งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติผู้บรรยาย นายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์ ประวัติการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติผู้บรรยาย นายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์ ประวัติการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตสงขลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติผู้บรรยาย นายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์ ประวัติการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตสงขลา เกียรตินิยมอันดับสอง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2523 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2530 วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฎ พระนครศรีอยุธยา เมื่อ 16 มีนาคม 2555 ประวัติการทำงาน กองการเหมืองแร่ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างปี 2523 – 2533 ทำงานเกี่ยวกับด้านความ ปลอดภัยเหมืองแร่ Slope Stability, Ground Vibration from Blasting ฝ่ายทรัพยากรธรณี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี 2533 – 2537 ทำงานเกี่ยวกับด้านการสำรวจ แหล่งแร่ การประเมินโครงการเหมือง การขอประทานบัตร การทำโครงการปูนลำปาง ส่วนเหมือง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ระหว่างปี 2537 – 2544 ทำงานเกี่ยวกับเหมืองหินปูน บ่อดิน เหนียว และริเริ่มการทดลองเรื่องวัตถุระเบิดแรงสูง Pentolite ลดต้นทุนลง 10 เท่า ส่วนเหมือง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ระหว่างปี 2544 – 2554 ทำงานเกี่ยวกับเหมืองหินปูน และ ริเริ่มให้ใช้งานวัตถุระเบิดแรงสูง Emulsion แท่งเดียวต่อรู อย่างจริงจัง เพื่อลดปริมาณการใช้งานลง 16 เท่า Engineering Office, SCG Cement ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน ทำงานเกี่ยวกับการทำเหมืองถ่านหิน ยิปซัม และไพ โรฟิลไลต์ และเป็นที่ปรึกษาเหมืองหินเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ กัมพูชา Web Master : ภูมิปัญญาอภิวัฒน์ www.budmgt.com email : somwangw@yahoo.com ประวัติการอบรมดูงานต่างประเทศ ด้าน Mine Safety ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยทุน JICA เป็นเวลา 3 เดือน ด้าน Slope Stability ที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยทุนจากกรมทรัพยากรธรณี เป็นเวลา 15 วัน ด้าน Cement Technology ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเวลา 1 เดือน โดยทุนจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย อุตสาหกรรม จำกัด ความเชี่ยวชาญ เสถียรภาพความลาดเอียง วัตถุระเบิดในงานเหมือง สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สร้างการยอมรับชุมชน การทำ เหมืองหินและถ่านหิน การปิดเหมือง พุทธศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ทำงานปัจจุบัน Mining Manager, Mineral Resources and Mining, Engineering Office, บจก.เอสซีจี ซิเมนต์ 1 ถนนปูนซิ เมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

2 Mr.Somwang Witayapanyanond Education B.Sc. (Mining and Metallurgical Engineering) 2nd Honor, Prince of Songkla University (PSU),26 March 1980 M.Eng.(Industrial Engineering) Chulalongkorn University (CU), 3 February 1987 Ph.D. Honorary (Industrial Technology Management) Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University (ARU) 16 March 2012 Work History Mining Division, Department of Mineral Resources, Ministry of Industry, 1980-1990, in Mine Safety, Slope Stability, Ground Vibration from Blasting Mineral Resources and Mining, The Siam Cement Public Company, 1990-1994, work in Mineral Exploration, Mine Project Feasibility Study, Mine Evaluation, Mining License, Lampang Cement Plant Project Quarry Department, Thung Song Cement Plant, 1994-2001, in Limestone Quarry, Clay Mine, High Explosive (Pentolite) reduction in Limestone blasting Quarry Department, Tha Luang Cement Plant,ปี 2001 – 2011, in Limestone Quarry, Emulsion reduction in Limestone blasting Engineering Office, SCG Cement ตั้งแต่ปี 2011 –2014, in coal mine, Gypsum mine and Pyrophyllite mine, and Quarry consultant in Cambodia Web Master:Budding Wisdom in Management www.budmgt.com email : somwangw@yahoo.com Training Mine Safety, in Japan from JICA for 3 months Slope Stability in Indonesia from DMR support for 15 days clause Cement Technology in Switzerland from SCG support for 1 month Experiences Slope Stability, Rock Blasting, Mine Safety and Environment, Community Engagement, Limestone Quarry and Coal Mine, Mine Closure, Buddhism Application, Industrial Technology Management, Herbs for Health etc. Position and Office Mining Manager, Mineral Resources and Mining, Engineering Office, SCG Cement, 1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangkok 10800, Thailand


ดาวน์โหลด ppt ประวัติผู้บรรยาย นายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์ ประวัติการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google