งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index (BMI) ที่จะบอกว่า อ้วนหรือไม่ คุณเข้าข่ายอ้วนหรือไม่ ค่าดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว ( กิโลกรัม ) ส่วนสูง ( เมตร 2 )สูตร วิธีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index (BMI) ที่จะบอกว่า อ้วนหรือไม่ คุณเข้าข่ายอ้วนหรือไม่ ค่าดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว ( กิโลกรัม ) ส่วนสูง ( เมตร 2 )สูตร วิธีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index (BMI) ที่จะบอกว่า อ้วนหรือไม่ คุณเข้าข่ายอ้วนหรือไม่ ค่าดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว ( กิโลกรัม ) ส่วนสูง ( เมตร 2 )สูตร วิธีที่ 1

2 คุณเข้าข่ายอ้วนหรือไม่ BMI น้อยกว่า 18.5 = ผอมไปหน่อย BMI ระหว่าง 18.5 – 23.0= น้ำหนักปกติ BMI ระหว่าง 23.1 - 24.9= น้ำหนักเกิน BMI ระหว่าง 25 – 34.9 = อ้วน BMI ตั้งแต่ 35 ขึ้นไป = โรคอ้วน / อ้วนรุนแรง

3 วัดเส้นรอบ เอว ยืนตรง สายวัด วัดรอบเอว ผ่านสะดือ วัดช่วงหายใจออก ให้สายวัด แนบลำตัว ไม่รัดแน่นสายรัด ขนานพื้น ยืนตรง สายวัด วัดรอบเอว ผ่านสะดือ วัดช่วงหายใจออก ให้สายวัด แนบลำตัว ไม่รัดแน่นสายรัด ขนานพื้น เกณฑ์เสี่ยงหลักสำคัญ ผู้ชาย > 90 ซม.(85%) และ ผู้หญิง > 80 ซม.(65%) วิธีที่ 2

4


ดาวน์โหลด ppt ค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index (BMI) ที่จะบอกว่า อ้วนหรือไม่ คุณเข้าข่ายอ้วนหรือไม่ ค่าดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว ( กิโลกรัม ) ส่วนสูง ( เมตร 2 )สูตร วิธีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google