งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 ร้อยละ ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ หมายถึง เศษส่วนหรืออัตราส่วนที่มีจำนวนหลังเป็น 100 เขียนแทนร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ ด้วยสัญลักษณ์ %

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 ร้อยละ ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ หมายถึง เศษส่วนหรืออัตราส่วนที่มีจำนวนหลังเป็น 100 เขียนแทนร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ ด้วยสัญลักษณ์ %"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 ร้อยละ ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ หมายถึง เศษส่วนหรืออัตราส่วนที่มีจำนวนหลังเป็น 100 เขียนแทนร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ ด้วยสัญลักษณ์ %

2 หรือ 10 : 100 หรือ 25 : 100 10 เปอร์เซ็นต์ เขียนแทนด้วย 10 % หมายถึง
10 เปอร์เซ็นต์ เขียนแทนด้วย 10 % หมายถึง หรือ 10 : 100 25 เปอร์เซ็นต์ เขียนแทนด้วย 25 % หมายถึง หรือ 25 : 100

3 1. การเปลี่ยนเศษส่วนให้อยู่ในรูปร้อยละ
1. การเปลี่ยนเศษส่วนให้อยู่ในรูปร้อยละ ต.ย1 จงเปลี่ยน ให้อยู่ในรูปร้อยละ วิธีทำ

4 ต.ย 2 จงเปลี่ยน ให้อยู่ในรูปร้อยละ
ต.ย 2 จงเปลี่ยน ให้อยู่ในรูปร้อยละ วิธีทำ

5 ต.ย 3 จงเปลี่ยน ให้อยู่ในรูปร้อยละ
ต.ย 3 จงเปลี่ยน ให้อยู่ในรูปร้อยละ วิธีทำ

6 ต.ย 4 จงเปลี่ยน 0.54ให้อยู่ในรูปร้อยละ
วิธีทำ

7 ต.ย 5 จงเปลี่ยน 0.545 ให้อยู่ในรูปร้อยละ
วิธีทำ

8 แบบฝึกหัด เรื่องร้อยละ
แบบฝึกหัด เรื่องร้อยละ 1. จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปร้อยละ

9 2. การเปลี่ยนร้อยละให้อยู่ในรูปเศษส่วน
2. การเปลี่ยนร้อยละให้อยู่ในรูปเศษส่วน ต.ย. 1 จงเปลี่ยน 125 % ให้เป็นเศษส่วน วิธีทำ 125%

10 ต.ย. 2 จงเปลี่ยน 13.5 % ให้เป็นเศษส่วน
วิธีทำ 13.5%

11 ต.ย. 3 จงเปลี่ยน ให้เป็นเศษส่วน
วิธีทำ

12 ต.ย. 4 จงเปลี่ยน ให้เป็นเศษส่วน
วิธีทำ

13 2. จงเขียนร้อยละต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของเศษส่วน
% % % % % % %

14 การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ
ต.ย % ของ 450 มีค่าเป็นเท่าไร วิธีทำ 38 % หมายถึง 38 ต่อ 100 38 : 100 = X : 450 = = = = ดังนั้น 38 % ของ 450 มีค่าเป็น 171

15 ต.ย.2 24 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 32 วิธีทำ 24 : 32 = X : 100
ต.ย เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 32 วิธีทำ 24 : 32 = X : 100 = = = = ดังนั้น 24 เป็น 75 % ของ 32

16 ต.ย.3 56 เป็น 32 % ของจำนวนใด วิธีทำ 56 : X = 32 : 100 = = = =
ต.ย เป็น 32 % ของจำนวนใด วิธีทำ 56 : X = 32 : 100 = = = = ดังนั้น 56 เป็น 32 % ของ 175

17 ต.ย.4 10 % ของ 15 % ของ 500,000 เท่ากับเท่าใด
วิธีทำ 15 : 100 = B : 500,000 = = = =

18 10 : 100 = B : 75,000 = = = ดังนั้น 10 % ของ 15 % ของ 500,000 เท่ากับ 7,500

19 แบบฝึกหัด เรื่อง การนำร้อยละไปใช้ในวิชาชีพ
% ของ มีค่าเป็นเท่าไร % ของ 5,000 มีค่าเป็นเท่าไร เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ เป็น 20 % ของจำนวนใด เป็น 54 % ของจำนวนใด % ของ 8 % ของ 625 เท่ากับเท่าไร % ของ 10 % ของ 30,000 เท่ากับเท่าไร % ของ 75 มากกว่า 15 % ของ 40 อยู่เท่าไร % ของ 65 มากกว่า 20 % ของ 50 อยู่เท่าไร


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 ร้อยละ ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ หมายถึง เศษส่วนหรืออัตราส่วนที่มีจำนวนหลังเป็น 100 เขียนแทนร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ ด้วยสัญลักษณ์ %

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google