งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ
บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

2 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ
บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ 1. การแทรกภาพประกอบสไลด์ 2. แถบเครื่องมือในการปรับแต่งภาพประกอบสไลด์ 3. การปรับแต่งโหมดสีของภาพ 4. การปรับความคมชัด และความสว่างของภาพ 5. การตัดเฉพาะส่วนที่ต้องการ 6. การแทรกรูปร่างลงบนสไลด์ 7. การจัดการกับรูปร่าง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

3 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ
บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ 1. การแทรกภาพประกอบสไลด์ การแทรกภาพตัดปะ 1. คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการแทรกรูปภาพ 2. คลิกที่แท็บแทรก 3. เลือกปุ่มคำสั่งภาพตัดปะ 4. พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา 5. คลิกปุ่มไป 6. คลิกเลือกรูปที่ต้องการแทรก วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

4 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ
บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ 1. การแทรกภาพประกอบสไลด์ การแทรกภาพจากไฟล์ 1. คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการแทรกรูปภาพ 2. คลิกที่แท็บแทรก 3. เลือกปุ่มคำสั่งรูปภาพ 4. เลือกตำแหน่งของไฟล์ภาพ 5. คลิกเลือกภาพที่ต้องการแทรก 6. คลิกปุ่มแทรก วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

5 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ
บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ 2. แถบเครื่องมือในการปรับแต่งภาพประกอบสไลด์ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

6 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ
บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ 3. การปรับแต่งโหมดสีของภาพ 1. คลิกที่แถบเครื่องมือรูปภาพ 2. คลิกปุ่มคำสั่ง 3. เลือกรูปแบบที่ต้องการ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

7 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ
บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ 3. การปรับแต่งโหมดสีของภาพ การกำหนดพื้นหลังภาพโปร่งใส 1. คลิกเลือกภาพที่ต้องการปรับแต่ง 2. คลิกที่ปุ่มคำสั่ง 3. เลือก 4. คลิกบริเวณที่ไม่ต้องการ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

8 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ
บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ 4. การปรับความคมชัด และความสว่างของภาพ หากภาพที่เรานำมาวางลงบนสไลด์มีความกลมกลืนกับพื้นหลังของสไลด์ เราสามารถปรับความคมชัดและความสว่างของภาพ เพื่อให้ภาพดูโดดเด่นขึ้น วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

9 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ
บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ 5. การตัดเฉพาะส่วนที่ต้องการ 1. คลิกเลือกภาพที่เราต้องการตัด 2. คลิกที่ปุ่มคำสั่งครอบตัด 3. คลิกเมาส์ครอบตัดเฉพาะส่วนที่เราต้องการ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

10 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ
บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ 6. การแทรกรูปร่างลงบนสไลด์ 1. คลิกที่แท็บแทรก เลือกปุ่มคำสั่งรูปร่าง 2. เลือกรูปร่างที่เราต้องการ 3. วางรูปร่างที่เราเลือก วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

11 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ
บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ 7. การจัดการกับรูปร่าง การย้ายรูปร่าง 1. คลิกเลือกรูปร่างที่ต้องการย้าย 2. แดรกเมาส์ไปยังตำแหน่งใหม่ 3. รูปร่างที่เราย้ายไปยังตำแหน่งใหม่ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

12 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ
บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ 7. การจัดการกับรูปร่าง การปรับขนาดรูปร่าง 1. คลิกที่มุมของรูปร่างแล้วแดรกเมาส์เพื่อปรับขนาด 2. จะได้ขนาดตามที่เราต้องการ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

13 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ
บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ 7. การจัดการกับรูปร่าง การหมุนขนาดรูปร่าง 1. แดรกเมาส์เพื่อหมุนรูปร่างบนปุ่มสีเขียว 2. ผลลัพธ์จากการหมุนรูปร่าง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

14 บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ
บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ สวัสดี วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google