งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน เกี้ยวหมูทอด. คุณครู นิรมล จัตุรัส คุณครู อดิโรจน์ วานิชปกรณ์ คุณครู นิรมล จัตุรัส คุณครู อดิโรจน์ วานิช ปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน เกี้ยวหมูทอด. คุณครู นิรมล จัตุรัส คุณครู อดิโรจน์ วานิชปกรณ์ คุณครู นิรมล จัตุรัส คุณครู อดิโรจน์ วานิช ปกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน เกี้ยวหมูทอด

2 คุณครู นิรมล จัตุรัส คุณครู อดิโรจน์ วานิชปกรณ์ คุณครู นิรมล จัตุรัส คุณครู อดิโรจน์ วานิช ปกรณ์

3 อุปกรณ์ในการทำโครงงาน 1. กระทะ 2. ถาดใส่เกี้ยว 3. หม้อทำน้ำจิ้ม 4. ตะหลิว 5. มีด 6. เขียง 7. ไม้จิ้ม 8. ถุงร้อน

4 ส่วนผสมของเกี้ยว 1. แผ่นเกี้ยว 2. หมูสับ 3. น้ำปลา 4. ผักชี

5 ส่วนผสมของน้ำจิ้ม 1. มะเขือเทศ 2. พริก 3. แป้งมัน 4. น้ำกระเทียม 5. น้ำมะขาม 6. ต้นหอมและผักชี

6 วิธีทำเกี้ยวหมูและน้ำจิ้ม วิธีทำเกี้ยวหมู 1. นำหมูมาหมักกับ ส่วนผสมให้เข้ากันเป็น 2. นำหมูมาห่อในเกี้ยวแล้ว เอาน้ำมาจิ้มที่ปลายเกี้ยว เพื่อป้องกันการหลุด 3. เอาน้ำมันใส่กระทะรอให้ ร้อนหลังจากนั้นเอาเกี้ยว ลงทอดรอจนหมูสุกแล้ว ยกออกจากกระทะ

7 วิธีทำน้ำจิ้ม 1. นำมะเขือเทศและพริกลง ไปปั่นให้พอละเอียด 2. นำน้ำมะเขือเทศและพริก ที่ปั่นแล้วลงใส่หม้อแล้ว ตั้งไฟและนำน้ำมาผสม กับแป้งมันแล้วกวนให้ เข้ากันจนเหนียวแล้วพอ ได้ที่แล้วยกขึ้นและใส่ ต้นหอมและผักชีหั่นฝอย ลงไปแล้วแช่ไว้ในน้ำ เพื่อให้เย็น

8 จุดประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในการหารายได้ระหว่าง เรียน 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถ นำความรู้ที่ได้ไปประยุค ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ เกี่ยวกับการประกอบ อาชีพอิสระ 4. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ 5. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการ ทำงานเป็นกลุ่ม

9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. สมาชิกในกลุ่มสามารถ นำไปประกอบอาชีพหลัง เรียนจบได้ 2. สมาชิกมีรายได้เสริม ระหว่างเรียน 3. สมาชิกได้มีความสามัคคี กันภายในกลุ่ม

10 สมาชิกภายในกลุ่ม 1. นาย คมสันต์ ศรีเจริญ 2. นางสาว กาญจนา ใจซื่อ 3. นางสาว ทัศนีย์ ชะวา ฤทธิ์ 4. เด็กหญิง ธนพร มูลจิต ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน เกี้ยวหมูทอด. คุณครู นิรมล จัตุรัส คุณครู อดิโรจน์ วานิชปกรณ์ คุณครู นิรมล จัตุรัส คุณครู อดิโรจน์ วานิช ปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google