งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยายพิเศษ นายธนิช นุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการจัดหา งาน “ ยุทธศาสตร์และนโยบายการ จัดหางานภาคเอกชน ” โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยายพิเศษ นายธนิช นุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการจัดหา งาน “ ยุทธศาสตร์และนโยบายการ จัดหางานภาคเอกชน ” โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยายพิเศษ นายธนิช นุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการจัดหา งาน “ ยุทธศาสตร์และนโยบายการ จัดหางานภาคเอกชน ” โดย

2  พ. ศ ตราพระราชบัญญัติสำนักงาน จัดหางาน ภาคเอกชน เรียกเก็บค่าบริการจาก คนหางานได้ตามที่ กฎหมายกำหนด ภาครัฐ ให้บริการโดยไม่คิดมูลค่า  พ. ศ ตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อ ควบคุมการจัดหางาน  พ. ศ ยกฐานะเป็นสภาแรงงาน  พ. ศ เป็นกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย  พ. ศ ยกเลิกตราพระราชบัญญัติฯ พ. ศ วิวัฒนาการ : การจัดหางานใน ประเทศ

3 วิวัฒนาการ : การจัดหางานใน ประเ ทศ ( ต่อ )  พ. ศ ประกาศใช้พระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครอง คนหางาน พ. ศ ที่ใช้จนถึงปัจจุบันนี้  ยกเลิกพระราชบัญญัติจัดหางานฯ พ. ศ  พ. ศ  ยุบกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย  ตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทย  พ. ศ ตั้งกรมการจัดหางาน กระทรวง แรงงานและสวัสดิการสังคม  พ. ศ เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงแรงงาน

4

5 พันธกิจ : กรมการ จัดหางาน  พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางานทั้ง ในและต่างประเทศ  ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการแนะแนว อาชีพและการประกอบ อาชีพ  ส่งเสริม กำกับดูแล การจัดหางานและ คุ้มครองคนหางาน  พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิต ข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงาน  จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว


ดาวน์โหลด ppt บรรยายพิเศษ นายธนิช นุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการจัดหา งาน “ ยุทธศาสตร์และนโยบายการ จัดหางานภาคเอกชน ” โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google