งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุกกี้ เป็นขนมอบชนิดหนึ่ง ที่ มีลักษณะกรอบร่วนเป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาดพอคำหรือหยิบกัดได้ สะดวก มีรสหวานไม่จัดนัก บางชนิดใช้พิมพ์ตัดเป็นรูป ต่าง ๆ และตกแต่งด้วยน้ำตาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุกกี้ เป็นขนมอบชนิดหนึ่ง ที่ มีลักษณะกรอบร่วนเป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาดพอคำหรือหยิบกัดได้ สะดวก มีรสหวานไม่จัดนัก บางชนิดใช้พิมพ์ตัดเป็นรูป ต่าง ๆ และตกแต่งด้วยน้ำตาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คุกกี้ เป็นขนมอบชนิดหนึ่ง ที่ มีลักษณะกรอบร่วนเป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาดพอคำหรือหยิบกัดได้ สะดวก มีรสหวานไม่จัดนัก บางชนิดใช้พิมพ์ตัดเป็นรูป ต่าง ๆ และตกแต่งด้วยน้ำตาล อย่างสวยงาม บางชนิดมี รูปร่างรสชาติแตกต่างกัน สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าขนม อื่น ๆ

3 โดนัท เป็นขนมที่มีลักษณะเป็นวงกลมมีรู ตรงกลางแต่บางลักษณะวงกลมเล็ก ขนาดพอคำ มีทั้งที่มีไส้และไม่มี ไส้ ขึ้นอยู่กับชนิดของโดนัทนั้น ๆ มี ส่วนผสมที่สำคัญ คือ แป้งสาลี น้ำตาล ไข่ ไขมัน ซึ่งอาจมันเนย หรือไขมันจาก พืช และส่วนผสมอื่น ๆ ที่นำมาปรุงแต่ง ให้เกิด กลิ่น รส

4 ขนมปัง เป็นขนมอบชนิดหนึ่ง ที่ได้จาก การใช้ยีสต์ โดยมีส่วนผสมหลัก คือ แป้ง สาลี ยีสต์ เกลือ น้ำ และส่วนผสม อื่น ๆ เช่น ไข่ น้ำตาลนม เนย ผลไม้ ฯลฯ เป็น ส่วนผสมที่เกิดจากการนวดผสมรวมกัน ทำให้เกิดขนมปังชนิดต่าง ๆ มากมาย เช่น ขนมปังหวาน ขนมปังผลไม้เป็นต้น

5 เค้ก เป็นขนมที่มีกระบวนการทำให้ สุกโดยการอบ เป็นขนมที่นิยม บริโภคกันทุกกลุ่มชน เค้กมีหลาย ประเภทและมีคุณสมบัติต่าง ๆ กัน ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของ ส่วนผสมคือแป้งสาลี ผงฟู เกลือ ไขมัน น้ำตาลไข่ นม และกลิ่นรส โดยต้องมีองค์ประกอบเป็นตัวเค้กให้ มีความสมดุลต่างกันไป แล้วแต่ ชนิดของเค้กที่จะทำ

6 พาย เป็นขนมอบชนิด หนึ่งที่ไม่ขึ้นฟู ลักษณะสี น้ำตาลอ่อนนุ่มและร่วน ประกอบด้วย เปลือก และไส้ทำมา จากแป้งสาลีและไขมัน พวกเนยสด หรือมากา รีน อัตราส่วนของ ส่วนผสมระหว่างแป้ง สาลี ไขมัน

7 แซนด์วิช เป็นอาหารว่างที่ รับประทานกับน้ำชา กาแฟ หรือนำติดตัวไป รับประทานในโอกาสพิเศษ เช่น การปิกนิค หรือเป็น อาหารเช้าสำหรับครอบครัว และบุคคลต่าง ๆ การทำแซนด์วิชใช้ขนมปัง หั่นเป็นแผ่น ตัดริมขอบสี น้ำตาลเนื่องจากการอบออก ให้หมด ทาเนยสด สอดไส้ประกบกัน เป็นคู่ ๆ จะใช้เป็นแผ่นหรือ นำมาหั่นก็ได้ การหั่น แซนด์วิชนิยมหั่นเป็นรูปร่าง เช่น สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม แล้วนำมาประกบกันเป็นคู่

8 ลักษณะเด่นของครีมพัฟ เอ แคล คือมีเปลือกที่เบาภายในกลวง อันเป็นผลมาจากการที่กวนแป้งจน สุกและจะเปลี่ยนสภาพเป็นแป้ง เปียกมีความหนืด ประกอบกับความ ร้อนทำให้น้ำขยายตัว ไข่ฟูขึ้น ทำ ให้ขนมฟูกลวงภายใน จนสามารถ บรรจุไส้ได้

9 พัฟเพสตรี้ คือขนมอบ ชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากชิ้น ของแป้งและไขมัน บาง ๆ สลับกันหลาย ๆ ชิ้น เมื่อเข้าอบแล้วจะ ได้ขนมที่เบากรอบและ ขึ้นเป็นชั้น พัฟเพสตรี้ เป็นแป้งผสมที่มี ส่วนผสมหลักคือ แป้ง สาลี ไขมัน และน้ำ

10 เดนนิชเพสตรี้ เป็นขนมอบที่มี ลักษณะกึ่งขนม ปังหวานกับพัฟ เพสตรี้ มีชั้น ของไขมันพับอยู่ ระหว่างเนื้อขนม ปัง เป็นชิ้นของ เกล็ดแผ่นคล้าย พัฟเพสตรี้ แต่ เนื้ออ่อนนุ่ม น่า รับประทานแบบ ขนมปังหวาน

11


ดาวน์โหลด ppt คุกกี้ เป็นขนมอบชนิดหนึ่ง ที่ มีลักษณะกรอบร่วนเป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาดพอคำหรือหยิบกัดได้ สะดวก มีรสหวานไม่จัดนัก บางชนิดใช้พิมพ์ตัดเป็นรูป ต่าง ๆ และตกแต่งด้วยน้ำตาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google