งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CEMENT. INTRODUCTION ซีเมนต์ หมายถึง ตัวประสานวัสดุสองชนิด หรือหลายๆ ชนิดให้ติด แน่น ในสมัยโบราณ ชาว อียิปต์ใช้ปูนซีเมนต์เป็น วัสดุเชื่อมประสานในการ สร้างพีระมิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CEMENT. INTRODUCTION ซีเมนต์ หมายถึง ตัวประสานวัสดุสองชนิด หรือหลายๆ ชนิดให้ติด แน่น ในสมัยโบราณ ชาว อียิปต์ใช้ปูนซีเมนต์เป็น วัสดุเชื่อมประสานในการ สร้างพีระมิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CEMENT

2 INTRODUCTION ซีเมนต์ หมายถึง ตัวประสานวัสดุสองชนิด หรือหลายๆ ชนิดให้ติด แน่น ในสมัยโบราณ ชาว อียิปต์ใช้ปูนซีเมนต์เป็น วัสดุเชื่อมประสานในการ สร้างพีระมิด โดยได้มา จากการเผาดินและยิปซัม ซีเมนต์ หมายถึง ตัวประสานวัสดุสองชนิด หรือหลายๆ ชนิดให้ติด แน่น ในสมัยโบราณ ชาว อียิปต์ใช้ปูนซีเมนต์เป็น วัสดุเชื่อมประสานในการ สร้างพีระมิด โดยได้มา จากการเผาดินและยิปซัม

3 วัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์ แบ่งออกเป็น 4 ชนิดใหญ่ ๆ ดังนี้ 1. วัตถุดิบที่มีส่วนประกอบของปูนขาว เป็นวัตถุดิบที่มี ส่วนประกอบทางเคมีเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ตัวอย่างวัตถุ เหล่านี้ตามธรรมชาติ ได้แก่ หินปูน ชอล์ก และดินขาว 1. วัตถุดิบที่มีส่วนประกอบของปูนขาว เป็นวัตถุดิบที่มี ส่วนประกอบทางเคมีเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ตัวอย่างวัตถุ เหล่านี้ตามธรรมชาติ ได้แก่ หินปูน ชอล์ก และดินขาว

4 วัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์ แบ่งออกเป็น 4 ชนิดใหญ่ ๆ ดังนี้ 2. วัตถุดิบที่มีส่วนประกอบของดินดำ เป็นวัตถุดิบที่มี ส่วนประกอบทางเคมีของซิลิคอนไดออกไซด์ อะลูมินัมออกไซด์ และเฟอร์ริกออกไซด์ ตัวอย่างเช่น ดินดำ และดินดาน 2. วัตถุดิบที่มีส่วนประกอบของดินดำ เป็นวัตถุดิบที่มี ส่วนประกอบทางเคมีของซิลิคอนไดออกไซด์ อะลูมินัมออกไซด์ และเฟอร์ริกออกไซด์ ตัวอย่างเช่น ดินดำ และดินดาน

5 วัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์ แบ่งออกเป็น 4 ชนิดใหญ่ ๆ ดังนี้ 3. วัตถุดิบปรับแต่งคุณสมบัติ เป็นวัตถุดิบที่ใช้สำหรับ เพิ่มเติมสารประกอบบางตัว ซึ่งมีไม่เพียงพอในดินดำ หรือดิน ดาน วัตถุดิบเหล่านี้ได้แก่ ทราย แร่เหล็กหรือดินลูกรังเป็นต้น 3. วัตถุดิบปรับแต่งคุณสมบัติ เป็นวัตถุดิบที่ใช้สำหรับ เพิ่มเติมสารประกอบบางตัว ซึ่งมีไม่เพียงพอในดินดำ หรือดิน ดาน วัตถุดิบเหล่านี้ได้แก่ ทราย แร่เหล็กหรือดินลูกรังเป็นต้น

6 วัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์ แบ่งออกเป็น 4 ชนิดใหญ่ ๆ ดังนี้ 4. สารเติมแต่ง เป็นวัตถุดิบที่เติมลงในปูนเม็ดภายหลัง การเผา เช่น การเติมยิปซัมเพื่อหน่วงเวลาให้ปูนที่ผสมกับน้ำ แข็งตัวช้าลง ยิปซัมที่เติมลงไปมีปริมาณ 3-5 % โดยมวล 4. สารเติมแต่ง เป็นวัตถุดิบที่เติมลงในปูนเม็ดภายหลัง การเผา เช่น การเติมยิปซัมเพื่อหน่วงเวลาให้ปูนที่ผสมกับน้ำ แข็งตัวช้าลง ยิปซัมที่เติมลงไปมีปริมาณ 3-5 % โดยมวล

7 PROCESSING

8 กรรมวิธีในการผลิตปูนซีเมนต์ จำแนกออกตามลักษณะของวัตถุดิบ 2 วิธีด้วยกัน คือ จำแนกออกตามลักษณะของวัตถุดิบ 2 วิธีด้วยกัน คือ 1. กรรมวิธีการผลิต แบบเปียก (Wet Process) 1. กรรมวิธีการผลิต แบบเปียก (Wet Process) 2. กรรมวิธีการผลิต แบบแห้ง (Dry Process) 2. กรรมวิธีการผลิต แบบแห้ง (Dry Process)

9 การผลิตแบบเปียก (Wet Process)

10 กรรมวิธีในการผลิตปูนซีเมนต์ จำแนกออกตามลักษณะของวัตถุดิบ 2 วิธีด้วยกัน คือ จำแนกออกตามลักษณะของวัตถุดิบ 2 วิธีด้วยกัน คือ 1. กรรมวิธีการผลิตแบบเปียก (Wet Process) 1. กรรมวิธีการผลิตแบบเปียก (Wet Process) วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต คือ ดินขาว และดินเหนียว 1. นำวัตถุดิบทั้งสองชนิดมาผสมกับน้ำในบ่อ ตีดิน กวนให้เข้ากัน นำไปบดให้ละเอียดในหม้อบดดินจนได้น้ำดิน

