งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 6 การใส่เอฟเฟ็กต์ให้ เนื้อหา. 2 การใส่เอฟเฟ็กต์ให้ เนื้อหา โปรแกรม Powerpoint มี เครื่องมือที่ใช้ใส่ลูกเล่น หรือเอฟ เฟ็กต์ (Effect) ให้กับสไลด์เพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 6 การใส่เอฟเฟ็กต์ให้ เนื้อหา. 2 การใส่เอฟเฟ็กต์ให้ เนื้อหา โปรแกรม Powerpoint มี เครื่องมือที่ใช้ใส่ลูกเล่น หรือเอฟ เฟ็กต์ (Effect) ให้กับสไลด์เพื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 6 การใส่เอฟเฟ็กต์ให้ เนื้อหา

2 2 การใส่เอฟเฟ็กต์ให้ เนื้อหา โปรแกรม Powerpoint มี เครื่องมือที่ใช้ใส่ลูกเล่น หรือเอฟ เฟ็กต์ (Effect) ให้กับสไลด์เพื่อ ช่วยให้ผู้ชมไม่เบื่อ เช่น ใส่เสียง ขณะเปลี่ยนสไลด์ หรือการ กำหนดการเคลื่อนที่ของข้อความ จากบนลงล่าง โดยเราอาจแทรก ปุ่มปฏิบัติการ เพื่อใช้เลื่อนสไลด์ไป หน้าต่างๆตามที่เราต้องการ ทำให้ งานนำเสนนอมีความน่าสนใจมาก ขึ้น

3 3 ใส่เอฟเฟ็กต์ขณะเปลี่ยนสไลด์ ขณะฉายสไลด์ การใส่เอฟเฟ็กต์ ช่วงที่กำลังเปลี่ยนสไลด์ถัดไป ทำได้หลายแบบ – เช่นสไลด์ค่อยๆจางหายไป – หรือเลื่อนออกจากบนลงล่าง ซึ่งมีให้ เลือกมากกว่า 50 แบบด้วยกัน – และมีเสียงประกอบขณะเปลี่ยน สไลด์อีก 18 เสียง โดยมีขั้นตอน ดังนี้

4 4 ใส่เอฟเฟ็กต์ขณะเปลี่ยน สไลด์ ใส่เอฟเฟ็กต์ขณะเปลี่ยน สไลด์

5 5 ใส่เอฟเฟ็กต์ให้สิ่งต่างๆใน สไลด์ ใส่เอฟเฟ็กต์ให้สิ่งต่างๆใน สไลด์ นอกจากเราจะใส่เอฟเฟ็กต์ ตอนเปลี่ยนสไลด์แล้ว ยังอาจ ใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับข้อความ หรือส่วนประกอบต่างๆ ที่ เรียกว่า ออบเจ็ค ภายในสไลด์ ได้ โดยขณะฉายสไลด์แทนที่ ข้อความจะแสดงมาพร้อมกัน ทีเดียว เราก็กำหนดให้แสดงที ละส่วนตามความต้องการ

6 6 ใส่เอฟเฟ็กต์ให้สิ่งต่างๆในสไลด์

7 7 กำหนดการเคลื่อนไหวด้วย ตนเอง การเคลื่อนไหวสำเร็จรูปที่เลือก มาข้างต้น จะมีผลกับทุกๆออบ เจ็ค แต่บางครั้งอาจต้องการเลือก เอฟเฟ็กต์การเคลื่อนไหวแต่ละ ข้อความเอง เราสามารถทำโดย การกำหนดการการเคลื่อนไหว เอง ดังนี้

8 8 กำหนดการเคลื่อนไหวด้วย ตนเอง กำหนดการเคลื่อนไหวด้วย ตนเอง

9 9 การปรับแต่งการแสดงเอฟ เฟ็กต์ 1. กำหนดวิธีการเริ่มแสดงออบเจ็คจากช่อง เริ่ม ( Start ) เมื่อคลิก เมื่อคลิกเมาส์จะ ปรากฏออบเจ็คนี้ กับก่อนหน้านี้ ให้แสดง ออบเจ็คนี้พร้อมกับออบเจ็คก่อนหน้า หลัง ก่อนหน้านี้ ให้แสดงออบเจ็คนี้หลังจากออบ เจ็คก่อนหน้าแสดงเสร็จ 2. กำหนดทิศทางการแสดงออบเจ็คในช่อง ทิศทาง (Direction) ทิศทางการแสดงนั้นขึ้นกับแบบของออบเจ็ค ซึ่งอาจมีทิศทางที่แตกต่างกัน ให้เราเลือก ตามที่เราชอบโดบดูจากตัวอย่าง 3. กำหนดความเร็วของการแสดงเอฟเฟ็กต์ใน ช่อง ความเร็ว (Speed)

10 10 การปรับแต่งการแสดงเอฟ เฟ็กต์ การปรับแต่งการแสดงเอฟ เฟ็กต์

11 11 การกำหนดเวลาการแสดงเอฟ เฟ็กต์ การกำหนดเวลาการแสดงเอฟ เฟ็กต์ เอฟเฟ็กต์แต่ละแบบนั้นสามารถจะกำหนดให้ แสดงช้าหรือเร็วได้ ตลอดจนกำหนดว่าจะให้เริ่ม แสดงหลังจากเอฟเฟ็กต์ก่อนหน้านั้นกี่วินาที

12 12 ปรับแต่งลักษณะการแสดงเอฟ เฟ็กต์ ปรับแต่งลักษณะการแสดงเอฟ เฟ็กต์ เอฟเฟ็ก แต่ละแบบสามารถปรับแต่ง รายละเอียดต่างๆเพิ่มขึ้นได้อีก โดยมีวิธีทำ ดังนี้ 1. คลิกปุ่มลูกศร ด้านหลังเอฟเฟ็กต์ที่จะปรบ แต่ง 2. คลิก ตัวเลือกลักษณะพิเศษ 3. บนแท็บ ลักษณะพิเศษ ให้กำหนด รายละเอียดของเอฟเฟ็กต์ที่จะปรับแต่ง 4. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม ตกลง


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 6 การใส่เอฟเฟ็กต์ให้ เนื้อหา. 2 การใส่เอฟเฟ็กต์ให้ เนื้อหา โปรแกรม Powerpoint มี เครื่องมือที่ใช้ใส่ลูกเล่น หรือเอฟ เฟ็กต์ (Effect) ให้กับสไลด์เพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google