งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์
การสร้างเว็บเพจให้โต้ตอบกับผู้ใช้ นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
ผู้เรียนอธิบายความหมายของอีเว็นต์และแอ็คชั่นได้ ผู้เรียนอธิบายขั้นตอนการใช้งาน Behaviors ได้ ผู้เรียนสามารถนำ Behaviors มาใช้บนเว็บได้ ผู้เรียนสามารถปรับแต่งรายละเอียดต่างๆ ของ Behaviors ได้ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

3 เนื้อหาสาระ การใช้ Behaviors ออบเจ็กต์ที่สามารถกำหนด Behaviors ได้
เปลี่ยนค่าคุณสมบัติของออบเจ็กต์บนหน้าเว็บ (Change Property) รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

4 เนื้อหาสาระ คลิกเมาส์ลากเลเยอร์ (Drag AP Element)
เปิดหน้าต่างบราวเซอร์ขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติ (Open Browser Window) แสดงกล่องข้อความ (Popup Message) แสดง/ซ่อนเลเยอร์ (Show-Hide Elements) สรุปการใช้งาน Behaviors อื่นๆ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

5 การใช้ Behaviors   Behaviors เครื่องมือที่มีความสามารถนำมาใช้ สร้างการโต้ตอบระหว่างออบเจ็คต่างๆ บนเว็บ เพจกับผู้ชมได้ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

6 การใช้ Behaviors   เป็นส่วนสำคัญในการดึงดูดความสนใจของผู้เยี่ยม ชมเว็บเพจ ซึ่งจะเป็นการทำ ภาพเคลื่อนไหว ซ่อน/แสดงรูปภาพ แทรกลูกเล่น เอฟเฟ็คต่างๆ บนหน้าเว็บเพจได้ Behaviors ประกอบด้วยส่วนอีเว็นต์ (เหตุการณ์บางอย่างที่ เกิดจากผู้ใช้) และส่วนแอ็คชั่น (การโต้ตอบ เหตุการณ์นั้น) รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

7 องค์ประกอบ Behaviors Event เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับออบเจ็ค
Action การตอบสนองของออบเจ็คต่ออีเวนต์ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

8 องค์ประกอบ Behaviors   Event (ให้เกิดเมื่อไร) หมายถึง เหตุการณ์ที่จะให้เกิดขึ้นกับออบเจ็กต์ ซึ่งออบเจ็กต์แต่ละชนิดก็จะมีอีเวนท์ที่ต่างกันไป Action (ให้เกิดอะไรขึ้น) หมายถึง เหตุการณ์ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นหลังจากอีเวนท์แล้ว เช่น เมื่อเลื่อนเมาส์ไปชี้แล้วให้แสดงกล่องข้อความ หรือเปลี่ยนภาพเป็นต้น รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

9 องค์ประกอบ Behaviors   การสร้าง Behaviors คือการผูกอีเวนต์ของ ออบเจ็คเข้ากับแอ็คชั่น ซึ่งเมื่อเกิดอีเวนต์ที่ กำหนดไว้บราวเซอร์จะตรวจดูว่ามีแอ็คชั่นใด ที่เกี่ยวข้อง แล้วจะไปทำตามชุดคำสั่ง JavaScript นั้น รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

10 พาเนล Behaviors Windows > Behaviors (Shift+F4)
รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

11 ความหมายของ Event onBlur onClick onFocus
อีเวนท์ ความหมาย onBlur เหตุการณ์เมื่อผู้ชมยกเลิกการทำงานกับออบเจ็กต์ เช่น เมื่อกรอบข้อความใน Text Field เสร็จแล้วคลิกเมาส์ที่อื่น onClick เหตุการณ์ที่ผู้ชมคลิกบนออบเจ็กต์และปล่อยเมาส์แล้ว onFocus เหตุการณ์เมื่อผู้ชมเริ่มทำงานกับออบเจ็กต์ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

12 ความหมายของ Event onHelp onKeyDown onKeyPress
อีเวนท์ ความหมาย onHelp เหตุการณ์เมื่อผู้ชมกดปุ่ม Help ของเบราเซอร์หรือเลือกคำสั่ง Help จากเมนู onKeyDown เหตุการณ์ที่ผู้ชมกดปุ่มใดๆ บนคีย์บอร์ด onKeyPress เหตุการณ์เมื่อผู้ชมกดปุ่มใดๆบนคีย์บอร์ด แล้วปล่อยคีย์บอร์ดแล้ว รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

13 ความหมายของ Event onKeyUp onLoad onMouseDown
อีเวนท์ ความหมาย onKeyUp เหตุการณ์เมื่อผู้ชมปล่อยปุ่มคีย์บอร์ดเมื่อกดปุ่มแล้ว onLoad เหตุการณ์ที่เบราเซอร์โหลดเว็บเพจหรือไฟล์ภาพเสร็จสมบูรณ์แล้ว onMouseDown เหตุการณ์ที่ผู้ชมคลิกเมาส์ค้างไว้โดย ไม่ปล่อย รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

14 ความหมายของ Event onMouseMove onMouseOut onMouseOver
อีเวนท์ ความหมาย onMouseMove เหตุการณ์ที่ผู้ชมเลื่อนเมาส์ไปมาบน ออบเจ็กต์ onMouseOut เหตุการณ์เมื่อผู้ชมเลื่อนเมาส์ออกไปภาพนอกขอบเขตของออบเจ็กต์ onMouseOver เหตุการณ์เมื่อเลื่อนเมาส์ไปบนออบเจ็กต์ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

15 เข้าสู่โปรแกรม รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์


ดาวน์โหลด ppt นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google