งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้งโปรแกรมเพื่อจัดการ ร้านค้าออนไลน์ ด้วย LaiThai-eCommerce Edition_Virtuemart.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้งโปรแกรมเพื่อจัดการ ร้านค้าออนไลน์ ด้วย LaiThai-eCommerce Edition_Virtuemart."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้งโปรแกรมเพื่อจัดการ ร้านค้าออนไลน์ ด้วย LaiThai-eCommerce Edition_Virtuemart

2 ติดตั้งโปรแกรมช่วยจัดการฐานข้อมูลในระบบ ด้วย Appserv หรือ Wamp Server กรณีที่ ติดตั้งด้วย Wamp Server

3 ติดตั้งโปรแกรม LaiThai(Joomla)  ติดตั้งภายในโปรแกรม WebServer ที่ติดตั้งเสร็จแล้วภายใต้โฟลเดอร์ www

4 ทำการทดสอบโดยการพิมพ์ http://localhost ผ่าน Web Browser http://localhost

5 จะปรากฏชื่อโฟลเดอร์โปรแกรมที่ ติดตั้งเสร็จ ภายใน ปรากฏชื่อโฟลเดอร์ ที่สร้าง คลิกเลือกเพื่อสร้าง ฐานข้อมูลต่อไป

6 สร้างฐานข้อมูลสำหรับติดตั้ง ข้อมูลในร้านค้า ใส่ชื่อฐานข้อมูลที่ ต้องการ

7 เมื่อสร้างฐานข้อมูลเสร็จจะ ปรากฏข้อความบอก แสดงข้อความเมื่อ ฐานข้อมูลเสร็จแล้ว

8 กรณีที่ใช้ Appserv เป็น โปรแกรมช่วยจัดการ  Run Appserv  หลังจากทำการรันโปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง เริ่มต้นการติดตั้ง ให้กดที่ปุ่ม Next >

9 การติดตั้ง Appserv ( ต่อ ) - ให้ยอมรับการใช้งาน กดที่ปุ่ม I Agree

10 การติดตั้ง Appserv ( ต่อ ) - เลือกตำแหน่งที่ต้องการจะลงของโปรแกรม

11 การติดตั้ง Appserv ( ต่อ ) เลือกทุกช่องแล้วกดปุ่ม Next > - เลือกทุกช่องแล้วกดปุ่ม Next >

12 การติดตั้ง Appserv ( ต่อ ) ให้ใส่ password ของ root ทั้งสองช่อง - ให้ใส่ password ของ root ทั้งสองช่อง - รอจนติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วกดปุ่ม Finish

13 ย้อนกลับมาติดตั้งโปรแกรม จัดการร้านค้า แตกโปรแกรมลงในโฟลเดอร์ที่ สร้างไว้ครั้งแรกเพื่อทำการติดตั้ง โปรแกรม

14 ติดตั้งโปรแกรมผ่าน เว็บ บราวเซอร์ ตามขั้นตอน

15 แสดงสถานะการตรวจสอบก่อน ติดตั้งโปรแกรม ข้อความว่า “ สนับสนุน ” เมื่อไม่ มีข้อผิดพลาด

16 คลิกปุ่ม “ ถัดไป ” ในการแสดง ลิขสิทธิ์ของโปรแกรม

17 กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ ฐานข้อมูล กรอกข้อมูลและอ้างชื่อ ฐานข้อมูลที่สร้างไว้แล้วใน ขั้นตอนนี้ 1 2

18 คลิกปุ่ม “ ถัดไป ” สำหรับ ผ่านการ ตั้งค่า FTP

19 กำหนดค่าระบบ และหากต้องการ ติดตั้งตัวอย่างข้อมูลในฐานข้อมูลให้ คลิกปุ่มติดตั้ง แล้วจึงคลิกปุ่ม “ ถัดไป ” 1 2 3

20 แสดงข้อความเสร็จสิ้นการติดตั้ง โปรแกรม ทดสอบโดยคลิกดูหน้า เว็บไซต์

21 เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Install ที่อยู่ ภายในโปรแกรม เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วควรเปลี่ยน ชื่อโฟลเดอร์เป็นชื่ออื่นหรือ ลบทิ้งก็ได้

22 แสดงหน้าเว็บไซต์สำเร็จ

23 หากเลือกเข้าหน้าผู้ดูแลเพื่อ เปลี่ยนแปลงหน้าเว็บ จะเข้าสู่หน้า Login ดังภาพ

24 Backend สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ หลังร้าน

25 เข้าสู่โปรแกรมเสริมในการจัดการ ร้านค้าผ่าน คอมโพเน้นท์ -> “VirtueMart”

26 โครงร่างแบบง่าย : เมนูการ ปรับแต่งอยู่ซ้ายมือ

27 โครงร่างแบบขยาย : เมนูการปรับ ค่าจะอยู่ด้านบน


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้งโปรแกรมเพื่อจัดการ ร้านค้าออนไลน์ ด้วย LaiThai-eCommerce Edition_Virtuemart.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google