งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ “รักเลย รักสุขภาพ” ครั้งที่ 2/58

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ “รักเลย รักสุขภาพ” ครั้งที่ 2/58"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ “รักเลย รักสุขภาพ” ครั้งที่ 2/58
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ “รักเลย รักสุขภาพ” ครั้งที่ 2/58 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

2 สรุปผลการเตรียมงาน ประชุมเตรียมความพร้อม 2 ครั้ง(27 พ.ย.และ1ธ.ค.) สรุปได้ดังนี้ แบ่งโซนเป็น 6 โซน 6 สี คือ 1.สีส้ม ประกอบด้วยอำเภอวังสะพุง ภูหลวง และเอราวัณ 2.สีแดง ประกอบด้วยอำเภอเชียงคาน ปากชม และท่าลี่ 3.สีเหลือง ประกอบด้วยอำเภอภูกระดึง ผาขาว และหนองหิน 4.สีเขียว ประกอบด้วยอำเภอด่านซ้าย นาแห้ว และภูเรือ 5.สีชมพู ประกอบด้วยโรงพยาบาลเลย และสสอ.เมืองเลย 6.สีฟ้า ประกอบด้วย สสจ.เลย นาด้วง รพ.จิตเวชฯ รพ.เลยราม รพ.ค่ายฯ และ ศตม.6.3เลย

3 ประเภทกีฬาทั่วไป มี 7 ประเภท คือ 1. ฟุตบอลชาย 7 คน 2. บาสเกตบอลชาย
มี 7 ประเภท คือ 1. ฟุตบอลชาย 7 คน 2. บาสเกตบอลชาย แชร์บอลหญิง วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เซปัคตะกร้อชาย เปตองผสม 3 คน

4 ประเภทกีฬาพื้นบ้าน มี 4 ประเภท คือ
มี 4 ประเภท คือ 1.วิ่งผลัดกระสอบ 10 คน (ชาย 5 หญิง 5) 2.วิ่งผลัดหนีบท่อ 10 คน (ชาย 5 หญิง 5) 3.วิ่งผลัดอุ้มลูกโป่งน้ำ 10 คน (ชาย 5 หญิง 5) 4.ชักคะเยอทีม 20 คน (ชาย 10 หญิง 10)

5 ประเภทกีฬาพิเศษ มี 2 ประเภท คือ
มี 2 ประเภท คือ 1.การแข่งขันเต้นบาสโลป 6 โซนๆละ อย่างน้อย 70 คน 2.ฟุตบอลคู่พิเศษ 2.1 ฟุตบอลผู้บริหารกับสาวน้อย 2.2 ฟุตบอล 7 คน ผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุขกับหน่วยราชการอื่นๆ

6 ป้ายรณรงค์ประจำโซน มี 6 เรื่อง คือ 1.โซนสีส้ม เรื่อง “เอดส์/วัณโรค”
มี 6 เรื่อง คือ 1.โซนสีส้ม เรื่อง “เอดส์/วัณโรค” 2.โซนสีแดง เรื่อง “อุบัติเหตุ” 3.โซนสีเหลือง เรื่อง “NCD” 4.โซนสีเขียว เรื่อง “วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 5.โซนสีชมพู เรื่อง “อบายมุข/ยาเสพติด” 6.โซนสีฟ้า เรื่อง “แพทย์แผนไทย/ไข้เลือดออก”

7 สถานที่แข่งขัน และจัดSport Night
สถานที่แข่งขันกีฬา คือ สนามกีฬาโรงเรียน ศรีสงครามวิทยา สถานที่จัดงาน Sport Night คือ หอประชุม หรือ สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนวังสะพุง

8 การเตรียมความพร้อมครั้งต่อไป
แต่งตั้งคณะทำงาน ผู้ประสานงานโซน และ ผู้ประสานงานอำเภอ ประชุมคณะทำงานครั้งต่อไป วันที่ 15 ธันวาคม 57 ณ ห้องประชุม 2 สสจ.เลย เวลา น.

9 แผนผังโรงเรียนศรีสงคราม และรูปสนามกีฬาต่างๆ

10

11 สนามกีฬาฟุตบอล

12 สนามเปตองชั่วคราว

13 สนามเซปัคตะกร้อ

14 สนามบาสเกตบอล

15 สนามวอลเลย์บอลหญิง

16 สนามกีฬา 2 หน้าเสาธง


ดาวน์โหลด ppt กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ “รักเลย รักสุขภาพ” ครั้งที่ 2/58

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google