งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 5 การแทรกรูปภาพ และอักษร ประดิษฐ์. 2 การแทรกรูปภาพและอักษร ประดิษฐ์ การนำรูปภาพมาใส่ในผลงาน ไม่ว่าจะเป็น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 5 การแทรกรูปภาพ และอักษร ประดิษฐ์. 2 การแทรกรูปภาพและอักษร ประดิษฐ์ การนำรูปภาพมาใส่ในผลงาน ไม่ว่าจะเป็น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 5 การแทรกรูปภาพ และอักษร ประดิษฐ์

2 2 การแทรกรูปภาพและอักษร ประดิษฐ์ การนำรูปภาพมาใส่ในผลงาน ไม่ว่าจะเป็น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ มาใส่ในสไลด์ จะทำให้งานของ เรานั้นดูมีความสวยงาม และ เป็นมืออาชีพมากขึ้น ในบทนี้จะ ขอกล่าวถึงการนำภาพและ เสียง ได้แก่ คลิปอาร์ต, ภาพเคลื่อนไหว, เสียง, และ วิดีโอ มาใส่ในสไลด์

3 3 แถบเครื่องมือรูปภาพ การแทรกรูปภาพจากแฟ้ม รูปภาพที่จะแทรกลงไปในสไลด์ นั้น อาจเป็นภาพสินค้า รูปที่ เกียวข้องกับเนื้อหา ดูสวยงาม และช่วยสื่อความหมายเวลา นำเสนอข้อมูลได้อาจเป็นภาพ นั่ง หรือภาพเคลื่อนไหวก็ได้

4 4 แถบเครื่องมือรูปภาพ

5 5 แถบเครื่องมือรูปภาพมีหน้าที่ จัดการดังนี้

6 6 แถบเครื่องมือรูปวาด

7 7 ( รูปวาด ) เป็นเมนูคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ ( เลือกวัตถุ ) เลือกออบเจ็คหรือระบุขอบเขตเพื่อ เลือกทุกออบเจ็คที่อยู่ในขอบเขตนั้น ( รูปร่างอัติโนมัติ ) เป็นเมนูที่มีรูปต้นแบบเพื่อช่วย สร้างภาพได้ง่ายขึ้น ( เส้น ) ขีดเส้นตรงทั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน ปรือ ทำมุม ( ลูกศร ) ขีดเส้นตรงในแนวตั้งและแนวนอน หรือ ทำมุมพร้อมหัวลูกศร ( สี่เหลี่ยม ) เขียนรูปสี่เหลี่ยม ( วงรี ) วาดรูปวงกลมหรือวงรี แถบเครื่องมือรูปวาด

8 8 ( กล่องข้อความ ) สร้างกล่องใส่ข้อความเพื่อใส่ ข้อความ, รูปที่วาดเองหรือใส่ภาพจากแหล่งอื่น ( แทรก Word Art) ประดิษฐ์ตัวอักษรที่มีรูปร่าง สวยงาม ( แทรกไดอะแกรมหรือแผนผงัองค์กร ) แทรก กราฟหรือแผนผังองค์กร ( แทรกถาพตัดปะ ) แทรกภาพคลิปอาร์ต ( แทรกภาพจากแฟ้ม ) แทรกรูปภาพ ( เติมสี ) ระบายสีในพื้นที่ของรูปที่มีเส้นล้อมรอบ ( สี เส้น ) กำหนดสีให้กับเส้นทุกเส้น ( สีแบบอักษร ) กำหนดสีให้กับตัวอักษร แถบเครื่องมือรูปวาด

9 9 ( ลักษณะเส้น ) กำหนดความหนาของเส้นหรือ ขอบ ( ลักษณะเส้นประ ) เปลี่ยนเส้นตรงให้เป็น เส้นประในรูปแบบต่าง ( ลักษณะลูกศร ) เปลี่ยนหรือเติมหัว - ท้าย ลูกศรให้เป็นเส้นแบบต่างๆ ( ลักษณะเงา ) เติมเงาให้กับออบเจ็ค ( ลักษณะ 3 มิติ ) เติมเอฟเฟ็คต์แบบ 3 มิติ แถบเครื่องมือรูปวาด

10 10 การปรับแต่งรูปภาพ 1. คลิ๊กเลือก รูปภาพ 2. ปรับแต่ง ภาพตาม ขนาดที่ ต้องการ

11 11 รูปร่างอัตโนมัติ ใช้สำหรับที่ จะเน้น ข้อความ หรือเป็น คำอธิบาย ต่างๆ ซึ่งมี ลักษณะ คล้ายกับ เท็กซ์บ็ อกซ์ มี วิธีการสร้าง ดังนี้

12 12 การสร้าง Word Art หรือ ข้อความศิลป์ในโปรแกรม PowerPoint 2003 ก็มีขั้นตอน และวิธีการที่เหมือนกับโปรแกรม Excel และ Word ทุกประการ เพียงคลิกที่สัญลักษณ์รูปนี้ ที่แถบเครื่องมือรูปวาด


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 5 การแทรกรูปภาพ และอักษร ประดิษฐ์. 2 การแทรกรูปภาพและอักษร ประดิษฐ์ การนำรูปภาพมาใส่ในผลงาน ไม่ว่าจะเป็น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google