11 1. กรรมวิธีการผลิตแบบเปียก (Wet Process) 1. กรรมวิธีการผลิตแบบเปียก (Wet Process) 2. กรองเอาเศษหินและส่วนที่ไม่ละลายน้ำออก ให้เหลือแต่น้ำดินที่ละลายเข้ากันดี ให้เหลือแต่น้ำดินที่ละลายเข้ากันดี 3. นำไปเผาในหม้อเผาแบบหมุนความร้อน ทำให้น้ำระเหยออกสู่บรรยากาศ เหลือแต่เม็ดดินกลายเป็นปูนเม็ด 3. นำไปเผาในหม้อเผาแบบหมุนความร้อน ทำให้น้ำระเหยออกสู่บรรยากาศ เหลือแต่เม็ดดินกลายเป็นปูนเม็ด

12 1. กรรมวิธีการผลิตแบบเปียก (Wet Process) 1. กรรมวิธีการผลิตแบบเปียก (Wet Process) 4. ลำเลียงปูนซีเมนต์ไปเก็บไว้ในยุ้งเก็บปูนซีเมนต์ผง เพื่อรอการจำหน่ายต่อไป เพื่อรอการจำหน่ายต่อไป

13 การผลิตแบบแห้ง (Dry Process)

14 กรรมวิธีในการผลิตปูนซีเมนต์ จำแนกออกตามลักษณะของวัตถุดิบ 2 วิธีด้วยกัน คือ จำแนกออกตามลักษณะของวัตถุดิบ 2 วิธีด้วยกัน คือ 2. กรรมวิธีการผลิตแบบแห้ง (Dry Process) 2. กรรมวิธีการผลิตแบบแห้ง (Dry Process) วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต คือหินปูน ดินดาน และวัตถุดิบปรับแต่งคุณสมบัติ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต คือหินปูน ดินดาน และวัตถุดิบปรับแต่งคุณสมบัติ 1. ลำเลียงไปยังหม้อบดวัตถุดิน มีหน้าที่บดหินปูน ดินดาน และ วัตถุดิบปรับแต่งคุณสมบัติให้เป็นผงละเอียดซึ่งเรียกว่า “วัตถุดิบสำเร็จ”

15 2. กรรมวิธีการผลิตแบบแห้ง (Dry Process) 2. กรรมวิธีการผลิตแบบแห้ง (Dry Process) 2. ส่งวัตถุดิบสำเร็จไปยังยุ้งผสมเพื่อเก็บและผสม ให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วส่งไปเผาในหม้อเผา กลายเป็นปูนเม็ด 2. ส่งวัตถุดิบสำเร็จไปยังยุ้งผสมเพื่อเก็บและผสม ให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วส่งไปเผาในหม้อเผา กลายเป็นปูนเม็ด 3. ทำให้ปูนเม็ดเย็นลง ลำเลียงปูนเม็ดไปเก็บไว้ที่ยุ้งเก็บ การผลิตปูนซีเมนต์แบบแห้ง ไม่ต้องใช้น้ำในการผสมวัตถุดิบ 3. ทำให้ปูนเม็ดเย็นลง ลำเลียงปูนเม็ดไปเก็บไว้ที่ยุ้งเก็บ การผลิตปูนซีเมนต์แบบแห้ง ไม่ต้องใช้น้ำในการผสมวัตถุดิบ

16 Process กรรมวิธี

17 [Process] กรรมวิธี

18 ชนิดและคุณสมบัติของปูนซีเมนต์

19 ชนิดและคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ 1. ปูนซีเมนต์ผสมหรือปูนซีเมนต์ซิลิกา ปูนซีเมนต์ ประเภทนี้ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราเสือ ตรางูเห่า และ ตรานกอินทรีย์ 1. ปูนซีเมนต์ผสมหรือปูนซีเมนต์ซิลิกา ปูนซีเมนต์ ประเภทนี้ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราเสือ ตรางูเห่า และ ตรานกอินทรีย์ 2. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ชนิดนี้ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราช้าง ตราพญานาคเศียรเดียว ตราเพชร ตราพญานาค 7 เศียร และตราปลาฉลาม 2. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ชนิดนี้ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราช้าง ตราพญานาคเศียรเดียว ตราเพชร ตราพญานาค 7 เศียร และตราปลาฉลาม 3. ปูนซีเมนต์แข็งตัวเร็ว ปูนซีเมนต์ชนิดนี้ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราเอราวัณ ตราพญานาคเศียรเดียวสีแดง ตราสามเพชร 3. ปูนซีเมนต์แข็งตัวเร็ว ปูนซีเมนต์ชนิดนี้ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราเอราวัณ ตราพญานาคเศียรเดียวสีแดง ตราสามเพชร

20 ทดสอบฝากถึงนักเรียนที่น่ารัก!!!

21 1. วัตถุดิบในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท ได้แก่ ?

22 2. กรรมวิธีในการผลิตปูนซีเมนต์ แบ่งออกเป็นกี่วิธี ได้แก่ ?

23 3. ชนิดและผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท ได้แก่ ?


ดาวน์โหลด ppt CEMENT. INTRODUCTION ซีเมนต์ หมายถึง ตัวประสานวัสดุสองชนิด หรือหลายๆ ชนิดให้ติด แน่น ในสมัยโบราณ ชาว อียิปต์ใช้ปูนซีเมนต์เป็น วัสดุเชื่อมประสานในการ สร้างพีระมิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google