งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาการเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล พ. ศ.2553 ประเภทผู้ป่วยใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาการเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล พ. ศ.2553 ประเภทผู้ป่วยใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาการเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล พ. ศ.2553 ประเภทผู้ป่วยใน

2 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ข้อ 20 ( ไม่ต้องชำระเงิน / ไม่ต้อง ลงทะเบียนจ่ายตรง ) การใช้หนังสือรับรองสิทธิค่า รักษาพยาบาล กรณีฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของผู้มี สิทธิ / ครอบครัวสมบูรณ์สถานพยาบาล สามารถขอหมายเลขอนุมัติผ่านระบบ เครือข่ายแทนหนังสือรับรอง กรณีฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์ ต้องใช้หนังสือ รับรองสิทธิยื่นก่อนกลับบ้าน

3 ปัญหาทางปฏิบัติ รพ. พระจอมเกล้าฯ เรียบเก็บเงินผู้ป่วยก่อน กลับบ้านเนื่องจากหนังสือรับรองสิทธิไม่ สามารถยื่นในวันหยุดได้ ใช้ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในเบิก จากทางราชการไม่ได้ ต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ข้อหารือ ขอให้ใช้วิธีขอเอกสารสำคัญไว้เพื่อรอ หนังสือรับรองสิทธิ เฉพาะข้าราชการสาธารณสุข สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีจะติดตามหนังสือ รับรองสิทธิให้หากได้รับแจ้ง


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาการเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล พ. ศ.2553 ประเภทผู้ป่วยใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google