งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอชไอวีควบคุมได้ เอดส์รักษาได้ เราอยู่ด้วยกันได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอชไอวีควบคุมได้ เอดส์รักษาได้ เราอยู่ด้วยกันได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอชไอวีควบคุมได้ เอดส์รักษาได้ เราอยู่ด้วยกันได้
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย

2 เป้าหมายของเรา สังคม ที่ไม่มีการเสียชีวิตจากเอดส์ ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการตีตรา ไม่มีการเลือกปฏิบัติ

3 ตอนนี้ ถึงไหน ผู้ติดเชื้อจำนวนมากเข้าถึงการรักษา เพราะสิทธิประโยชน์ ครอบคลุมทุกกลุ่มคนรวมถึงแรงงานข้ามชาติ สิ่งท้าทายที่ยังไปไม่ถึง ลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ ถ้าเราทำเรื่องนี้สำเร็จ จะส่งผลต่อเป้าหมายงานเอดส์

4 ตัวอย่างการตีตรา เรื่องศูนย์เด็กเล็ก, รร.ประถม ไม่รับเด็กเข้าเรียน เพราะ ผู้ปกครองประท้วง มีการบังคับตรวจเลือดนักศึกษาบางสถาบัน บริษัทเอกชน ให้ตรวจเลือดพนักงานก่อนเข้าทำงาน ฯลฯ

5 การบังคับตรวจเลือดของสถานที่ทำงาน
กรณีตัวอย่าง การบังคับตรวจเลือดของสถานที่ทำงาน

6 บริษัทเอกชน ปี 2012 เครือข่ายได้รับเรื่องร้องเรียน ผ่านเครือข่ายภาคใต้
บริษัทธุรกิจค้าปลีกเอกชนขนาดใหญ่ ที่มีสาขาทั่วประเทศและใน ต่างประเทศ ตรวจเลือดพนักงานใหม่ทุกคน สิ่งที่เราทำ ปรึกษาหารือ อนุกรรมการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์, NAMC เอ็นจีโอด้านเอดส์ เข้าไปเจรจากับผู้บริหารบริษัท

7 สาเหตุที่ตรวจเลือด.. เนื่องจากความไม่เข้าใจเรื่องเอดส์
กลัวการติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน เช่น กินข้าว กินน้ำ ใช้สิ่งของ ร่วมกัน คิดว่า ถ้าไม่มีผู้ติดเชื้ออยู่ในกลุ่ม/สังคมพนักงาน ทุกคนก็จะ ปลอดภัยจากวิถีชีวิตทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นในกลุ่ม พนักงาน คิดว่า ผู้ติดเชื้อคือ คนป่วย ไม่แข็งแรง ทำงานหนักๆ ไม่ได้ งาน ของบริษัทหนัก

8 ผลที่เกิด หลังจากการพูดคุย เปลี่ยนนโนบาย ยกเลิกการตรวจเลือดพนักงาน
กระนั้นก็ตาม.... ทำแบบนี้ บางกรณีไม่พอเพียง..

9 การบังคับตรวจเลือดในสถานศึกษา
กรณีตัวอย่าง การบังคับตรวจเลือดในสถานศึกษา

10 มหาวิทยาลัย ปี เครือข่ายได้รับโทร.ร้องเรียนจาก นศ. ว่า ถูกบังคับตรวจ เลือด และให้ย้ายคณะ จนต้องออกจากมหาลัย สิ่งที่เครือข่ายทำ ประสาน คุยที่ปรึกษาเครือข่ายฯ (ประธานอนุกรรมการส่งเสริม คุ้มครอง สิทธิด้านเอดส์) NaMc เอ็นจีโอด้านเอดส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเอดส์ สมาคมโรคเอดส์ สภาการพยาบาล เข้าไปเจรจากับผู้บริหารมหาลัย ทำความเข้าใจข้อเท็จจริง การเป็น พยาบาลของผู้ติดเชื้อ เรียกร้อง ให้ได้นศ.เรียนต่อคณะเดิม, ยกเลิกนโยบายที่เป็นการละเมิด สิทธิ

11 ผลการเจรจาและติดตาม.. ...ไม่ประสบความสำเร็จ มหาลัยยืนยัน ว่านโยบายนี้ถูกต้อง เพราะ ทัศนคติต่อเรื่องเอดส์ มหาลัยต้องปกป้องสิทธิของผู้ป่วย (โดยละเมิดสิทธิผู้อื่นอีกที) กลัวส่งต่อเชื้อให้ผู้รับบริการ กลัวว่าหากคนไข้รู้ จะไม่ยอมรับที่มีพยาบาลมารักษาเป็นผู้ติด เชื้อ กลัวว่าจะป่วยง่าย ติดเชื้อจากคนไข้

12 ดำเนินการเรียกร้องความยุติธรรม
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้จัด การศึกษา แต่กลับมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และ ผลิตซ้ำ ความเข้าใจผิดนี้ สื่อสารไปสู่สาธารณะโดยการมีนโยบายที่ ละเมิดสิทธินศ. สร้างความเข้าใจผิดให้สังคมและนักศึกษา เครือข่ายฯ ยื่นฟ้องศาลปกครอง ศาลรับฟ้อง และอยู่ระหว่าง การพิจารณาคดี

13 บทเรียนสำคัญ กระบวนการสร้างความเข้าใจ ให้การศึกษาเรื่องเอดส์ เพื่อ เปลี่ยนทัศน และพฤติกรรม ยังต้องทำต่อเนื่อง ต้องทำ “ทุกกลุ่มคน” ไม่เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น ประเทศมีนโยบาย มีกฎหมาย ที่ส่งเสริมการปกป้องคุ้มครอง สิทธิ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การละเมิดสิทธิ มีอยู่ทั่วไป เรื่องเอดส์ เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ดังนั้น ต้องทำงานความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน การเปิดใจของคนในสังคมส่วนใหญ่ ก็เป็นสิ่งสำคัญ

14 เปลี่ยน ความเข้าใจของสังคมใหม่..
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (เด็ก/ผู้ใหญ่) แข็งแรง มีชีวิตยืนยาวได้ ..เพราะ เอดส์ รักษาได้ 2. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีคุณค่า เท่าเทียมกับผู้อื่น ..เรียนได้ ทำงานได้ มีความรัก มี Sex ครอบครัว มีลูกได้ (หรือจะไม่มี ..ก็ได้) 3. ทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี .. ดังนั้น ผู้ติดเชื้อ ไม่เท่ากับ คนไม่ดี หรือเป็นเรื่องของกลุ่มคนแค่ บางกลุ่มเท่านั้น (หยุดการตีตรา) เราอยู่ด้วยกันได้ ..เพราะเอชไอวี ไม่ติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน

15


ดาวน์โหลด ppt เอชไอวีควบคุมได้ เอดส์รักษาได้ เราอยู่ด้วยกันได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google