งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสาร
และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โดย คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

2 ลักษณะงานควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
ลักษณะงานควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานเหมืองแร่

3 ประเภทและขนาดงานเหมืองแร่ ระดับภาคีวิศวกร
งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ งานอำนวยการใช้ การทำเหมืองแร่ที่ใช้กำลังสูงสุดรวมกันตั้งแต่ 600 kW – 1,200 kW งานวิศวกรรมที่มีการใช้วัตถุระเบิด ที่มีปริมาณวัสดุจากการระเบิด ไม่เกิน 800 เมตริกตันต่อวัน หรือไม่เกิน 280,000 เมตริกตันต่อปี การแยกวัสดุต่างๆ ออกจากของที่ใช้แล้ว โดยใช้กรรมวิธี ทางการแต่งแร่ที่ใช้กำลังสูงสุดรวมกันไม่เกิน 200 kW การแต่งแร่ที่ใช้กำลังสูงสุดรวมกัน ตั้งแต่ 100 kW kW

4 ประเภทและขนาดงานเหมืองแร่ ระดับสามัญวิศวกร
งานวางโครงการ งานออกแบบและคำนวณ งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ งานอำนวย การใช้

5 ประเภทและขนาดงานเหมืองแร่ ระดับสามัญวิศวกร (ต่อ)
การทำเหมืองแร่ที่ใช้กำลังสูงสุดรวมกัน ตั้งแต่ 600 – 15,000 kW การทำเหมืองใต้ดินที่มีหน้าตัดไม่เกิน 20 ตารางเมตร หรือที่มีกำลังการผลิตไม่ เกิน 150,000 เมตริกตันต่อปี การเจาะอุโมงค์ในเหมือง หรือปล่อง หรือโพรง ในหิน ที่มีหน้าตัดไม่เกิน 20 ตารางเมตร หรือมีกำลังการผลิตสูงสุดไม่เกิน 150,000 เมตริกตันต่อปี งานวิศวกรรมที่มีการใช้วัตถุระเบิด ที่มีปริมาณวัสดุจากการระเบิดไม่เกิน 10,000 เมตริกตันต่อวัน หรือไม่เกิน 3,500,000 เมตริกตันต่อปี การโม่ บด หรือย่อยแร่และหินที่ใช้กำลังสูงสุดรวมกันตั้งแต่ 600 kW ขึ้นไป การแยกวัสดุต่างๆ ออกจากของที่ใช้แล้ว โดยใช้กรรมวิธี ทางการแต่งแร่ ทุกขนาด การแต่งแร่ที่ใช้กำลังสูงสุดรวมกัน ตั้งแต่ 100 kW ขึ้นไป

6 สรุปประเภทและขนาดงานเหมืองแร่
ลักษณะงาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร ขนาดเหมือง 600-1,200kW 600-15,000 kW วัสดุจากการระเบิด <800 tpd, <280,000tpy <10,000 tpd, <3,500,000tpy แยกวัสดุ <200kW ทุกขนาด แต่งแร่ kW >100 kW เหมืองใต้ดิน <20 ตร.ม. <150,000tpy อุโมงค์ปล่องโพรง โรงโม่ >600kW

7 ประเภทและขนาดงาน ระดับวุฒิวิศวกร
งานให้คำปรึกษา งานวางโครงการ งานออกแบบ และคำนวณ งานควบคุม การสร้างหรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ งานอำนวยการใช้ วุฒิวิศวกรสามารถทำได้ทุกประเภทและทุกขนาด

8 ถาม – ตอบ


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google