งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IPv6 Implementation in Thailand Problems and Issues

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IPv6 Implementation in Thailand Problems and Issues"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IPv6 Implementation in Thailand Problems and Issues http://web.ipv6.cattelecom.com/

2 CAT IPv6 2001:0C38::/32

3 บริการของ IPv6 ที่ กสท โทรคมนาคม ปัจจุบัน กสท เปิดให้บริการดังนี้ •DNS •Mail •Web •IPv6 Address • การเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย IPv6 ทั้งแบบ โดยตรง และอุโมงค์ • อบรมความรู้พื้นฐานและการจัดทำระบบ เครือข่าย IPv6

4 NAT-PT IPv4-IPv6

5 ปัญหาและอุปสรรค • อุปกรณ์เครือข่าย ยังไม่รองรับ หรือมีน้อย • ความมีเสถียรภาพของการทำงาน ในอุปกรณ์ เครือข่าย • ซอฟแวร์ใช้งานในระดับแอพพลิเคชั่นยังมีอยู่ น้อย • การรับรู้ของผู้ใช้งานมีอยู่น้อย และในวงแคบ • ใครจะเป็นผู้จ่าย ค่าใช้จ่าย ในการเชื่อมต่อและ ปรับปรุงระบบ

6 • พรเทพ นิวัตยะกุล • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า ) • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ ) • วิศวกร แผนกวิเคราะห์และติดตามผล กอง สื่อสารข้อมูล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ( มหาชน ) • รับผิดชอบงานเกี่ยว ระบบเครือข่าย แอพพลิเคชั่นซอฟแวร์ •ipv6@cattelecom.com


ดาวน์โหลด ppt IPv6 Implementation in Thailand Problems and Issues

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google