งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ “ รวมใจลดพุง ถวายไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ “ รวมใจลดพุง ถวายไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ “ รวมใจลดพุง ถวายไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สนับสนุนโดย.. เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัย อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ ( สสส.) และ ภาคเอกชน 15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี วัตถุประสงค์ * เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว * เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้วิธีการลดน้ำหนัก ลดพุง อย่างถูกวิธีปลอดภัย และสามารถเป็นบุคคลต้นแบบใน การสร้างสุขภาพ ระยะเวลาดำเนินการ : นับตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2554 ถึง ปี 2557 กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่มีค่าดัชนีมวล กาย 25 ก. ก./ ตรม. ขึ้นไป หรือผู้ชายมีรอบพุง 90 เซนติเมตรขึ้นไป ผู้หญิง มีรอบพุง 80 เซนติเมตร ขึ้น ไป

2 “ แทนคำขอบคุณ ” จากใจเจ้าหน้าที่ ร. พ. บ้านโป่ง ที่ทุก ภาคส่วนร่วม สนับสนุนโครงการ นพ. สุวัตน์ ตนายะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บ้านโป่ง มอบกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้นโยบายกำหนดเป้าหมายลดน้ำหนักตัวให้ได้อย่างน้อย 10 % ผู้บริหารมาให้กำลังใจ

3 กิจกรรม วันเปิดโครงการ ระดับหัวหน้างาน เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ ป้ารู้ข่าวจากหนังสือพิมพ์ อยากมาเข้าร่วมโครงการด้วยจ๊ะ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง ใส่ใจสุขภาพ สมัครเข้าร่วมโครงการ เกินความคาดหมาย

4 “ ดิฉันรู้หมดว่าอ้วนอันตราย อ่านตำราเยอะ รู้ไม่ใส่ใจ คิดว่าเดี๋ยวก็ลดได้เลยได้ ปวดข้อ เบาหวาน, ความดัน ปวดหลังด้วย วันนี้คิดว่า ต้องเริ่มทำอะไรสักอย่าง เพื่อพ่อหลวงและตัวเอง ” “ แต่งสวย ก่อนไปเข้า กล้อง ” ตั้งใจลดพุง ลดน้ำหนักเต็มที่ จ้า วันนี้... เราจัดให้ สำหรับทุกคน “ ความรู้สึกกับน้ำหนัก วันนี้ ”

5 วัดเปอร์เซ็นต์ไขมัน ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ประเมินสุขภาพร่างกาย ก่อนเข้าร่วมโครงการ วัด ส่วนสูง วัด รอบ เอว

6 ดร. วณิชา กิจวรพัฒน์ คณะกรรมการ เครือข่ายคนไทย ไร้พุงและคณะ ให้กำลังใจ ผู้เข้าร่วม โครงการ นพ. ฉัตรชัย จุฬา พรศิริ หัวหน้า โครงการ บรรยาย เรื่องภัยเงียบอ้วน ลงพุง อ. สุภาพร โกเมนเอก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บรรยาย.. การออก กำลังกาย สำหรับผู้มีภาวะ น้ำหนักเกิน วิชาการ.. เรื่องอ้วน... อ้วน...

7 ฝันดี ฝัน ร้าย ฐาน.. ล่า ขุมทรัพย์ ฐาน.. รักนะ.. จุ๊บๆ ฐาน.. กินอิ่ม หุ่นสวย ฐาน.. สุขภาพที่ คาดหวัง กิจกรรม ฐานเรียนรู้ เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ ฐาน.. ลูกโป่ง อารมณ์ ฐาน.. รวมใจ เป็นหนึ่ง เราจะ ช่วยกั น ก้าว ไปให้ ถึง.. จุดหม าย

8 ทีมงาน พร้อมให้กำลังใจ.. แก่ผู้เข้าร่วม โครงการตลอด 3 ปี พันธะสัญญาใจ รวม ใจลดพุง ถวายไท้องค์ราชัน 84 พรรษา จับมือ ไว้ไป ด้วยกั น


ดาวน์โหลด ppt โครงการ “ รวมใจลดพุง ถวายไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google