งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติผู้บรรยาย นายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติผู้บรรยาย นายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติผู้บรรยาย นายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์
ประวัติผู้บรรยาย นายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์ ประวัติการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตสงขลา เกียรตินิยมอันดับสอง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2523 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2530 วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฎ พระนครศรีอยุธยา เมื่อ 16 มีนาคม 2555 ประวัติการทำงาน กองการเหมืองแร่ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างปี 2523 – 2533 ทำงานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยเหมืองแร่ Slope Stability , Ground Vibration from Blasting ฝ่ายทรัพยากรธรณี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี 2533 – ทำงานเกี่ยวกับด้านการสำรวจแหล่งแร่ การประเมินโครงการเหมือง การขอประทานบัตร การทำโครงการปูนลำปาง ส่วนเหมือง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ระหว่างปี 2537 – ทำงานเกี่ยวกับเหมืองหินปูน บ่อดินเหนียว และริเริ่มการทดลองเรื่องวัตถุระเบิดแรงสูง Pentolite ลดต้นทุนลง 10 เท่า ส่วนเหมือง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ระหว่างปี 2544 – 2554 ทำงานเกี่ยวกับเหมืองหินปูน และริเริ่มให้ใช้งานวัตถุระเบิดแรงสูง Emulsion แท่งเดียวต่อรู อย่างจริงจัง เพื่อลดปริมาณการใช้งานลง 16 เท่า Engineering Office, SCG Cement ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน ทำงานเกี่ยวกับการทำเหมืองถ่านหิน ยิปซัม และไพโรฟิลไลต์ และเป็นที่ปรึกษาเหมืองหินเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ กัมพูชา Web Master : ภูมิปัญญาอภิวัฒน์ ประวัติการอบรมดูงานต่างประเทศ ด้าน Mine Safety ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยทุน JICA เป็นเวลา 3 เดือน ด้าน Slope Stability ที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยทุนจากกรมทรัพยากรธรณี เป็นเวลา 15 วัน ด้าน Cement Technology ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเวลา 1 เดือน โดยทุนจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด ความเชี่ยวชาญ เสถียรภาพความลาดเอียง วัตถุระเบิดในงานเหมือง สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สร้างการยอมรับชุมชน การทำเหมืองหินและถ่านหิน การปิดเหมือง พุทธศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ทำงานปัจจุบัน Mining Manager, Mineral Resources and Mining, Engineering Office, บจก.เอสซีจี ซิเมนต์ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

2 Mr.Somwang Witayapanyanond
Education B.Sc. (Mining and Metallurgical Engineering) 2nd Honor, Prince of Songkla University (PSU) ,26 March 1980 M.Eng.(Industrial Engineering) Chulalongkorn University (CU) , 3 February 1987 Ph.D. Honorary (Industrial Technology Management) Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University (ARU) 16 March 2012 Work History Mining Division, Department of Mineral Resources, Ministry of Industry, , in Mine Safety, Slope Stability , Ground Vibration from Blasting Mineral Resources and Mining, The Siam Cement Public Company, , work in Mineral Exploration, Mine Project Feasibility Study, Mine Evaluation, Mining License, Lampang Cement Plant Project Quarry Department, Thung Song Cement Plant, , in Limestone Quarry, Clay Mine , High Explosive (Pentolite) reduction in Limestone blasting Quarry Department, Tha Luang Cement Plant ,ปี 2001 – 2011 , in Limestone Quarry , Emulsion reduction in Limestone blasting Engineering Office, SCG Cement ตั้งแต่ปี 2011 –2014, in coal mine, Gypsum mine and Pyrophyllite mine, and Quarry consultant in Cambodia Web Master:Budding Wisdom in Management Training Mine Safety , in Japan from JICA for 3 months Slope Stability in Indonesia from DMR support for 15 days clause Cement Technology in Switzerland from SCG support for 1 month Experiences Slope Stability, Rock Blasting, Mine Safety and Environment, Community Engagement, Limestone Quarry and Coal Mine, Mine Closure, Buddhism Application, Industrial Technology Management , Herbs for Health etc. Position and Office Mining Manager, Mineral Resources and Mining, Engineering Office, SCG Cement, 1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangkok 10800, Thailand


ดาวน์โหลด ppt ประวัติผู้บรรยาย นายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google