งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. สันป่าตอง ต. น้ำบ่อหลวง จ. เชียงใหม่ ต้นมะลิพันธ์พื้นเมือง ( กลุ่มบ้านสันใหม่ ) ต้นมะลิพันธ์พื้นเมือง ( กลุ่มบ้านสันใหม่ ) เสื้อผ้าสตรี ( กลุ่มสตรีแม่บ้านและเยาวชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. สันป่าตอง ต. น้ำบ่อหลวง จ. เชียงใหม่ ต้นมะลิพันธ์พื้นเมือง ( กลุ่มบ้านสันใหม่ ) ต้นมะลิพันธ์พื้นเมือง ( กลุ่มบ้านสันใหม่ ) เสื้อผ้าสตรี ( กลุ่มสตรีแม่บ้านและเยาวชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. สันป่าตอง ต. น้ำบ่อหลวง จ. เชียงใหม่ ต้นมะลิพันธ์พื้นเมือง ( กลุ่มบ้านสันใหม่ ) ต้นมะลิพันธ์พื้นเมือง ( กลุ่มบ้านสันใหม่ ) เสื้อผ้าสตรี ( กลุ่มสตรีแม่บ้านและเยาวชน ต. น้ำบ่อหลวง ) เสื้อผ้าสตรี ( กลุ่มสตรีแม่บ้านและเยาวชน ต. น้ำบ่อหลวง ) ไม้แกะสลัก ( กลุ่มหัตถกรรมทุ่งฟ้าฮ่าม ) ไม้แกะสลัก ( กลุ่มหัตถกรรมทุ่งฟ้าฮ่าม ) อ. สันป่าตอง ต. ทุ่งสะโตก จ. เชียงใหม่ มีด ( กลุ่มตีมีดบ้านร้อง ) มีด ( กลุ่มตีมีดบ้านร้อง ) กล้วยบาบีคิว ( กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ บ้านร้องส้มป่อย ) กล้วยบาบีคิว ( กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ บ้านร้องส้มป่อย ) ขนมทองม้วน ( กลุ่มผลิตขนมทองม้วน บ้านท่าจำปี ) ขนมทองม้วน ( กลุ่มผลิตขนมทองม้วน บ้านท่าจำปี )

2 ต้นมะลิพันธ์พื้นเมือง ( กลุ่มบ้านสัน ใหม่ ) ผลิตภัณฑ์ ต้นมะลิพันธุ์ พื้นเมือง รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ต้นมะลิสามารถใช้ปลูก เพื่อความสวยงามแก่ บ้านเรือน และมีกลิ่น หอม วัตถุดิบที่ใช้ 1. ดินดำปรุง 2. ถุงดำ 3. กิ่งชำ กระบวนการผลิต คลุกดินให้ได้สัดส่วน ใส่ ถุงดำ และใช้กิ่งชำปักลง ในถุง และดูแลรักษาใส่ ปุ๋ย จนอายุครบ 2 เดือน จึงจำหน่ายได้

3 การใช้ / ประโยชน์ สามารถใช้ในพิธีกรรม ทางศาสนา และประเพณี ต่าง ๆ ให้กลิ่นหอม ให้ ความสวยงามแก่ บ้านเรือน สถานที่จำหน่าย กลุ่มบ้านสันใหม่ บ้านเลขที่ 6 บ้านสันใหม่ หมู่ 3 ต. น้ำบ่อหลวง อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ 50120 ติดต่อ : นายคำ จันทร์ ติ๊บ โทร :(053) 836-196, 806-878

4 เสื้อผ้าสตรี ( กลุ่มแม่บ้านและ เยาวชน ต. น้ำบ่อหลวง ) ผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าสตรี รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสุภาพสตรี รูปแบบต่างๆ เช่น เสื้อคอกลม เสื้อคอจีน เสื้อคอวี แบบแขนสั้น แขนยาว แขนกุด ฯลฯ สถานที่จำหน่าย กลุ่มสตรีแม่บ้านและเยาวชน 73 หมู่ 10 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อ : คุณพรทิพย์ ตาสาย โทร :053 835264, 01 8857391

