งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 การใส่รูปภาพ (Image). ประเภทของรูปภาพ การเขียนเว็บโดยใช้ภาษา HTML หรือโปรแกรม สำเร็จรูปอื่นๆ ที่มีแต่ไฟล์ Text ธรรมดาทำให้เว็บนั้น ขาดความน่าสนใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 การใส่รูปภาพ (Image). ประเภทของรูปภาพ การเขียนเว็บโดยใช้ภาษา HTML หรือโปรแกรม สำเร็จรูปอื่นๆ ที่มีแต่ไฟล์ Text ธรรมดาทำให้เว็บนั้น ขาดความน่าสนใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 การใส่รูปภาพ (Image)

2 ประเภทของรูปภาพ การเขียนเว็บโดยใช้ภาษา HTML หรือโปรแกรม สำเร็จรูปอื่นๆ ที่มีแต่ไฟล์ Text ธรรมดาทำให้เว็บนั้น ขาดความน่าสนใจ เพราะมีแต่ข้อความ ฉะนั้นถ้า ต้องการให้เว็บสวยงามและน่าสนใจ ควรจะเป็นรูปภาพ ที่เป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สำหรับรูปภาพที่นำมาใส่ไว้ในเว็บนั้น จะมีนามสกุล ไฟล์ที่นิยมอยู่ 3 นามสกุล คือ

3 ประเภทของรูปภาพ

4 ประเภทของรูปภาพ

5 กิจกรรมที่ 9.1

6 การใส่รูปภาพที่มีนามสกุล การใส่รูปภาพที่มีนามสกุล.GIF และ.JPG 1. คลิกที่ตำแหน่งที่ต้องการวางรูป ในที่นี้ให้คลิกที่ แถว 2 2. คลิกที่รูปที่เครื่องมือ Insert Image 3. เลือกแหล่งที่เก็บรูปภาพไว้ในช่อง Look in 4. คลิกชื่อไฟล์รูปภาพที่ต้องการ ( จะสังเกตเห็น ตัวอย่าง รูปในช่อง Image Preview พร้อมทั้งขนาด ของรูปและเวลาในการโหลดรูปภาพ )

7 การใส่รูปภาพที่มีนามสกุล การใส่รูปภาพที่มีนามสกุล.GIF และ.JPG 5. คลิกที่ปุ่ม OK 6. คลิก Yes 7. ดูที่ช่อง Save in ตรวจสอบ ให้แน่ใจว่าเป็นโฟลเดอร์ที่สร้างสำหรับ เก็บงานเว็บเพจ

8 การใส่รูปภาพที่มีนามสกุล การใส่รูปภาพที่มีนามสกุล.GIF และ.JPG 8. คลิกที่ปุ่ม Save 9. จะปรากฏกรอบ Image Tag ในที่นี้ ให้คลิก OK 10. ชื่อไฟล์รูปภาพจะปรากฏอยู่ในกรอบ Site ด้วย

9 การใส่รูปภาพที่มีนามสกุล การใส่รูปภาพที่มีนามสกุล.GIF และ.JPG ถ้าต้องการให้อยู่กึ่งกลาง ให้คลิกบริเวณ ด้านข้างของรูปเพื่อให้จุดที่รูปภาพหายไปแล้ว คลิกที่ปุ่ม Center ของกรอบ Properties ในกรณีที่ ตารางเปลี่ยนรูปแบบ ให้จัดให้ถูกต้อง

10 การใส่รูปภาพที่มีนามสกุล การใส่รูปภาพที่มีนามสกุล.GIF และ.JPG ดำเนินการให้ครบทั้ง 3 ช่อง พิมพ์ข้อความพร้อมจัดรูปแบบให้สวยงาม เสร็จแล้ว ทำการบันทึก อนึ่ง การใส่รูปภาพ ถ้าเป็นรูปที่นำมา ใส่ไว้เว็บแล้ว ให้คลิกที่ Yes เมื่อมีกล่อง ข้อความถามว่าต้องการบันทึกชื่อซ้ำชื่อเดิม หรือไม่

11 การใส่รูปภาพที่มีนามสกุล การใส่รูปภาพที่มีนามสกุล.GIF และ.JPG

12 กิจกรรมที่ 9.2

13 การสร้างกรอบรูปภาพ 1. คลิกบริเวณรูปภาพที่ต้องการ 2. กำหนด Border ในกรอบ Properties ให้เท่ากับ 1 ขึ้นไป ในที่นี้ กำหนดเป็น 3 3. ปฏิบัติให้ครบทุกรูป

14 การสร้างคำอธิบายรูปภาพ 1. คลิกบริเวณรูปภาพที่ต้องการ 2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการในช่อง Alt ของกรอบ Properties 3. กด F12 เพื่อ Preview แล้วนำเมาส์ ไปวางไว้ที่รูป จะปรากฏข้อความที่กำหนด เสร็จแล้วกำหนด Title หน้าเว็บนี้เป็นดาราหญิง

15 กิจกรรมที่ 9.3

16

17 การใส่รูปภาพที่มีนามสกุล การใส่รูปภาพที่มีนามสกุล.SWF 1. คลิกตำแหน่งที่ต้องการวางรูป 2. คลิกที่รูปเครื่องมือ Insert Flash 3. คลิกที่แหล่งที่เก็บรูปภาพ Look in 4. คลิกชื่อไฟล์รูปภาพที่ต้องการ 5. คลิกที่ปุ่ม Select 6. คลิก Yes

18 การใส่รูปภาพที่มีนามสกุล การใส่รูปภาพที่มีนามสกุล.SWF 7. ดูที่ช่อง Save in ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็น โฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นสำหรับเก็บงานเว็บเพจ 8. คลิกที่ปุ่ม Save 9. จะปรากฏรูปดังรูป 10. กด F12 เพื่อดูใน Browser จึงจะแสดงภาพที่ แท้จริง

19 The End


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 การใส่รูปภาพ (Image). ประเภทของรูปภาพ การเขียนเว็บโดยใช้ภาษา HTML หรือโปรแกรม สำเร็จรูปอื่นๆ ที่มีแต่ไฟล์ Text ธรรมดาทำให้เว็บนั้น ขาดความน่าสนใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google