งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป ในปัจจุบันเสื้อผ้า สำเร็จรูปได้รับความนิยม อย่างกว้างขวาง เนื่องจาก สามารถเลือกแบบ สี ขนาดได้ตามความพอใจ ทั้งยังมีราคาถูกและสะดวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป ในปัจจุบันเสื้อผ้า สำเร็จรูปได้รับความนิยม อย่างกว้างขวาง เนื่องจาก สามารถเลือกแบบ สี ขนาดได้ตามความพอใจ ทั้งยังมีราคาถูกและสะดวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป ในปัจจุบันเสื้อผ้า สำเร็จรูปได้รับความนิยม อย่างกว้างขวาง เนื่องจาก สามารถเลือกแบบ สี ขนาดได้ตามความพอใจ ทั้งยังมีราคาถูกและสะดวก รวดเร็วกว่าการจ้างตัด ดังนั้นการเลือกซื้อเสื้อผ้า สำเร็จรูปควรพิจารณาจาก สิ่งต่อไปนี้

3 เสื้อผ้าสำเร็จรูปจะมีขนาดบอกไว้ที่ ป้ายผ้า  เสื้อเชิ้ต ใช้ขนาดรอบอกที่เป็นนิ้ว เป็นตัวกำหนดขนาด เช่น ขนาด 28, 30, 32, 34, 36 เป็นต้น  เสื้อผ้าบางประเภท แบ่งเป็น ขนาดเล็ก (S) ขนาดกลาง (M) ขนาดใหญ่ (L) และขนาดใหญ่ พิเศษ (XL) ซึ่งจะใช้ตัวอักษรย่อ บอกขนาดของเสื้อผ้า ** ข้อปฏิบัติที่ดีที่สุด ผู้ซื้อควรทราบอายุของผู้สวมใส่ เสื้อผ้านั้น ขนาดสัดส่วนที่สำคัญ เช่น ไหล่กว้าง รอ บอก รอบเอว ความยาวของเสื้อ กระโปรง กางเกง เพื่อจะได้ตรวจสอบก่อนตัดสินใจซื้อ

4 เนื้อผ้าที่ใช้ในการตัดเสื้อผ้า สำเร็จรูปเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ให้พิจารณาอย่าง รอบคอบ ดังนี้  ผ้านั้นเป็นผ้าอะไร ทอจาก เส้นใยชนิดใด  เนื้อผ้าและผิวสัมผัสของผ้า เป็นอย่างไร เหมาะกับแบบ ของเสื้อผ้าและผู้สวมใส่ หรือไม่  ผ้านั้นดูแลรักษาหรือซักรีด อย่างไร

5 ฝีมือการตัดเย็บจะเป็นเครื่องบ่งบอกคุณภาพและ ฝีมือการตัดเย็บจะเป็นเครื่องบ่งบอกคุณภาพและ ราคาเสื้อสำเร็จรูปเป็นอย่างดี โดยการตรวจดู เสื้อผ้า ดังนี้  ดูเกรนผ้า ตัดตรงเหมาะกับแบบหรือไม่  การต่อตะเข็บ การต่อลาย ลวดลายของผ้าอยู่ ในที่ๆเหมาะสมตรงกันหรือไม่  ฝีมือการเย็บ การเผื่อตะเข็บทำได้อย่าง พอเหมาะ เย็บได้แน่นหนา ทนทานเรียร้อย สวยงามหรือไม่  การกันรุ่ย การพับริมชาย การสอย การติด กระดุม ตะขอ เป็นอย่างไร เรียบร้อย แน่นหนา สวยงามดีหรือไม่

6 ป้ายผ้าที่ติดมากับเสื้อผ้า สำเร็จรูปมีประโยชน์ต่อผู้ซื้อ หลายอย่าง ควรศึกษาให้ ละเอียดและปฏิบัติตาม คำแนะนำในการดูแลรักษา อย่างเคร่งครัด เสื้อผ้าจะได้ ใช้ได้ทนทานมากขึ้น ป้ายผ้า บอกรายละเอียดเหล่านี้ไว้เสมอ ได้แก่  ขนาด  ชนิดของผ้าหรือเส้นใย  การตกแต่งพิเศษ เช่น กัน หด ไม่ยับ ทนไฟ  ข้อแนะนำในการใช้ การ ซักรีด  ชื่อยี่ห้อ ชื่อการค้า ชื่อ บริษัทผู้ผลิต ประเทศ ผู้ผลิต


ดาวน์โหลด ppt การเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป ในปัจจุบันเสื้อผ้า สำเร็จรูปได้รับความนิยม อย่างกว้างขวาง เนื่องจาก สามารถเลือกแบบ สี ขนาดได้ตามความพอใจ ทั้งยังมีราคาถูกและสะดวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google