งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเพชรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

2 Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟู มาตรการ พัฒนาศักยภาพ รพช. ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟู โดยการเปิดคลินิกจิตเวช

3 คณะกรรมการ Service Plan จัดทำบัญชียาจิตเวชพื้นฐานสำหรับ รพช. กระทรวงให้ 35 รายการ, เขต 21 รายการ, จ. เพชรบุรี 24 รายการ คลินิกจิตเวช รพ. พระจอมเกล้าฯ ส่งประวัติผู้ป่วยอาการสงบ และรับยาใน 24 รายการ รพช. เปิดบริการคลินิกจิตเวช รพช. เปิดบริการคลินิกจิตเวช รพช. เบิกยาจาก รพ. พระจอมเกล้าฯ ใน 24 รายการที่ รพช. ไม่มี

4 ผู้ป่วยจิตเวชที่มารับบริการ รพ. พระจอมเกล้าฯ ปี 2556 อำเภอทั้งหมด ( ราย ) อาการสงบส่งรับยาที่ รพช. เมือง 2,819-- เขาย้อย 3907428 หนองหญ้า ปล้อง 3774924 ชะอำ 1,1235622 ท่ายาง 55210738 บ้านลาด 6864319 บ้านแหลม 6805722 แก่งกระจาน 5573914 จังหวัด 7,184425167

5 ตารางเปิดบริการ คลินิกจิตเวชของ รพช. โรงพยาบาลวันหมายเหตุ เขาย้อยศุกร์เช้าทุกสัปดาห์ ชะอำศุกร์เช้าทุกสัปดาห์ บ้านลาดศุกร์เช้าทุกสัปดาห์ หนองหญ้าปล้องพุธเช้าทุกสัปดาห์ บ้านแหลมจันทร์เช้าสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ท่ายางศุกร์เช้า สัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของเดือน แก่งกระจานศุกร์เช้า สัปดาห์ที่ 3 เดือนเว้นเดือน

6 กิจกรรมหลัก ในปีงบประมาณ 2557 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร - อบรมแพทย์, พยาบาล รพช. ( พยาบาลคลินิกจิตเวช, OPD, PCU) - อบรมแพทย์, พยาบาล รพช. ( พยาบาลคลินิกจิตเวช, OPD, PCU) เรื่องการรักษาผู้ป่วยจิตเวช เน้นโรคซึมเศร้า, จิตเภท, จิตเวชฉุกเฉิน เรื่องการรักษาผู้ป่วยจิตเวช เน้นโรคซึมเศร้า, จิตเภท, จิตเวชฉุกเฉิน - อบรมเภสัชกรและพยาบาล เรื่องอาการข้างเคียงของยาจิตเวช - อบรมเภสัชกรและพยาบาล เรื่องอาการข้างเคียงของยาจิตเวช - อบรม รพ. สต. เรื่องการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน - อบรม รพ. สต. เรื่องการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 2. จัดทำคู่มือการรักษาผู้ป่วยจิตเวชพื้นฐานสำหรับ รพช. 3. จัดทำระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช

7 กีฬาสาธารณสุข ประจำปี 2556 เจ้าภาพ เจ้าภาพ 1. คปสอ. ท่ายาง 1. คปสอ. ท่ายาง การแข่งขันกีฬาทุกประเภท, พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา การแข่งขันกีฬาทุกประเภท, พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา 2. สสจ. 2. สสจ. พิธีเปิดกีฬาสาธารณสุข, งาน Sport Night พิธีเปิดกีฬาสาธารณสุข, งาน Sport Night

8 กำหนดการ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬา 80 พรรษา เทศบาลตำบลท่ายาง ณ สนามกีฬา 80 พรรษา เทศบาลตำบลท่ายางพิธีเปิดกีฬาสาธารณสุข วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ โรงยิมเนเซียม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ โรงยิมเนเซียม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งาน Sport Night ณ อาคารอเนกประสงค์ ( ห้อง 2,000) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์ ( ห้อง 2,000) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

9 ผังอาคารเอนกประสงค์ ชั้นล่าง มรภ. เพชรบุรี โรง ยิมเนเซีย ม

10 ผังโรงยิมเนเซียม มรภ. เพชรบุรี ศูนย์ TO BE NUMBE R ONE

11 สีประจำ คปสอ. คปสอ. เมือง, สสจ. สีส้ม ขาว คปสอ. เมือง, สสจ. สีส้ม ขาว คปสอ. เขาย้อย สีแดง คปสอ. เขาย้อย สีแดง คปสอ. หนองหญ้าปล้อง สีม่วง คปสอ. หนองหญ้าปล้อง สีม่วง คปสอ. ชะอำ สีเหลือง คปสอ. ชะอำ สีเหลือง คปสอ. ท่ายาง สีชมพู คปสอ. ท่ายาง สีชมพู คปสอ. บ้าลาด สีฟ้า คปสอ. บ้าลาด สีฟ้า คปสอ. บ้านแหลม สีเขียว คปสอ. บ้านแหลม สีเขียว

12 ประเภทกีฬา 1. ฟุตบอลชาย 1. ฟุตบอลชาย 2. เซปัคตะกร้อ 2. เซปัคตะกร้อ 3. วอลเลย์บอลชาย - หญิง 3. วอลเลย์บอลชาย - หญิง 4. เทเบิลเทนนิส 4. เทเบิลเทนนิส 5. เปตอง 5. เปตอง 6. ปาเป้า 6. ปาเป้า 7. กรีฑา 7. กรีฑา 8. ฟุตซอล 8. ฟุตซอล 9. กีฬา VIP ( แชร์บอล ) 9. กีฬา VIP ( แชร์บอล )


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google