งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2553 ประเภทผู้ป่วยใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2553 ประเภทผู้ป่วยใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2553 ประเภทผู้ป่วยใน

2 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ข้อ 20 (ไม่ต้องชำระเงิน/ไม่ต้องลงทะเบียนจ่ายตรง)
การใช้หนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาล กรณีฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของผู้มีสิทธิ/ครอบครัวสมบูรณ์สถานพยาบาลสามารถขอหมายเลขอนุมัติผ่านระบบเครือข่ายแทนหนังสือรับรอง กรณีฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์ ต้องใช้หนังสือรับรองสิทธิยื่นก่อนกลับบ้าน

3 ปัญหาทางปฏิบัติ ข้อหารือ
รพ.พระจอมเกล้าฯ เรียบเก็บเงินผู้ป่วยก่อนกลับบ้านเนื่องจากหนังสือรับรองสิทธิไม่สามารถยื่นในวันหยุดได้ ใช้ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในเบิกจากทางราชการไม่ได้ ต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ข้อหารือ ขอให้ใช้วิธีขอเอกสารสำคัญไว้เพื่อรอหนังสือรับรองสิทธิ เฉพาะข้าราชการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีจะติดตามหนังสือรับรองสิทธิให้หากได้รับแจ้ง


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2553 ประเภทผู้ป่วยใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google