งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ ด้วยภาพ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ ด้วยภาพ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ ด้วยภาพ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406

2 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วย ภาพ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 1. การแทรกภาพประกอบสไลด์ 2. แถบเครื่องมือในการปรับแต่ง ภาพประกอบสไลด์ 3. การปรับแต่งโหมดสีของภาพ 4. การปรับความคมชัด และความสว่าง ของภาพ 5. การตัดเฉพาะส่วนที่ต้องการ 6. การแทรกรูปร่างลงบนสไลด์ 7. การจัดการกับรูปร่าง

3 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วย ภาพ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 1. การแทรกภาพประกอบสไลด์ การแทรกภาพตัดปะ 1. คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการแทรกรูปภาพ 2. คลิกที่แท็บแทรก 3. เลือกปุ่มคำสั่งภาพตัดปะ 4. พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา 5. คลิกปุ่มไป 6. คลิกเลือกรูปที่ต้องการแทรก

4 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วย ภาพ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 1. การแทรกภาพประกอบสไลด์ การแทรกภาพจาก ไฟล์ 1. คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการแทรกรูปภาพ 2. คลิกที่แท็บแทรก 3. เลือกปุ่มคำสั่งรูปภาพ 4. เลือกตำแหน่งของไฟล์ภาพ 5. คลิกเลือกภาพที่ต้องการแทรก 6. คลิกปุ่มแทรก

5 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วย ภาพ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 2. แถบเครื่องมือในการปรับแต่ง ภาพประกอบสไลด์

6 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วย ภาพ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 3. การปรับแต่งโหมดสีของภาพ 1. คลิกที่แถบเครื่องมือรูปภาพ 2. คลิกปุ่มคำสั่ง 3. เลือกรูปแบบที่ต้องการ

7 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วย ภาพ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 การกำหนดพื้นหลังภาพโปร่งใส 1. คลิกเลือกภาพที่ต้องการปรับแต่ง 2. คลิกที่ปุ่มคำสั่ง 3. เลือก 4. คลิกบริเวณที่ไม่ต้องการ 3. การปรับแต่งโหมดสีของภาพ

8 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วย ภาพ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 4. การปรับความคมชัด และความสว่าง ของภาพ หากภาพที่เรานำมาวางลงบนสไลด์มีความ กลมกลืนกับพื้นหลังของสไลด์ เราสามารถปรับ ความคมชัดและความสว่างของภาพ เพื่อให้ภาพดู โดดเด่นขึ้น

9 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วย ภาพ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 1. คลิกเลือกภาพที่เราต้องการตัด 2. คลิกที่ปุ่มคำสั่งครอบตัด 3. คลิกเมาส์ครอบตัดเฉพาะส่วนที่เราต้องการ 5. การตัดเฉพาะส่วนที่ต้องการ

10 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วย ภาพ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 6. การแทรกรูปร่างลงบนสไลด์ 1. คลิกที่แท็บแทรก เลือกปุ่มคำสั่งรูปร่าง 2. เลือกรูปร่างที่เราต้องการ 3. วางรูปร่างที่เราเลือก

11 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วย ภาพ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 7. การจัดการกับรูปร่าง การย้ายรูปร่าง 1. คลิกเลือกรูปร่างที่ต้องการย้าย 2. แดรกเมาส์ไปยังตำแหน่งใหม่ 3. รูปร่างที่เราย้ายไปยังตำแหน่งใหม่

12 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วย ภาพ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 7. การจัดการกับรูปร่าง การปรับขนาดรูปร่าง 1. คลิกที่มุมของรูปร่างแล้วแดรกเมาส์เพื่อปรับขนาด 2. จะได้ขนาดตามที่เราต้องการ

13 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วย ภาพ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 7. การจัดการกับรูปร่าง การหมุนขนาดรูปร่าง 1. แดรกเมาส์เพื่อหมุนรูปร่างบนปุ่มสีเขียว 2. ผลลัพธ์จากการหมุนรูปร่าง

14 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วย ภาพ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ ด้วยภาพ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google