งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IPv6 Implementation in Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IPv6 Implementation in Thailand"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IPv6 Implementation in Thailand
Problems and Issues

2 CAT IPv6 2001:0C38::/32

3 บริการของ IPv6 ที่ กสท โทรคมนาคม
ปัจจุบัน กสท เปิดให้บริการดังนี้ DNS Mail Web IPv6 Address การเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย IPv6 ทั้งแบบโดยตรง และอุโมงค์ อบรมความรู้พื้นฐานและการจัดทำระบบเครือข่าย IPv6

4 NAT-PT IPv4-IPv6

5 ปัญหาและอุปสรรค อุปกรณ์เครือข่าย ยังไม่รองรับ หรือมีน้อย
ความมีเสถียรภาพของการทำงาน ในอุปกรณ์เครือข่าย ซอฟแวร์ใช้งานในระดับแอพพลิเคชั่นยังมีอยู่น้อย การรับรู้ของผู้ใช้งานมีอยู่น้อย และในวงแคบ ใครจะเป็นผู้จ่าย ค่าใช้จ่าย ในการเชื่อมต่อและปรับปรุงระบบ

6 พรเทพ นิวัตยะกุล ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วิศวกร แผนกวิเคราะห์และติดตามผล กองสื่อสารข้อมูล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบงานเกี่ยว ระบบเครือข่าย แอพพลิเคชั่นซอฟแวร์


ดาวน์โหลด ppt IPv6 Implementation in Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google