งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องทำความสะอาดด้วยอัลตร้าโซนิก Ultrasonic Cleaning Machine บทนำ สิ่งสกปรก Cavitation Implosion โครงงานนี้เป็นการออกแบบสร้างเครื่องทำความสะอาดด้วยอัลตร้าโซนิกและศึกษากระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องทำความสะอาดด้วยอัลตร้าโซนิก Ultrasonic Cleaning Machine บทนำ สิ่งสกปรก Cavitation Implosion โครงงานนี้เป็นการออกแบบสร้างเครื่องทำความสะอาดด้วยอัลตร้าโซนิกและศึกษากระบวนการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องทำความสะอาดด้วยอัลตร้าโซนิก Ultrasonic Cleaning Machine บทนำ สิ่งสกปรก Cavitation Implosion โครงงานนี้เป็นการออกแบบสร้างเครื่องทำความสะอาดด้วยอัลตร้าโซนิกและศึกษากระบวนการ ทำความสะอาดด้วยอัลตร้าโซนิกซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นวิธีการทำความสะอาด ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สามารถทำความสะอาดในงานส่วนที่ยากและ เป็นไปไม่ได้ด้วยการทำความสะอาดวิธีอื่น เช่น บริเวณรอยแยกหรือตามซอกเล็กๆ ของวัสดุและ อุปกรณ์ที่นำมาทำความสะอาดจะไม่เกิดความเสียหายจากรอยขูดขีดแต่อย่างใด Quartz Disc การสั่นมากกว่า 20,000 ครั้ง/วินาที มีไฟฟ้าเข้าไม่มีไฟฟ้าเข้า เครื่องทำความสะอาดด้วยอัลตร้าโซนิกจะทำความสะอาดได้จะต้องใช้ความถี่ที่อยู่ในสภวะรีโซแนนซ์ของหัวอัลตร้า โซนิกคือ 28 kHz ( ขึ้นอยู่กับชนิดของหัวอัลตร้าโซนิก ) ส่วนการเลือกใช้ขนาดถังทำความสะอาดนั้นให้เลือกใช้ขนาดถัง ที่มีพื้นที่การทำความสะอาดตั้งแต่ 0.3 W/Sq.cm. ขึ้นไปจะทำความสะอาดได้ดี ความหนาของตัวถังทำความสะอาดควร ใช้ขนาดความหนา 1 mm เพราะสามารถถ่ายเทพลังงานได้ดีกว่าถังที่มีความหนา 2 mm ระดับน้ำยาจะมีผลต่อการทำ ความสะอาด คือ เมื่อระดับน้ำยาสูงขึ้นประสิทธิภาพการทำความสะอาดจะลดลงเพราะความดันของน้ำยาสูงขึ้นและชนิด ของน้ำยาควรเลือกใช้น้ำยาที่มีความหนืดน้อยและต้องแน่ใจว่าน้ำยาสามารถทำละลายหรือขจัดสิ่งสกปรกนั้นๆ ได้ เนื่องจากการทำความสะอาดที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับน้ำยาทำความสะอาดด้วย บทสรุป รูปที่ 1 กระบวนการทำความสะอาด รูปที่ 2 หลักการทำงานของหัวอัลตร้าโซนิก ทำความสะอาดด้วยถังขนาด 11×11×12 cm หนา 1mm (เล็กบาง) (0.57W/ Sq.cm.) ล้างด้วยสอบน้ำยา MIRACHEM 500 ระดับ น้ำยา ก่อนล้างน้ำหนัก ก่อนล้าง หลังล้าง 1 นาที น้ำหนัก หลังล้าง 1 นาที หลังล้าง 2 นาที น้ำหนัก หลังล้าง 2 นาที 1 cm10.9470 กรัม 10.6075 กรัม 10.5439 กรัม 3 cm10.9628 กรัม 10.6094 กรัม 10.5569 กรัม 5 cm10.9303 กรัม 10.6206 กรัม 10.5583 กรัม P = 0.57W/1Sq.cm กว้าง = 11 cm ยาว = 11 cm สูง = 12 cm หนา 1 mm หลักการของอัลตร้าโซนิก ขนาดความถี่รีโซแนนซ์เท่ากับ 28 kHz 70W แรงดันที่ใช้ 150AC Volt 0.25Amp จำนวนที่ใช้ 1 หัว ติดตั้งใต้ถังที่ใส่ของเหลว หัวอัลตร้าโซนิกที่ใช้ ออกแบบตัวถังทำความสะอาด เมื่อความเข้มของเสียงเพิ่มขึ้น ( แอมพลิจูดสูง ) ขนาดของความดันที่เป็นลบในบริเวณที่เกิดคลื่นขยายตัว จะเป็นสาเหตุพอที่จะทำให้ของเหลวเกิด การแตกตัวและเกิดฟองอากาศขึ้นซึ่งปรากฏการณ์นี้เรียกว่า (Cavitations) จะแกว่ง (Oscillate) ภายใต้อิทธิพลของความดันที่เป็นบวกฟองอากาศที่ เกิดขึ้นจะหดตัว และขยายตัวกลับไปกลับมา เนื่องจากอิทธิพลของความดัน (Positive) และเมื่อมันขยายตัวจนมีขนาดที่ไม่เสถียรภาพมันจะระเบิด ซึ่งจะ เรียกการระเบิดนี้ว่า (Implosion) และการระเบิดนี้จะทำให้เกิด (Shock wave) ขึ้น ถ้าฟองอากาศจำนวนมากในของเหลวถูกกระตุ้นให้เกิดการระเบิดพร้อม