5 ไม้แกะสลัก ( กลุ่มหัตกรรมทุ่ง ฟ้าฮ่าม ) ผลิตภัณฑ์ ไม้แกะสลัก รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก เป็นรูปช้าง รูปวิวชนบท โดยใช้เศษไม้และตอไม้เป็นวัตถุดิบ ฝีมือ ประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมายหลาย ขนาด วัตถุดิบที่ใช้ เศษไม้หรือตอไม้ กระบวนการผลิต นำเศษไม้หรือตอไม้ ทำการแกะสลักตามแบบ และขนาดที่ต้องการ

6 การใช้ / ประโยชน์ ใช้ประดับตกแต่งสถานที่ สถานที่จำหน่าย กลุ่มหัตถกรรมทุ่งฟ้าฮ่าม 39 หมู่ 2 บ้านน้ำบ่อหลวง ต. น้ำบ่อหลวง อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ ติดต่อ : นายสุทัศน์ สุทัศนรักษ์ โทร : (053) 835715

7 มีด ( กลุ่มตีมีดบ้านร้อง ) ผลิตภัณฑ์ มีด รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มีด ทำมาจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน มีให้เลือกมากมาย เช่น พร้า เคียว อุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ วัตถุดิบที่ใช้ เหล็ก กระบวนการผลิต นำเหล็กที่ตัดตามขนาดแล้วมาเผาไฟ รอจน ร้อนนำขึ้นมาตีตามแบบที่ต้องการ

8 การใช้ / ประโยชน์ ใช้ในครัวเรือน, ใช้ในการทำการเกษตร สถานที่จำหน่าย กลุ่มตีมีดบ้านร้อง 62 หมู่ 6 บ้านร้อง ต. ทุ่งสะโตก อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ 50120 ติดต่อ : นายคำ คำสุรินทร์ โทร : (053) 269136

9 ผลิตภัณฑ์ กล้วยบาบีคิว รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กล้วยบาบีคิว ทำมาจากกล้วยน้ำว้า มี รสชาติอร่อย กรอบ มี กลิ่นหอม สะอาด ถูก หลักอนามัย ไม่ใส่สาร กันบูด สามารถเก็บไว้ได้ นาน วัตถุดิบที่ใช้ กล้วยน้ำว้า, กลิ่นบาบีคิว กระบวนการผลิต นำกล้วยมาปอกเปลือก ใส่สูตรในกล้วยดิบ นำลง ทอดในน้ำมัน รอจนเย็น บรรจุภัณฑ์ การใช้ / ประโยชน์ ใช้ทานเป็นอาหารว่าง, เป็นของฝาก สถานที่จำหน่าย กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ 12 หมู่ 4 บ้านร้อง ส้มป่อย ต. ทุ่งสะโตก อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ 50120 ติดต่อ : นางเพชร เบญจ กรรณ์ โทร : (01) 950-4467 กล้วยบาบีคิว ( กลุ่มบ้านร้อง ส้มป่อย )

10 การใช้ / ประโยชน์ ใช้ทานเล่น, เป็นของ ฝาก สถานที่จำหน่าย กลุ่มผลิตขนมทองม้วน 46 หมู่ 8 บ้านท่าจำปี ต. ทุ่งสะโตก อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ 50120 ติดต่อ : นายวิศรายุทธ ยวงคำ โทร : (01) 671-2666 ขนมทองม้วน ( กลุ่มบ้านท่าจำปี ) ผลิตภัณฑ์ ขนมทองม้วน รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วน มีรสชาติอร่อย กรอบ หวานมัน สะอาด ถูกหลัก อนามัย ไม่ใส่สารกันบูด วัตถุดิบที่ใช้ แป้งสาลี, ส่วนผสมต่าง ๆ กระบวนการผลิต ละลายแป้งสาลีและ ส่วนผสมต่าง ๆ ตักลงใน แบบพิมพ์ ม้วนเป็น หลอดยาว บรรจุภัณฑ์


ดาวน์โหลด ppt อ. สันป่าตอง ต. น้ำบ่อหลวง จ. เชียงใหม่ ต้นมะลิพันธ์พื้นเมือง ( กลุ่มบ้านสันใหม่ ) ต้นมะลิพันธ์พื้นเมือง ( กลุ่มบ้านสันใหม่ ) เสื้อผ้าสตรี ( กลุ่มสตรีแม่บ้านและเยาวชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google