งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ “ รักเลย รักสุขภาพ ” ครั้งที่ 2/58 17 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรี สงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ “ รักเลย รักสุขภาพ ” ครั้งที่ 2/58 17 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรี สงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ “ รักเลย รักสุขภาพ ” ครั้งที่ 2/58 17 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรี สงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

2 สรุปผลการเตรียมงาน ประชุมเตรียมความพร้อม 2 ครั้ง (27 พ. ย. และ 1 ธ. ค.) สรุปได้ดังนี้ แบ่งโซนเป็น 6 โซน 6 สี คือ 1. สีส้ม ประกอบด้วยอำเภอวังสะพุง ภูหลวง และ เอราวัณ 2. สีแดง ประกอบด้วยอำเภอเชียงคาน ปากชม และ ท่าลี่ 3. สีเหลือง ประกอบด้วยอำเภอภูกระดึง ผาขาว และ หนองหิน 4. สีเขียว ประกอบด้วยอำเภอด่านซ้าย นาแห้ว และภู เรือ 5. สีชมพู ประกอบด้วยโรงพยาบาลเลย และสสอ. เมืองเลย 6. สีฟ้า ประกอบด้วย สสจ. เลย นาด้วง รพ. จิตเวชฯ รพ. เลยราม รพ. ค่ายฯ และ ศตม.6.3 เลย

3 ประเภทกีฬาทั่วไป มี 7 ประเภท คือ 1. ฟุตบอลชาย 7 คน 2. บาสเกตบอลชาย 3. แชร์บอลหญิง 4. วอลเลย์บอลชาย 5. วอลเลย์บอลหญิง 6. เซปัคตะกร้อชาย 7. เปตองผสม 3 คน

4 ประเภทกีฬาพื้นบ้าน มี 4 ประเภท คือ 1. วิ่งผลัดกระสอบ 10 คน ( ชาย 5 หญิง 5) 2. วิ่งผลัดหนีบท่อ 10 คน ( ชาย 5 หญิง 5) 3. วิ่งผลัดอุ้มลูกโป่งน้ำ 10 คน ( ชาย 5 หญิง 5) 4. ชักคะเยอทีม 20 คน ( ชาย 10 หญิง 10)

5 ประเภทกีฬาพิเศษ มี 2 ประเภท คือ 1. การแข่งขันเต้นบาสโลป 6 โซนๆละ อย่างน้อย 70 คน 2. ฟุตบอลคู่พิเศษ 2.1 ฟุตบอลผู้บริหารกับสาวน้อย 2.2 ฟุตบอล 7 คน ผู้บริหาร หน่วยงานสาธารณสุขกับหน่วย ราชการอื่นๆ

6 ป้ายรณรงค์ประจำโซน มี 6 เรื่อง คือ 1. โซนสีส้ม เรื่อง “ เอดส์ / วัณโรค ” 2. โซนสีแดง เรื่อง “ อุบัติเหตุ ” 3. โซนสีเหลือง เรื่อง “NCD” 4. โซนสีเขียว เรื่อง “ วิถีเศรษฐกิจ พอเพียง ” 5. โซนสีชมพู เรื่อง “ อบายมุข / ยาเสพ ติด ” 6. โซนสีฟ้า เรื่อง “ แพทย์แผนไทย / ไข้เลือดออก ”

7 สถานที่แข่งขัน และจัด Sport Night สถานที่แข่งขันกีฬา คือ สนาม กีฬาโรงเรียน ศรีสงครามวิทยา สถานที่จัดงาน Sport Night คือ หอประชุม หรือ สนามฟุตบอล โรงเรียนชุมชนวังสะพุง

8 การเตรียมความพร้อมครั้ง ต่อไป แต่งตั้งคณะทำงาน ผู้ประสานงาน โซน และ ผู้ประสานงานอำเภอ ประชุมคณะทำงานครั้งต่อไป วันที่ 15 ธันวาคม 57 ณ ห้องประชุม 2 สสจ. เลย เวลา 08.30-12.00 น.

9 แผนผังโรงเรียนศรี สงคราม และรูปสนามกีฬา ต่างๆ

10

11 สนามกีฬาฟุตบอล

12 สนามเปตองชั่วคราว

13 สนามเซปัคตะกร้อ

14 สนามบาสเกตบอล

15 สนามวอลเลย์บอลหญิง

16 สนามกีฬา 2 หน้าเสาธง


ดาวน์โหลด ppt กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ “ รักเลย รักสุขภาพ ” ครั้งที่ 2/58 17 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรี สงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google