งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แห่งการพูดและการนำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แห่งการพูดและการนำเสนอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แห่งการพูดและการนำเสนอ
สุนทรียภาพ แห่งการพูดและการนำเสนอ จิตรสุมาลย์ อมาตยกุล

2

3 ผู้เข้ารับการอบรม

4

5

6

7 องค์กรที่เข้ารับการอบรม

8 สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพบาบิซอน (ประเทศไทย), สายการบินแอร์เอเชีย, โรงเรียนเสนารักษ์ทหารบก, วิทยาลัยพยาบาลโรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้าฯ, โรงเรียนสอนการพูดจอมพล ,บริษัทซินเนอร์จี้ เวิลด์ไวด์ ประเทศไทย จำกัด , บริษัท เอ็น โอ พี (อินเตอร์แนชั่นแนล ) จำกัด , บริษัท เค พี เอ็ม จี จำกัด , บริษัท โอเชี่ยนเวลธ์ จำกัด , บริษัท พิซซ่า ทูเดย์ จำกัด , บริษัท สปอร์ตธอน จำกัด , บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด ( มหาชน )

9 ภาควิชา นวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โรงพยาบาลตำรวจ,สมาคมตัวแทนประกันชีวิตไทย,กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, คณะเภสัชกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต,รร.ภปร ราชวิทยาลัย นครปฐม

10 Chira Academy, LionClub,Dmg Book,Jobsdb,กระทรวงพลังงาน,
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต,วิทยาลัยการทัพบก,Buzan,ไทยโพลีคาร์บอเนต, กองทัพอากาศ,กรมพัฒนาครู

11 ประวัติการทำงาน

12 Deputy Managing Director :
Challenge Group Senior Training Consultant : Performa (Thailand) Director of Membership: Chivasom International Health Resorts Director of Sales: Phuket Island Company

13 Advertising Manager : Far East Media Representation Deputy Managing Director : The Southeast Insurance Company

14 อรรถบำบัด คณะแพทยศาสตร์
ปริญญาโท อรรถบำบัด คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี

15 จิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์
ปริญญาตรี จิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์

16 องค์กรการกุศล ซอนต้าสากลกรุงเทพ 5
กรรมการสโมสร องค์กรการกุศล ซอนต้าสากลกรุงเทพ 5

17 สมาชิกชมรม พัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ พสบ.ทอ.

18

19 ขอให้มีความสุขค่ะ

20


ดาวน์โหลด ppt แห่งการพูดและการนำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google