งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ การสร้างเว็บเพจให้ โต้ตอบกับผู้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ การสร้างเว็บเพจให้ โต้ตอบกับผู้ใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ การสร้างเว็บเพจให้ โต้ตอบกับผู้ใช้

2 จุดประสงค์การเรียนรู้  ผู้เรียนอธิบายความหมายของอี เว็นต์และแอ็คชั่นได้  ผู้เรียนอธิบายขั้นตอนการใช้งาน Behaviors ได้  ผู้เรียนสามารถนำ Behaviors มา ใช้บนเว็บได้  ผู้เรียนสามารถปรับแต่ง รายละเอียดต่างๆ ของ Behaviors ได้ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

3 เนื้อหาสาระ  การใช้ Behaviors  ออบเจ็กต์ที่สามารถกำหนด Behaviors ได้  เลือก Behaviors ให้ตรง บราวเซอร์ที่ผู้ชมใช้  การจัดการกับ Behaviors เบื้องต้น  เทคนิคการเพิ่มลูกเล่นบนเว็บ ด้วย Behaviors  เปลี่ยนค่าคุณสมบัติของ ออบเจ็กต์บนหน้าเว็บ (Change Property) รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

4 เนื้อหาสาระ  คลิกเมาส์ลากเลเยอร์ (Drag AP Element)  เปิดหน้าต่างบราวเซอร์ขึ้นใหม่ โดยอัตโนมัติ (Open Browser Window)  แสดงกล่องข้อความ (Popup Message)  แสดง / ซ่อนเลเยอร์ (Show- Hide Elements)  สรุปการใช้งาน Behaviors อื่นๆ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

5 รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ การใช้ Behaviors Behaviors เครื่องมือที่มี ความสามารถนำมาใช้สร้างการ โต้ตอบระหว่างออบเจ็คต่างๆ บน เว็บเพจกับผู้ชมได้

6 รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ การใช้ Behaviors เป็นส่วนสำคัญในการดึงดูดความ สนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บเพจ ซึ่ง จะเป็นการทำ ภาพเคลื่อนไหว ซ่อน / แสดง รูปภาพ แทรกลูกเล่นเอฟเฟ็ค ต่างๆ บนหน้าเว็บเพจได้ Behaviors ประกอบด้วยส่วนอี เว็นต์ ( เหตุการณ์บางอย่างที่เกิด จากผู้ใช้ ) และส่วนแอ็คชั่น ( การ โต้ตอบเหตุการณ์นั้น )

7 รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ องค์ประกอบ Behaviors  Event เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ ออบเจ็ค  Action การตอบสนองของ ออบเจ็คต่ออีเวนต์

8 รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ องค์ประกอบ Behaviors  Event ( ให้เกิดเมื่อไร ) หมายถึง เหตุการณ์ที่จะให้เกิด ขึ้นกับออบเจ็กต์ ซึ่งออบเจ็กต์แต่ละ ชนิดก็จะมีอีเวนท์ที่ต่างกันไป  Action ( ให้เกิดอะไรขึ้น ) หมายถึง เหตุการณ์ที่ต้องการจะ ให้เกิดขึ้นหลังจากอีเวนท์แล้ว เช่น เมื่อเลื่อนเมาส์ไปชี้แล้วให้แสดง กล่องข้อความ หรือเปลี่ยนภาพเป็น ต้น

9 รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ องค์ประกอบ Behaviors  การสร้าง Behaviors คือการ ผูกอีเวนต์ของออบเจ็คเข้า กับแอ็คชั่น ซึ่งเมื่อเกิดอีเวนต์ ที่กำหนดไว้บราวเซอร์จะ ตรวจดูว่ามีแอ็คชั่นใดที่ เกี่ยวข้อง แล้วจะไปทำตาม ชุดคำสั่ง JavaScript นั้น

10 รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ พาเนล Behaviors  Windows > Behaviors (Shift+F4)

11 รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ความหมายของ Event อีเวนท์ความหมาย onBlu r เหตุการณ์เมื่อผู้ชมยกเลิกการ ทำงานกับออบเจ็กต์ เช่น เมื่อ กรอบข้อความใน Text Field เสร็จแล้วคลิกเมาส์ที่อื่น onCli ck เหตุการณ์ที่ผู้ชมคลิกบน ออบเจ็กต์และปล่อยเมาส์แล้ว onFoc us เหตุการณ์เมื่อผู้ชมเริ่มทำงาน กับออบเจ็กต์

12 รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ความหมายของ Event อีเวนท์ความหมาย onHelp เหตุการณ์เมื่อผู้ชมกดปุ่ม Help ของเบราเซอร์หรือ เลือกคำสั่ง Help จากเมนู onKey Down เหตุการณ์ที่ผู้ชมกดปุ่มใดๆ บนคีย์บอร์ด onKey Press เหตุการณ์เมื่อผู้ชมกดปุ่มใดๆ บนคีย์บอร์ด แล้วปล่อย คีย์บอร์ดแล้ว

13 รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ความหมายของ Event อีเวนท์ความหมาย onKeyU p เหตุการณ์เมื่อผู้ชมปล่อย ปุ่มคีย์บอร์ดเมื่อกดปุ่มแล้ว onLoad เหตุการณ์ที่เบราเซอร์ โหลดเว็บเพจหรือไฟล์ภาพ เสร็จสมบูรณ์แล้ว onMous eDown เหตุการณ์ที่ผู้ชมคลิกเมาส์ ค้างไว้โดย ไม่ ปล่อย

14 รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ความหมายของ Event อีเวนท์ความหมาย onMous eMove เหตุการณ์ที่ผู้ชมเลื่อน เมาส์ไปมาบน ออบเจ็กต์ onMous eOut เหตุการณ์เมื่อผู้ชมเลื่อน เมาส์ออกไปภาพนอก ขอบเขตของออบเจ็กต์ onMous eOver เหตุการณ์เมื่อเลื่อนเมาส์ ไปบนออบเจ็กต์

15 เข้าสู่โปรแกรม รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์


ดาวน์โหลด ppt นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ การสร้างเว็บเพจให้ โต้ตอบกับผู้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google