งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

3 ข้อมูลประวัติการรับรักษาผู้ป่วยไว้ใน โรงพยาบาล หมายเหตุ 1. การรับรักษาผู้ป่วยใน 1 ครั้งมี 1 record ประกอบด้วยข้อมูลตั้งแต่เข้ารับการรักษา จนถึงจำหน่าย หากมีการบันทึกข้อมูลเมื่อ แรกรับผู้ป่วยด้วย การเพิ่มเติมข้อมูลเมื่อ จำหน่ายผู้ป่วยจะต้องทาใน record เดิม ประเภท แฟ้มบริการ เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

4

5

6

7 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข - ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข -

8 ข้อมูลวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยใน หมายเหตุ 1. ข้อมูลการรักษาแต่ละครั้ง ดูจากแฟ้ม ADMISSION เชื่อมโยงโดย AN ประเภท แฟ้มบริการ เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

9

10 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข - ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข -

11 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com ข้อมูลการให้บริการหัตถการและผ่าตัดของ ผู้ป่วยใน ประกอบด้วย ผู้ป่วยในที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล หมายเหตุ ผู้ป่วยในที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ที่มี ทา หัตถการ 1 อย่าง จะมี 1 record หากมีมากกว่า 1 หัตถการ จะมีมากกว่า 1 record ในการรับไว้รักษาใน โรงพยาบาลครั้งเดียวกัน ประเภท แฟ้มบริการ

12 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

13 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข - ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข -

14 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com ข้อมูลการจ่ายยาสาหรับผู้ป่วยใน ประกอบด้วย 1. ยาที่จ่ายให้ผู้ป่วยใน ในขณะที่รับการ รักษาในโรงพยาบาล 2. ยาที่จ่ายให้ผู้ป่วยใน เพื่อกลับไปใช้ต่อที่ บ้าน ประเภท แฟ้มบริการ

15 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

16

17 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข - ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข -

18 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com ข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริการแต่ละรายการสา หรับผู้ป่วยใน จำแนกตามหมวดค่าบริการ รหัสรายการค่าบริการ สิทธิการรักษา ประเภท แฟ้มบริการ

19 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

20 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข - ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข -


ดาวน์โหลด ppt LOGO. เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google