TH year MEDICAL STUDENTS รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร

8 วัตถุประสงค์ ซักประวัติ และตรวจร่างกายโรคทางศัลยกรรมที่พบ บ่อยได้อย่างถูกต้อง การทำ Interesting case conference อธิบายความสัมพันธ์ของ ประวัติ ผลการตรวจร่างกาย กับพยาธิสภาพของผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้อง แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจทาง รังสีของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

9 วัตถุประสงค์ เมื่อ นักศึกษาจบการทำ Interesting case conference
อธิบายการเตรียมผู้ป่วยเพื่อการผ่าตัดรักษาได้อย่าง ถูกต้อง อธิบายแนวทางการรักษาได้อย่างถูกต้อง อธิบายการรักษาในระยะหลังการผ่าตัดและ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเดขึ้นได้ อย่างถูกต้อง

10 การเรียนการสอน 7.30- 9.30น. วันจันทร์
นักศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มตามจำนวนครั้งที่เรียน นักศึกษาเลือกผู้ป่วยที่จะทำการศึกษาจากผู้ป่วยในหอ ผู้ป่วยศัลยกรรมด้วยตนเองโดยควรเลือก โรคที่พบบ่อย นักศึกษาในกลุ่มต้องเตรียมประวัติ การตรวจร่างกาย และรายละเอียดต่างๆของผู้ป่วยอย่างละเอียดด้วยตัว นักศึกษาเอง

11 การเรียนการสอน เมื่อจบการนำเสนอประวัติ การตรวจร่างกายควรมีการ อภิปรายถึงข้อมูลที่ได้รับมานั้นมีประโยชน์ช่วยในการ วินิจฉัยได้อย่างไร กลุ่มที่นำเสนอควรสรุปสุดท้ายด้วยการย่อเรื่องโรคที่ เรียนจบไป

12 การเรียนการสอน การนำเสนอในชั้นเรียนนำเสนอ ต้องมีประเด็นสำคัญ ทุกประเด็น ผู้นำเสนอต้องเตรียมศึกษา investigationsมาล่วงหน้า และนำมา ถ่ายทอดให้สมาชิกในชั้นได้เรียนรู้ด้วย สมาชิกในชั้นต้องมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย อย่างมีชีวิตชีวา


ดาวน์โหลด ppt สอนให้ศิษย์ เก่ง ดี มีสุข รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google