งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EASY ASTHMA CLINIC โรงพยาบาลนครพนม ASTHMA ADMISSION RATE NEAR ZERO.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EASY ASTHMA CLINIC โรงพยาบาลนครพนม ASTHMA ADMISSION RATE NEAR ZERO."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 EASY ASTHMA CLINIC โรงพยาบาลนครพนม ASTHMA ADMISSION RATE NEAR ZERO

3 Primary Prevention  Health Promotion (Decrease asthma trigger: allergen, organism, pollutants) Secondary Prevention  Early detection of symptomatic case (screening)  Early diagnosis /prompt treatment of symptomatic case Tertiary Prevention  Disability limitation (Airway remodeling)  Pulmonary Rehabilitation

4 สบา ยดี 25 รพ. สต. คัด กรอง รักษา กลุ่มเสี่ยง ER visit EASY ASTHMA CLINIC พัก ฟื้น ปรับพฤติกรรม สุขภาพและ Early Dx โดย PEFR 1669 ศูนย์ Long term care EASY ASTHMA NETWORK โรงพยาบาลนครพนม Admitted

5 เทคนิคการประเมินผู้ป่วย เพื่อ เป้าหมาย control ของโรงพยาบาล นครพนม ถามซ้ำ ย้ำบ่อย คอยเตือน กลุ่ม Poor control, Partly control ทำกิจกรรมกลุ่ม ให้สุขศึกษาในกลุ่ม โดยชม VDO สาธิตการสูดยา นำพากายบริหาร ประเมินการใช้ยา ติดตามการเยี่ยมบ้าน Assessment Technique

6 - ได้รับการซักประวัติอาการ กำเริบหอบ ไอ - ได้รับการประเมิน BMI, PEFR - ได้รับการประเมินเหนื่อย หอบ - ได้รับบริการเพื่อเลิกบุหรี่ / หลีกเลี่ยงบุหรี่ - ได้รับการสอน + ประเมินการ ใช้ยาสูตรพ่น - ได้รับการรักษาด้วยสูดยา ขยายหลอดลมชนิดออก ฤทธิ์ระยะสั้น หรือยาว ร่วมกับยาสูดสเตียรอยด์ - ได้รับการซักประวัติอาการ กำเริบหอบ ไอ - ได้รับการประเมิน BMI, PEFR - ได้รับการประเมินเหนื่อย หอบ - ได้รับบริการเพื่อเลิกบุหรี่ / หลีกเลี่ยงบุหรี่ - ได้รับการสอน + ประเมินการ ใช้ยาสูตรพ่น - ได้รับการรักษาด้วยสูดยา ขยายหลอดลมชนิดออก ฤทธิ์ระยะสั้น หรือยาว ร่วมกับยาสูดสเตียรอยด์ เป่า Spirom eter 60% OPD Chest Clinic ทุก วันจันทร์ ER OPD Med OPD Med GP OPD นอก เวลา OPD นอก เวลา อายุรก รรม ชาย อายุรก รรม ชาย อายุรก รรม หญิง อายุรก รรม หญิง Wa rd พิเศ ษ สอน HHC การ บริหาร ปอด นัด ติดตาม ผู้ป่วย ทุก 1-3 เดือน

7

8 พยาบาล * ประเมินอาการผู้ป่วย Asthma ก่อน พบแพทย์ ให้คำแนะนำหลังพบแพทย์ นัดเป่า Spirometry ตามแผนการ รักษา

9 แพ ทย์ ให้การตรวจร่างกาย ประเมินผล PEFR พิจารณาส่งและแปลผล spirometry ปรับเปลี่ยนการรักษาตาม ความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละ รายตาม GINA guideline ให้คำแนะนำการรักษา พร้อม ทั้งการติดตามประเมินผล

10 เภสัชกร สอนผู้ป่วยเรื่องความรู้เกี่ยวกับโรคหืด สอนการพ่นยาแก่ผู้ป่วย ตรวจสอบว่าผู้ป่วยพ่นยาได้ถูกต้อง ประเมินดูว่าผู้ป่วยใช้ยาตามแพทย์สั่งกี่ เปอร์เซ็นต์ (0-100%) สอนผู้ป่วยเรื่องโทษของบุหรี่ และการ เลิก

11 การวัด สมรรถภาพปอด SPIROMETRY

12 การใช้ SPIROMETRY (64.71%)