กันด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิกจะทำให้เกิดความดันที่สูงกว่า 10,000 PSI และอุณหภูมิที่สูงกว่า 10,000°F ณ จุดที่เกิดการระเบิด การระเบิดนี้เมื่อไปกระแทก กับคราบสกปรกก็จะทำให้คราบสกปรกหลุดออก กระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องตลอดเวลาจึงเกิดกระบวนการทำความสะอาดเกิดขึ้นดัง รูปที่ 1 เมื่อความเข้มของเสียงเพิ่มขึ้น ( แอมพลิจูดสูง ) ขนาดของความดันที่เป็นลบในบริเวณที่เกิดคลื่นขยายตัว จะเป็นสาเหตุพอที่จะทำให้ของเหลวเกิด การแตกตัวและเกิดฟองอากาศขึ้นซึ่งปรากฏการณ์นี้เรียกว่า (Cavitations) จะแกว่ง (Oscillate) ภายใต้อิทธิพลของความดันที่เป็นบวกฟองอากาศที่ เกิดขึ้นจะหดตัว และขยายตัวกลับไปกลับมา เนื่องจากอิทธิพลของความดัน (Positive) และเมื่อมันขยายตัวจนมีขนาดที่ไม่เสถียรภาพมันจะระเบิด ซึ่งจะ เรียกการระเบิดนี้ว่า (Implosion) และการระเบิดนี้จะทำให้เกิด (Shock wave) ขึ้น ถ้าฟองอากาศจำนวนมากในของเหลวถูกกระตุ้นให้เกิดการระเบิดพร้อม กันด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิกจะทำให้เกิดความดันที่สูงกว่า 10,000 PSI และอุณหภูมิที่สูงกว่า 10,000°F ณ จุดที่เกิดการระเบิด การระเบิดนี้เมื่อไปกระแทก กับคราบสกปรกก็จะทำให้คราบสกปรกหลุดออก กระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องตลอดเวลาจึงเกิดกระบวนการทำความสะอาดเกิดขึ้นดัง รูปที่ 1 ส่วนประกอบของหัวอัลตร้าโซนิก หัวอัลตร้าโซนิกที่ใช้เป็นแบบ Piezo-electric transducer ซึ่งมีแร่ที่ทำให้เกิดการสันเรียกว่า Quartz Disc หลักการทำงานของหัวอัลตร้าโซนิก คือ เมื่อไม่มีไฟฟ้าเข้าหัวอัลตร้าโซนิกจะไม่มีการสั่นใดๆ เกิดขึ้น แต่เมื่อมีไฟฟ้าเข้าและมีการควบคุมความถี่ให้ตรงกับ ความถี่รีโซแนนน์ของหัวอัลตร้าโซนิกแต่ละชนิด หัวอัลตร้าโซนิกก็จะเกิดการสั่นอย่างรุนแรงและการสั่นจะมากกว่า 20,000 ครั้ง / นาที แสดงดังรูปที่ 2 ส่วนประกอบของหัวอัลตร้าโซนิก หัวอัลตร้าโซนิกที่ใช้เป็นแบบ Piezo-electric transducer ซึ่งมีแร่ที่ทำให้เกิดการสันเรียกว่า Quartz Disc หลักการทำงานของหัวอัลตร้าโซนิก คือ เมื่อไม่มีไฟฟ้าเข้าหัวอัลตร้าโซนิกจะไม่มีการสั่นใดๆ เกิดขึ้น แต่เมื่อมีไฟฟ้าเข้าและมีการควบคุมความถี่ให้ตรงกับ ความถี่รีโซแนนน์ของหัวอัลตร้าโซนิกแต่ละชนิด หัวอัลตร้าโซนิกก็จะเกิดการสั่นอย่างรุนแรงและการสั่นจะมากกว่า 20,000 ครั้ง / นาที แสดงดังรูปที่ 2 การทดสอบน้ำยา WD-40 ถังขนาด 11×11×12 cm หนา 1mm (เล็กบาง) ระดับ น้ำยา ก่อน ล้าง หลังล้าง 1 นาที หลังล้าง 2 นาที หลังล้าง 3 นาที 1 cm 3 cm 5 cm ผู้รับผิดชอบโครงการ : อ.นรงฤทธิ์ เสนาจิตร นายวรวุฒิ ดอกประทุม นายปิยะรัตน์ เกรียงไกรวิทย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร.02-9883666ต่อ3302,โทรสาร 02-9884040 Email : narongri@mut.ac.th การทดสอบน้ำยา MIRACHEM 500 ถังขนาด 11×11×12 cm หนา 1mm (เล็กบาง) ระดับ น้ำยา ก่อน ล้าง หลังล้าง 1 นาที หลังล้าง 2 นาที หลังล้าง 3 นาที 1 cm 3 cm 5 cm WD-40 MIRACHEM 500 การทดสอบการทำความสะอาด CH 1 CH 2 CH 1 CH 2 V P I วงจรเครื่องทำความสะอาดอัลตร้าโซนิก สัญญาณพัลส์ขับเกต ตัวเครื่องที่ประกอบแล้ว สัญญาณขับหัวอัลตร้าโซนิก ทดสอบทำความสะอาดด้วยถังและน้ำยาที่ดีที่สุดวัดผลโดยการชั่งน้ำหนัก P = 0.31W/1Sq.cm กว้าง = 15 cm ยาว = 15 cm สูง = 12 cm หนา 2 mm


ดาวน์โหลด ppt เครื่องทำความสะอาดด้วยอัลตร้าโซนิก Ultrasonic Cleaning Machine บทนำ สิ่งสกปรก Cavitation Implosion โครงงานนี้เป็นการออกแบบสร้างเครื่องทำความสะอาดด้วยอัลตร้าโซนิกและศึกษากระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google