งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 ร้อยละ ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ หมายถึง เศษส่วนหรือ อัตราส่วนที่มีจำนวนหลัง เป็น 100 เขียนแทนร้อย ละ หรือเปอร์เซ็นต์ ด้วย สัญลักษณ์ %

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 ร้อยละ ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ หมายถึง เศษส่วนหรือ อัตราส่วนที่มีจำนวนหลัง เป็น 100 เขียนแทนร้อย ละ หรือเปอร์เซ็นต์ ด้วย สัญลักษณ์ %"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 ร้อยละ ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ หมายถึง เศษส่วนหรือ อัตราส่วนที่มีจำนวนหลัง เป็น 100 เขียนแทนร้อย ละ หรือเปอร์เซ็นต์ ด้วย สัญลักษณ์ %

2 10 เปอร์เซ็นต์ เขียนแทนด้วย 10 % หมายถึง หรือ 10 : 100 25 เปอร์เซ็นต์ เขียนแทนด้วย 25 % หมายถึง หรือ 25 : 100

3 1. การเปลี่ยนเศษส่วนให้ อยู่ในรูปร้อยละ ต. ย 1 จงเปลี่ยน ให้อยู่ ในรูปร้อยละ วิธี ทำ

4 ต. ย 2 จงเปลี่ยน ให้อยู่ ในรูปร้อยละ วิธี ทำ

5 ต. ย 3 จงเปลี่ยน ให้อยู่ ในรูปร้อยละ วิธีทำ

6 ต. ย 4 จงเปลี่ยน 0.54 ให้ อยู่ในรูปร้อยละ วิธี ทำ

7 ต. ย 5 จงเปลี่ยน 0.545 ให้ อยู่ในรูปร้อยละ วิธี ทำ

8 แบบฝึกหัด เรื่องร้อยละ 1. จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูป ร้อยละ

9 2. การเปลี่ยนร้อยละให้อยู่ ในรูปเศษส่วน ต. ย. 1 จงเปลี่ยน 125 % ให้เป็นเศษส่วน วิธี ทำ 12 5 %

10 ต. ย. 2 จงเปลี่ยน 13.5 % ให้เป็นเศษส่วน วิธี ทำ 13.5 %

11 ต. ย. 3 จงเปลี่ยน ให้ เป็นเศษส่วน วิธี ทำ

12 ต. ย. 4 จงเปลี่ยน ให้ เป็นเศษส่วน

13 2. จงเขียนร้อยละต่อไปนี้ให้อยู่ ในรูปของเศษส่วน 1. 72 %6. 0.004 % 2. 0.45 % 7. 25.2 % 3. 8. 0.1 % 9. 5. 5 % 10. 2.85 %

14 การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ ต. ย.1 38 % ของ 450 มีค่าเป็นเท่าไร วิธี ทำ 38 % หมายถึง 38 ต่อ 100 38 : 100=X : 450 = = = = ดังนั้น 38 % ของ 450 มีค่าเป็น 171

15 ต. ย.2 24 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 32 วิธี ทำ 24 : 32=X : 100 = = = = ดังนั้น 24 เป็น 75 % ของ 32

16 วิธี ทำ 56 : X=32 : 100 = = = = ดังนั้น 56 เป็น 32 % ของ 175 ต. ย.3 56 เป็น 32 % ของ จำนวนใด

17 15 : 100=B : 500,000 = = = = ต. ย.4 10 % ของ 15 % ของ 500,000 เท่ากับเท่าใด วิธี ทำ

18 10 : 100=B : 75,000 = = = ดังนั้น 10 % ของ 15 % ของ 500,000 เท่ากับ 7,500

19 แบบฝึกหัด เรื่อง การนำร้อยละไปใช้ใน วิชาชีพ 1. 12 % ของ 800 มีค่าเป็นเท่าไร 2. 0.5 % ของ 5,000 มีค่าเป็น เท่าไร 3. 12 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 360 4. 7 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 35 5. 36 เป็น 20 % ของจำนวนใด 6. 13.5 เป็น 54 % ของจำนวนใด 7. 20 % ของ 8 % ของ 625 เท่ากับเท่าไร 8. 25 % ของ 10 % ของ 30,000 เท่ากับเท่าไร 9. 20 % ของ 75 มากกว่า 15 % ของ 40 อยู่เท่าไร 10. 20 % ของ 65 มากกว่า 20 % ของ 50 อยู่เท่าไร


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 ร้อยละ ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ หมายถึง เศษส่วนหรือ อัตราส่วนที่มีจำนวนหลัง เป็น 100 เขียนแทนร้อย ละ หรือเปอร์เซ็นต์ ด้วย สัญลักษณ์ %

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google