13 นวัตกรรมต่างๆใน คลินิก ยาง ยืด พู่ขยายทรวง จากวัสดุเหลือใช้

14 เมื่อนำยามาใช้ในคลินิก ให้ผู้ป่วยนำ กระเป๋ายามาด้วยทุกครั้งที่มาโรงพยาบาล เพื่อประเมิน adherence ลดการใช้ถุงพลาสติกจำนวนเงิน 800 บาท (1 ก. ค.-30 ก. ย.56) มูลค่ายาลดลงเนื่องจากได้รับการประเมิน ยาที่เหลือ ตรวจสอบยาใช้ถูกหรือไม่ คิด เป็นมูลค่ายาจำนวน 27,049 บาท ( จาก ก. ย.- พ. ย.2556) เภสัชให้ VIP card ในกรณีที่มีการใช้ยา ครบและถูกต้อง เทคนิคการติดตาม การใช้ยา นวัตกรรมการใช้กระเป๋า ยาพาเพลิน นวัตกรรม VIP card

15 1. ติดตามประเมินสภาพผู้ป่วย 2. ให้คำแนะนำการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ร่วมกับทีม 3.case severe asthma มียาพ่นเองที่ บ้าน สอนการใช้เครื่องพ่นยา รวมทั้ง ให้สาธิตย้อนกลับไม่ต้องมาพ่นยาที่ ER 4. รพ. สต. มีเจ้าหน้าที่ติดตามเยี่ยม ส่ง ต่อข้อมูลผ่านทางศูนย์ LTC (Long Term Care) Case re-visit ER, re-admitted

16 การเยี่ยมบ้านในรายที่ มี ER Re-visit Re- admitted AFTERBEFORE

17 ผลการดำเนินงาน EASY ASTHMA CLINIC โรงพยาบาลนครพนม ASTHMA ADMISSION RATE NEAR ZERO

18 การเข้าถึง Easy Asthma Clinic จำนวนผู้ป่วย ( คน ) ผลการดำเนินงาน EASY ASTHMA CLINIC โรงพยาบาลนครพนม

19 จำนวนผู้ป่วย Asthma with acute exacerbation ( ER visit ) จำนวนผู้ป่วย ( คน )

20 ผลลัพธ์ผู้ป่วยหืดที่มา ER → Admitted

21 ASTHMA ADMISSION RATE NEAR ZERO โรงพยาบาลนครพนมมีพยาบาล Asthma Case Manager ปี 2555

22 Asthma Control NaKhon PhaNom Hospital 2556

23 การเข้าถึงยาสูด Steroid ของ ผู้ป่วย Asthma โรงพยาบาล นครพนม จำนวนเงิน ( บาท )

24 จำนวนค่ารักษาพยาบาล Case Asthma ( ผู้ป่วยนอก ) จำนวนเงิน ( บาท )

25 จำนวนค่ารักษาพยาบาล Case Asthma ผู้ป่วยนอก ( ต่อคนต่อเดือน )

26 จำนวนค่ารักษาพยาบาล Case Asthma ( ผู้ป่วยใน ) จำนวนเงิน ( บาท )

27 การสร้างเครือข่ายการคัดกรอง และให้ การรักษาเบื้องต้นที่ รพสต. ทั้ง 25 แห่ง กับ 2 PCU และนำส่งเข้ารับรักษาใน Easy Asthma Clinic อย่างมีคุณภาพ พัฒนาทีมสหวิชาชีพ ในการให้บริการ Home Health Care และ Home Ward อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาความรู้ Care giver ในรายที่พึ่ง ตัวเองไม่ได้ ตรวจวัด SPROMETRY ให้ได้ 100 % มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ร่วมกันสร้างนวัตกรรม ในเรื่องการดูแล รักษาผู้ป่วย Asthma อย่างยั่งยืน โอกาสพัฒนา Easy Asthma Clinic and Net Work โรงพยาบาลนครพนม

28 Home Health Care Team

29 Early detection of symptomatic case (screening) Early diagnosis /prompt treatment of symptomatic case No Asthma Admission

30 ขอบคุณ ครับ.... รพ. นครพนม สุขที่สุด @ นครพนม

31


ดาวน์โหลด ppt EASY ASTHMA CLINIC โรงพยาบาลนครพนม ASTHMA ADMISSION RATE NEAR ZERO.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google