งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2 “แผนปฏิบัติการ 90 วัน คนเมืองเพชร พ้นภัยยาเสพติด”
แผนงานเร่งด่วน “แผนปฏิบัติการ 90 วัน คนเมืองเพชร พ้นภัยยาเสพติด” โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน

3 ความสำคัญของกิจกรรม 90 วันที่ต้องเร่งดำเนินการ
ความสำคัญของกิจกรรม วันที่ต้องเร่งดำเนินการ เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และปปส. ชาติ เป็นยุทธศาสตร์จังหวัด ตามตังชี้วัด กพร. ค่าคะแนน ร้อยละ 3 เป็นยุทธศาสตร์การนำผู้เสพ ออกจากกลุ่มผู้ค้า ในชุมชน ทุกแห่ง ระยะเวลาดำเนินการของจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 1 พฤศจิกายน มกราคม 2552 พิธีเปิดปฏิบัติการ วันที่ 3 ธันวาคม 2551 ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

4 ระยะเวลาดำเนินการของจังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 1 พฤศจิกายน มกราคม 2552 พิธีเปิดปฏิบัติการ วันที่ 3 ธันวาคม 2551 เวลา น ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

5 ภารกิจของฝ่ายสาธารณสุข (ฝ่ายบำบัดรักษา)
การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( MOU) เวลา น. ที่ห้องพริบพรี วันที่ 3 ธ.ค. 51 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากทุกอำเภอร่วมในพิธีเปิด เวลา น อำเภอทุกแห่งจะประสานแผนปฏิบัติการมายังสาธารณสุขอำเภอ เพื่อขอเจ้าหน้าที่ร่วมในการปฏิบัติงาน ตามแผน โรงพยาบาลทุกแห่งขอให้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรับการตรวจปัสสาวะ ตามที่ งานยาเสพติด สสจ.แจ้งหนังสือไปแล้ว (ถือเป็นนโยบายปฏิบัติ) ตลอด 24 ช.ม. โดยมีเอกสารนำส่งผู้ป่วยครบถ้วน

6 แผนอำเภอที่แจ้งในที่ประชุมแล้ว
ธ.ค อำเภอเมือง 9 ธ.ค อำเภอหนองหญ้าปล้อง 11 ธ.ค อำเภอท่ายาง 12 ธ.ค. 51 อำเภอบ้านแหลม

7 อำเภอชะอำ และแก่งกระจาน ยังไม่แจ้ง
แผนอำเภอ (ต่อ) 15 ธ.ค.51 อำเภอเขาย้อย 16 ธ.ค.51 อำเภอบ้านลาด อำเภอชะอำ และแก่งกระจาน ยังไม่แจ้ง แผนอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ในแต่ละพื้นที่ ทุกพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt งานนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google