งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย
โครงการ “รวมใจลดพุง ถวายไท้องค์ราชัน 84 พรรษา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สนับสนุนโดย..เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ภาคเอกชน กุมภาพันธ์ ณ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี วัตถุประสงค์ * เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว * เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้วิธีการลดน้ำหนัก ลดพุงอย่างถูกวิธีปลอดภัย และสามารถเป็นบุคคลต้นแบบในการสร้างสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย 25 ก.ก./ตรม.ขึ้นไป หรือผู้ชายมีรอบพุง 90 เซนติเมตรขึ้นไป ผู้หญิง มีรอบพุง 80 เซนติเมตร ขึ้นไป ระยะเวลาดำเนินการ : นับตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2554 ถึง ปี 2557

2 ร.พ.บ้านโป่ง ที่ทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนโครงการ
“แทนคำขอบคุณ ” จากใจเจ้าหน้าที่ ร.พ.บ้านโป่ง ที่ทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนโครงการ ผู้บริหารมาให้กำลังใจ ผู้บริหารมาให้กำลังใจ นพ.สุวัตน์ ตนายะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง มอบกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้นโยบายกำหนดเป้าหมายลดน้ำหนักตัวให้ได้อย่างน้อย10 %

3 กิจกรรม วันเปิดโครงการ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง ใส่ใจสุขภาพ สมัครเข้าร่วมโครงการ เกินความคาดหมาย ระดับหัวหน้างาน เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ ป้ารู้ข่าวจากหนังสือพิมพ์ อยากมาเข้าร่วมโครงการด้วยจ๊ะ

4 วันนี้...เราจัดให้สำหรับทุกคน
“แต่งสวย ก่อนไปเข้ากล้อง” “ความรู้สึกกับน้ำหนักวันนี้” ตั้งใจลดพุง ลดน้ำหนักเต็มที่จ้า “ดิฉันรู้หมดว่าอ้วนอันตราย อ่านตำราเยอะ รู้ไม่ใส่ใจ คิดว่าเดี๋ยวก็ลดได้เลยได้ปวดข้อ เบาหวาน,ความดัน ปวดหลังด้วย วันนี้คิดว่าต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างเพื่อพ่อหลวงและตัวเอง”

5 ประเมินสุขภาพร่างกาย
ก่อนเข้าร่วมโครงการ วัดเปอร์เซ็นต์ไขมัน วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว

6 วิชาการ..เรื่องอ้วน... อ้วน... เรื่องภัยเงียบอ้วนลงพุง
วิชาการ..เรื่องอ้วน... อ้วน... ดร.วณิชา กิจวรพัฒน์ คณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุงและคณะ ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการ นพ.ฉัตรชัย จุฬาพรศิริ หัวหน้าโครงการ บรรยาย เรื่องภัยเงียบอ้วนลงพุง อ.สุภาพร โกเมนเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยาย..การออกกำลังกาย สำหรับผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน

7 กิจกรรม ฐานเรียนรู้ เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ
ฐาน..ล่าขุมทรัพย์ เราจะช่วยกัน ก้าวไปให้ถึง..จุดหมาย ฝันดี ฝันร้าย ฐาน..สุขภาพที่คาดหวัง ฐาน..กินอิ่ม หุ่นสวย ฐาน..รักนะ..จุ๊บๆ ฐาน..รวมใจเป็นหนึ่ง ฐาน..ลูกโป่ง อารมณ์

8 พันธะสัญญาใจ รวมใจลดพุง ถวายไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
ถวายไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ทีมงาน พร้อมให้กำลังใจ..แก่ผู้เข้าร่วมโครงการตลอด 3 ปี จับมือไว้ไปด้วยกัน


ดาวน์โหลด ppt ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google