งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมลดปริมาณขยะก่อนทิ้ง ในวิทยาลัย : ขยะรีไซเคิล ( กระดาษ, ขวดพลาสติก ) รวบรวม คัดแยก และจำหน่ายให้แก่ผู้รับ ซื้อของเก่า รวบรวม คัดแยก และจำหน่ายให้แก่ผู้รับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมลดปริมาณขยะก่อนทิ้ง ในวิทยาลัย : ขยะรีไซเคิล ( กระดาษ, ขวดพลาสติก ) รวบรวม คัดแยก และจำหน่ายให้แก่ผู้รับ ซื้อของเก่า รวบรวม คัดแยก และจำหน่ายให้แก่ผู้รับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมลดปริมาณขยะก่อนทิ้ง ในวิทยาลัย : ขยะรีไซเคิล ( กระดาษ, ขวดพลาสติก ) รวบรวม คัดแยก และจำหน่ายให้แก่ผู้รับ ซื้อของเก่า รวบรวม คัดแยก และจำหน่ายให้แก่ผู้รับ ซื้อของเก่า กระดาษจั๊บ : กระดาษโรเนียว : กระดาษสี : หนังสือเล่ม กระดาษจั๊บ : กระดาษโรเนียว : กระดาษสี : หนังสือเล่ม กระดาษขาว - ดำ : กระดาษถ่ายเอกสาร : กระดาษสมุด กระดาษขาว - ดำ : กระดาษถ่ายเอกสาร : กระดาษสมุด กระดาษลัง : กระดาษ กล่องสีน้ำตาล กระดาษหนังสือพิมพ์

2 พลาสติกขาวขุ่น : ขวดน้ำดื่ม พลาสติกสี : พลาสติกอื่นๆ

3 ลำเลียง – ขนส่ง ไปจำหน่าย ให้แก่ผู้รับซื้อของเก่า

4 การนำขยะกลับมา ใช้ใหม่ : ขยะย่อยสลายได้ (เศษผัก เปลือก ผลไม้ เศษหญ้า และเศษใบไม้) - การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  ใส่เศษผัก, เปลือกผลไม้ 3 กิโลกรัม ลงในถังหมัก

5 เติมน้ำตาลหรือกากน้ำตาล 1 กิโลกรัม ใส่หัวเชื้อ - เติมน้ำให้ท่วม ปิดฝา หมักทิ้งไว้อย่างน้อย 15-20 วัน

6 ในระหว่างการหมัก  เปิดฝาคนให้ทั่วทุก 3 วัน  เปิดฝาคนให้ทั่วทุก 3 วัน  ถ้าเกิดฝ้าสีขาวแสดงว่าใช้ได้  ถ้าเกิดฝ้าสีขาวแสดงว่าใช้ได้  ถ้าเกิดฝ้าสีดำให้เติมน้ำตาล หรือกากน้ำตาลเพิ่ม  ถ้าเกิดฝ้าสีดำให้เติมน้ำตาล หรือกากน้ำตาลเพิ่ม หมักต่อจนกว่าจะนำไปใช้งาน หมักต่อจนกว่าจะนำไปใช้งานการใช้งาน - ใช้ฉีดพ่นหรือรดต้นไม้ โดยผสมน้ำ อัตราส่วน 1 : 500 - ใช้ฉีดพ่นหรือรดต้นไม้ โดยผสมน้ำ อัตราส่วน 1 : 500 - ใช้บำบัดน้ำเสีย โดยเทใส่บ่อน้ำ ปรับ สภาพน้ำและลดกลิ่นเหม็น - ใช้บำบัดน้ำเสีย โดยเทใส่บ่อน้ำ ปรับ สภาพน้ำและลดกลิ่นเหม็น - ใช้เป็นหัวเชื้อในการทำปุ๋ยน้ำหมัก ชีวภาพ และปุ๋ยหมักชีวภาพ - ใช้เป็นหัวเชื้อในการทำปุ๋ยน้ำหมัก ชีวภาพ และปุ๋ยหมักชีวภาพ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมลดปริมาณขยะก่อนทิ้ง ในวิทยาลัย : ขยะรีไซเคิล ( กระดาษ, ขวดพลาสติก ) รวบรวม คัดแยก และจำหน่ายให้แก่ผู้รับ ซื้อของเก่า รวบรวม คัดแยก และจำหน่ายให้แก่ผู้รับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google