งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอชไอวีควบคุมได้ เอดส์ รักษาได้ เราอยู่ด้วยกันได้ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ ประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอชไอวีควบคุมได้ เอดส์ รักษาได้ เราอยู่ด้วยกันได้ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ ประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอชไอวีควบคุมได้ เอดส์ รักษาได้ เราอยู่ด้วยกันได้ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ ประเทศไทย

2 สังคม ที่ไม่มีการเสียชีวิตจากเอดส์ ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการตีตรา ไม่มีการเลือกปฏิบัติ

3 ผู้ติดเชื้อจำนวนมากเข้าถึงการรักษา เพราะ สิทธิประโยชน์ ครอบคลุมทุกกลุ่มคนรวมถึง แรงงานข้ามชาติ สิ่งท้าทายที่ยังไปไม่ถึง 1. ลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2. ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ ถ้าเราทำเรื่องนี้สำเร็จ จะส่งผลต่อเป้าหมาย งานเอดส์

4 1. เรื่องศูนย์เด็กเล็ก, รร. ประถม ไม่รับ เด็กเข้าเรียน เพราะผู้ปกครองประท้วง 2. มีการบังคับตรวจเลือดนักศึกษาบาง สถาบัน 3. บริษัทเอกชน ให้ตรวจเลือดพนักงาน ก่อนเข้าทำงาน ฯลฯ

5 การบังคับตรวจเลือดของ สถานที่ทำงาน

6 ปี 2012 เครือข่ายได้รับเรื่องร้องเรียน ผ่าน เครือข่ายภาคใต้ บริษัทธุรกิจค้าปลีกเอกชนขนาดใหญ่ ที่มี สาขาทั่วประเทศและในต่างประเทศ ตรวจ เลือดพนักงานใหม่ทุกคน สิ่งที่เราทำ ปรึกษาหารือ อนุกรรมการส่งเสริมคุ้มครอง สิทธิด้านเอดส์, NAMC เอ็นจีโอด้านเอดส์ เข้าไปเจรจากับผู้บริหารบริษัท

7 เนื่องจากความไม่เข้าใจเรื่องเอดส์ กลัวการติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน เช่น กิน ข้าว กินน้ำ ใช้สิ่งของร่วมกัน คิดว่า ถ้าไม่มีผู้ติดเชื้ออยู่ในกลุ่ม / สังคม พนักงาน ทุกคนก็จะปลอดภัยจากวิถีชีวิต ทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นในกลุ่ม พนักงาน คิดว่า ผู้ติดเชื้อคือ คนป่วย ไม่แข็งแรง ทำงานหนักๆ ไม่ได้ งานของบริษัทหนัก

8 หลังจากการพูดคุย เปลี่ยนนโนบาย ยกเลิกการตรวจเลือด พนักงาน กระนั้นก็ตาม.... ทำแบบนี้ บางกรณีไม่ พอเพียง..

9 การบังคับตรวจเลือดใน สถานศึกษา

10 ปี 2012 เครือข่ายได้รับโทร. ร้องเรียนจาก นศ. ว่า ถูกบังคับตรวจเลือด และให้ย้ายคณะ จนต้องออก จากมหาลัย สิ่งที่เครือข่ายทำ ประสาน คุยที่ปรึกษาเครือข่ายฯ ( ประธาน อนุกรรมการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ) NaMc เอ็นจีโอด้านเอดส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเอดส์ สมาคมโรคเอดส์ สภาการพยาบาล เข้าไปเจรจากับผู้บริหารมหาลัย ทำความเข้าใจ ข้อเท็จจริง การเป็นพยาบาลของผู้ติดเชื้อ เรียกร้อง ให้ได้นศ. เรียนต่อคณะเดิม, ยกเลิก นโยบายที่เป็นการละเมิดสิทธิ

11 ... ไม่ประสบความสำเร็จ มหาลัยยืนยัน ว่า นโยบายนี้ถูกต้อง เพราะ ทัศนคติต่อเรื่องเอดส์ มหาลัยต้องปกป้องสิทธิของผู้ป่วย ( โดย ละเมิดสิทธิผู้อื่นอีกที ) กลัวส่งต่อเชื้อให้ผู้รับบริการ กลัวว่าหากคนไข้รู้ จะไม่ยอมรับที่มี พยาบาลมารักษาเป็นผู้ติดเชื้อ กลัวว่าจะป่วยง่าย ติดเชื้อจากคนไข้

12 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่ได้รับมอบหมาย จากรัฐให้จัดการศึกษา แต่กลับมีความ เข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และ ผลิตซ้ำความ เข้าใจผิดนี้ สื่อสารไปสู่สาธารณะโดยการมี นโยบายที่ละเมิดสิทธินศ. สร้างความเข้าใจ ผิดให้สังคมและนักศึกษา เครือข่ายฯ ยื่นฟ้องศาลปกครอง ศาลรับ ฟ้อง และอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี

13 1. กระบวนการสร้างความเข้าใจ ให้การศึกษา เรื่องเอดส์ เพื่อเปลี่ยนทัศน และพฤติกรรม ยังต้องทำต่อเนื่อง 2. ต้องทำ “ ทุกกลุ่มคน ” ไม่เฉพาะบางกลุ่ม เท่านั้น 3. ประเทศมีนโยบาย มีกฎหมาย ที่ส่งเสริม การปกป้องคุ้มครองสิทธิ เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน 4. การละเมิดสิทธิ มีอยู่ทั่วไป เรื่องเอดส์ เป็น รูปธรรมที่ชัดเจน ดังนั้น ต้องทำงาน ความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน 5. การเปิดใจของคนในสังคมส่วนใหญ่ ก็เป็น สิ่งสำคัญ

14 1. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ( เด็ก / ผู้ใหญ่ ) แข็งแรง มีชีวิต ยืนยาวได้.. เพราะ เอดส์ รักษาได้ 2. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีคุณค่า เท่าเทียมกับผู้อื่น.. เรียนได้ ทำงานได้ มีความรัก มี Sex ครอบครัว มีลูกได้ ( หรือจะไม่มี.. ก็ได้ ) 3. ทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน มีโอกาสเสี่ยง ต่อการติดเชื้อเอชไอวี.. ดังนั้น ผู้ติดเชื้อ ไม่เท่ากับ คนไม่ดี หรือเป็น เรื่องของกลุ่มคนแค่บางกลุ่มเท่านั้น ( หยุดการตี ตรา ) 4. เราอยู่ด้วยกันได้.. เพราะเอชไอวี ไม่ติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน

15 www.thaiplus.net www.facebook.com/TNPplus


ดาวน์โหลด ppt เอชไอวีควบคุมได้ เอดส์ รักษาได้ เราอยู่ด้วยกันได้ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ ประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google