งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพบาบิ ซอน ( ประเทศไทย ), สายการบิน แอร์เอเชีย, โรงเรียนเสนารักษ์ ทหารบก, วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้าฯ, โรงเรียนสอนการพูดจอมพล,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพบาบิ ซอน ( ประเทศไทย ), สายการบิน แอร์เอเชีย, โรงเรียนเสนารักษ์ ทหารบก, วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้าฯ, โรงเรียนสอนการพูดจอมพล,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8 สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพบาบิ ซอน ( ประเทศไทย ), สายการบิน แอร์เอเชีย, โรงเรียนเสนารักษ์ ทหารบก, วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้าฯ, โรงเรียนสอนการพูดจอมพล, บริษัทซินเนอร์จี้ เวิลด์ไวด์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท เอ็น โอ พี ( อินเตอร์แนชั่นแนล ) จำกัด, บริษัท เค พี เอ็ม จี จำกัด, บริษัท โอเชี่ยนเวลธ์ จำกัด, บริษัท พิซซ่า ทูเดย์ จำกัด, บริษัท สปอร์ตธอน จำกัด, บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด ( มหาชน )

9 ภาควิชา นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โรงพยาบาลตำรวจ, สมาคม ตัวแทนประกันชีวิตไทย, กรม สุขภาพจิต กระทรวง สาธารณสุข, คณะเภสัชกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, โครงการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต, รร. ภปร ราชวิทยาลัย นครปฐม

10 Chira Academy, LionClub,Dmg Book,Jobsdb, กระทรวง พลังงาน, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, วิทยาลัย การทัพบก,Buzan, ไทยโพลี คาร์บอเนต, กองทัพอากาศ, กรมพัฒนาครู

11

12 Deputy Managing Director : Challenge Group Senior Training Consultant : Performa (Thailand) Director of Membership: Chivasom International Health Resorts Director of Sales: Phuket Island Company

13 Advertising Manager : Far East Media Representation Deputy Managing Director : The Southeast Insurance Company

14

15

16

17 พัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพบาบิ ซอน ( ประเทศไทย ), สายการบิน แอร์เอเชีย, โรงเรียนเสนารักษ์ ทหารบก, วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้าฯ, โรงเรียนสอนการพูดจอมพล,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google