งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปยอดเงินทูลเกล้าถวาย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รายบาท รับพระราชทานเข็มทอง (30,000 บาท ) 20600,00 0 รับพระราชทานเข็ม TO BE (5,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปยอดเงินทูลเกล้าถวาย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รายบาท รับพระราชทานเข็มทอง (30,000 บาท ) 20600,00 0 รับพระราชทานเข็ม TO BE (5,000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปยอดเงินทูลเกล้าถวาย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รายบาท รับพระราชทานเข็มทอง (30,000 บาท ) 20600,00 0 รับพระราชทานเข็ม TO BE (5,000 บาท ขึ้นไป ) 104677,40 0 รับพระราชทานนิตยสาร (2,000 บาท ) 138276,00 0 สมัครนิตยสาร 120118,60 0 รวม 1,672,0 00

2 กำหนดการ การประกวดมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 – 10.15 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี เวลา 10.30 – 12.00 น. บริษัทเอเชี่ยน ฟีด จำกัด เวลา 13.30 – 15.30 น. จังหวัดเพชรบุรี ( รร. เบญจมเทพอุทิศ ) วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงเรียนวัดจันทราวาส ( ศุขประสารราษฎร์ )

3 จังหวัด / ชมรม ทีมต้อนรับคณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชการ เพชรบุรี เวลา 9.00 น รองทวีศักดิ์ วัดอุดม, หน. กลุ่ม งานพัฒนาคุณภาพฯ รอง ผอ. รพ. พระจอมเกล้าฯ, สาธารณสุขอำเภอเมือง จนท. สสอ. เมือง, รพ./ สสอ. เขา ย้อย, หนองหญ้าปล้อง บริษัทเอเชี่ยน ฟีด จำกัด เวลา 10.30 น. รองสุรัตน์ พลบุตร, หน. กลุ่ม งานประกัน ผอ./ สสอ. ท่ายาง จนท. รพ / สสอ. ท่ายาง, จนท. รพ./ สสอ. แก่งกระจาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเบญจมเทพ อุทิศ เวลา 13.30 น. รองเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ คณะกรรมการ กวป. ทุกท่าน จนท. รพ./ สสอ. ทุกแห่ง

4 กำหนดการ ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เวลา 13.30 น. คณะกรรมการเดินทางถึง รร. เบญจมเทพอุทิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการจังหวัดต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการจังหวัดต้อนรับ เยี่ยมชมลานพื้นที่สร้างสรรค์ ( หลังเสาธง ) เยี่ยมชมลานพื้นที่สร้างสรรค์ ( หลังเสาธง ) เวลา 14.00 น. เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ 14 บูธ ( หอประชุมลัดดา ชาคร ) เวลา 14.30 น. ห้องประชุมนิศามณีวงศ์ ( ชั้น 3) การแสดง 3 ชุด การแสดง 3 ชุด มอบเกียรติบัตรแก่บูธนิทรรศการ มอบเกียรติบัตรแก่บูธนิทรรศการ เวลา 15.00 น. นำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะ จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะ

5 แนวคิด จุดเด่นในการนำเสนอ “ เด็กคิด เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน ” วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ ห้องโสต รร. เบญจมเทพอุทิศ จัดประชุมแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE จาก รร. มัธยมศึกษาทุกแห่งของจังหวัดเพชรบุรี จาก รร. มัธยมศึกษาทุกแห่งของจังหวัดเพชรบุรี

6 การแต่งกาย เสื้อ TO BE NUMBER ONE สีส้ม เสื้อ TO BE NUMBER ONE สีส้ม

7 ผังการจัดงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE 14 มิถุนายน 2556 ชั้น 3 ห้องประชุมนิศา มณีวงค์ ชั้น 3 ห้องประชุมนิศา มณีวงค์ หอประชุม ลัดดา ชาคร หอประชุม ลัดดา ชาคร ลานพื้นที่ สร้างสรรค์ เสา ธง เว ที อาคาร กาญจนาภิเษก


ดาวน์โหลด ppt สรุปยอดเงินทูลเกล้าถวาย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รายบาท รับพระราชทานเข็มทอง (30,000 บาท ) 20600,00 0 รับพระราชทานเข็ม TO BE (5,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google