งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลช่าง นางพริ้ง มุลิกบูรณ์ เกิดวันที่ มีนาคม 2473 อายุ 76 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 2 ตำบล ศรีสุนทร อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลช่าง นางพริ้ง มุลิกบูรณ์ เกิดวันที่ มีนาคม 2473 อายุ 76 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 2 ตำบล ศรีสุนทร อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ข้อมูลช่าง นางพริ้ง มุลิกบูรณ์ เกิดวันที่ มีนาคม 2473 อายุ 76 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 2 ตำบล ศรีสุนทร อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110

4 ได้รับการถ่ายทอดมาจากมารดาของช่างคือ นาง หยาด ลิพอนพล ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจาก บรรพบุรุษสืบต่อกันมา เป็นการปั้นหม้อตามที่ต้องการด้วยมือ และ ลวดลายที่ปรากฏบนหม้อจะเป็นลวดลายที่ได้จาก ไม้ที่ใช้ตี ซึ่งเป็นหม้อที่มีลักษณะลวดลาย สวยงามแตกต่างจากที่อื่น

5 เครื่องมือและอุปกรณ์ เขียง สากไม้

6 ไม้ตี หม้อ ลูก ดุ้ง แป้นหมุนตระแกรง ร่อน

7 ขั้นเตรียมการ  ขุดดินจากจอมปลวกที่ มีต้นสาบเสือ ส้มป่อย และข่อย โดยให้ดินที่ เป็นดินเหนียวปนทราย จากความลึกของหลุม 1 เมตร  นำดินที่ได้มาผึ่งแดดให้ แห้ง แล้วใช้สากไม้ตำ ให้ร่วนละเอียด  นำมาร่อนผ่านตะแกรง

8 น ำดินที่ผ่านการร่อนแล้ว มาผสมกับน้ำ

9 ปั้นดินให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม

10 นำไปเข้าแป้นหมุนให้เป็น รูปร่างกลม โดยใช้ดุ้งดัน ดินจากภายใน

11

12 เข้าแป้นตั้งรูปทรงอีกครั้ง โดยใช้ไม้ ที่มีลวดลายตีภายนอก พร้อมกับใช้ ดุ้งดันจากภายใน แล้วใช้ผ้าด้ายชุบ น้ำให้ชุ่มตกแต่งปากหม้อให้เรียบ โดยการหมุนแป้น เพื่อให้ได้รูปทรงตามต้องการ

13 ขั้นหลังการผลิต นำหม้อที่ได้ไปตากแดดประมาณ 10 วัน นำหม้อที่ผ่านการตากแดดแล้วไปเข้าเตาเผา โดยบรรจุหม้อจำนวน 100 ใบ ต่อการเผา 1 ครั้ง หลุมที่ใช้เผ้าไม้หม้อจะมีความลึกประมาณ 1.50 เมตร ซึ่งรองก้นหลุมด้วยไม้ผุ ฟางข้าว แล้วใช้แกลบคลุมด้านบน โดยเรียงหม้อให้ด้าน ทิศทางลม ใช้เวลาเผานาน 15 ชั่วโมง เนื่องจากการปั้นหม้อที่บ้านลิพอนมิได้มีการทำ อย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันจึงไม่พบหลุมที่ใช้เผา ขนาดใหญ่ มีแต่เพียงการเผาหม้อเพื่อเป็น เครื่องใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

14 ภาพแสดงการเผา

15


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลช่าง นางพริ้ง มุลิกบูรณ์ เกิดวันที่ มีนาคม 2473 อายุ 76 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 2 ตำบล ศรีสุนทร อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google