งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตมะม่วง นอกฤดู โดย นายสุพันธ์ อินทะแสง นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตมะม่วง นอกฤดู โดย นายสุพันธ์ อินทะแสง นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตมะม่วง นอกฤดู โดย นายสุพันธ์ อินทะแสง นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ

2 ทำไมต้องผลิตมะม่วงนอก ฤดู - เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต - เพื่อให้มีมะม่วงบริโภค และหมุนเวียนในตลาด ตลอดปี - เพื่อพัฒนาอาชีพชาวสวน ให้มีความหลากหลาย

3 เทคนิควิธีการและ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง - มะม่วงต้องอายุ 3 ปี ขึ้นไป - มีความสมบูรณ์และ แข็งแรง - มีระบบการให้น้ำ เพียงพอ

4 ขั้นตอน หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดู ปกติ 1. ตัดแต่งกิ่งให้ โปร่ง - กิ่งเป็นโรค - กิ่งกระโดง - กิ่งไขว้ - กิ่งชี้ลงดิน - กิ่งซ้อน - กิ่งชี้เข้าหา ทรงพุ่ม - กิ่งหนาทึบ

5 การตัด - ตัดให้ชิดกับกิ่งหลัก - ระวังอย่าให้กิ่งฉีก - กิ่งใหญ่ให้ทาด้วยปูนแดง หรือสีน้ำมัน

6 การตัดแต่ง กิ่ง - ใส่ปุ๋ยทางดิน สูตร 15-15-15 2 กก./ ต้น ปุ๋ยคอก 4 กก./ ต้น ( กรณี เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 4 เมตร ) - ฉีดพ่นไธโอยูเรีย 100 กรัม / น้ำ 20 ลิตร เร่งใบอ่อน - ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรา + ยาฆ่าแมลง - ให้น้ำทางดินเพิ่มความชื้นตลอดเวลา

7 หลังแตกใบ อ่อน - ดูแลรักษาโรคแมลง ด้วงกรีด ใบ, แอนแทรกโนส, ใบไหม้ - ราดสาร พาโคลบิวทราโซล 10%, 15% ตามคำแนะนำ

8 อัตราการใช้สารพาโคลบิวทราโซล 10% ต่อน้ำ 2 ลิตร ขนาดพุ่ม ตรา การใช้สาร 2-3 เมตร 20-30 ซีซี 3-4 เมตร 30-40 ซีซี 4-5 เมตร 40-60 ซีซี 5-6 เมตร 60- 100 ซีซี 6-10 เมตร 100-200 ซีซี

9 ผสมสารฯ กับน้ำ 2 ลิตร ราดรอบ โคนต้นโดยขุดหลุม ให้ลึก 3-4 นิ้ว แล้วกลบดิน ตามเดิม รดน้ำติดต่อกันให้ ดินชุ่มตลอดเวลา 1 เดือน หลังราดสาร 1 เดือน - ฉีดพ่นด้วย 0-52-34 หยุดการ แตกใบอ่อน 2 ครั้ง - ใส่ทางดิน 8-24-24 2 กก./ ต้น

10 หลังราดสาร 2 เดือน ( ใบแก่จัด สะสมอาหารเต็มที่ ) - ฉีดไธโอยูเรีย ทางใบให้เปียก โชก -7-14 วัน เริ่มแงช่อดอก

11 - เมื่อช่อดอกตูมยาวประมาณ 4 นิ้ว ถ้า เป็นพันธุ์เขียวเสวย ให้ฉีดพ่นด้วย สาร NAA เพื่อให้ขั้วเหนียวและ เปลี่ยนเพศโดยผสมยาฆ่าแมลงและ ฆ่าเชื้อราพร้อมกัน ให้น้ำทางดิน - หลังดอกบานให้งดพ่นสารเคมี หรือ จะใช้ซีอิ้วดำฉีดพ่นเพื่อล่อแมลงผสม เกสรก็ได้ - ติดผลขนาดเล็กฉีดพ่นทางใบด้วยจิบ เบอเลนลิน ขยายผลและให้ขั้วผล เหนียว - หลังแทงช่อ 4 เดือน มะม่วงเข้าไคล ฉีดพ่นด้วยไฮโปส เพื่อเพิ่มคุณภาพ ( สีสัน, ความหวาน, หอม, กรอบ )

12 ระยะแก่จัด, เก็บเกี่ยว คัดขนาด, คุณภาพ, จำหน่าย สาเหตุที่มะม่วงไม่ติดผล 1. เพลี้ยจักจั่นเข้าทำลาย ( แมงกะอ้า ) 2. อายุต้นน้อย 3. อับ, ทึบ, ไม่ได้แสงแดดเต็มที่ 4. ขาดน้ำ, ช่อดอกแห้ง 5. ลมไม่พัดผ่าน 6. ชนิดพันธุ์ ( น้ำดอกไม้, พิมเสน, แรด ) ติดผลดี

13 การผลิตมะม่วงนอกฤดูโดยไม่ ใช้สารฯ 1. ต้นตอใช้พันธุ์ทะวาย เช่น โชคอนันต์ 2. ใช้พันธุ์อื่นเสียบที่ปลายกิ่งจะ ออกนอกฤดูได้


ดาวน์โหลด ppt การผลิตมะม่วง นอกฤดู โดย นายสุพันธ์ อินทะแสง นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google