งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างและการใช้ งานฟอร์ม. 1. หากต้องการรับค่าข้อมูลที่ ต้องการจะค้นหาจากผู้ใช้ ควรใช้คิวรีประเภทใด ตอบ พารามิเตอร์คิวรี 2. คิวรีประเภทใดที่มีไว้เพื่อใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างและการใช้ งานฟอร์ม. 1. หากต้องการรับค่าข้อมูลที่ ต้องการจะค้นหาจากผู้ใช้ ควรใช้คิวรีประเภทใด ตอบ พารามิเตอร์คิวรี 2. คิวรีประเภทใดที่มีไว้เพื่อใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างและการใช้ งานฟอร์ม

2 1. หากต้องการรับค่าข้อมูลที่ ต้องการจะค้นหาจากผู้ใช้ ควรใช้คิวรีประเภทใด ตอบ พารามิเตอร์คิวรี 2. คิวรีประเภทใดที่มีไว้เพื่อใช้ สรุปผล ตอบ ครอสแท็บคิวรี

3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกประโยชน์ของการสร้าง ฟอร์มใน MS Access ได้ 2. บอก หน้าที่ของ Control ต่าง ๆ ใน กล่องเครื่องมือได้ 3. อธิบาย ส่วนประกอบของ Form ได้ 4. สร้างฟอร์มต่าง ๆ จาก Form Wizard ได้

4 ฟอร์ม (Form) ฟอร์ม (Form) เป็นอ๊อบเจคที่ใช้ ติดต่อกับผู้ใช้ทางจอภาพ ซึ่ง กำหนดหน้าที่ได้ทั้งการป้อนและ การแสดงผลข้อมูล ในการป้อน ข้อมูลด้วยฟอร์ม มีเครื่องมือ สนับสนุน และควบคุมการป้อน ข้อมูล เช่น Combo Box ค่า คุณสมบัติต่างๆ ซึ่งฟอร์มใช้แหล่ง ของข้อมูลจาก Table หรือคิวรี ฟอร์มคืออะไร ?

5 ประโยชน์ของฟอร์ม 1. สามารถกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของฟอร์มให้เหมาะสมกับ จุดประสงค์การใช้งาน 2. จัดระเบียบในการแสดงผลฟิลด์ ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ 3. เพิ่มความน่าสนใจให้แก่การแสดง สื่อข้อมูลบางอย่าง เช่น รูปภาพ 4. ควบคุมการทำงานกับข้อมูลใน ฟอร์มด้วยมาโครหรือคำสั่ง VBA (Visual Basic for Applications)

6 ประเภทของ Form ฟอร์มที่สร้างจาก Access มี 2 ประเภท ดังนี้ 1. Form Design = ผู้ใช้ ออกแบบเองตามความ ต้องการ โดยใช้ เครื่องมือที่ เรียกว่า คอนโทรล (Control) 1. Form Design = ผู้ใช้ ออกแบบเองตามความ ต้องการ โดยใช้ เครื่องมือที่ เรียกว่า คอนโทรล (Control) 2. Form Wizard = โปรแกรมจะ ช่วยในการออกแบบ

7 รูปแบบสำหรับสร้างฟอร์ม อัตโนมัติ รูปแบบสำหรับสร้างฟอร์ม อัตโนมัติ มี 5 รูปแบบ ดังนี้ 4 Columnar 1 2 3 5 Tabular Datasheet Pivot Table Pivot Chart

8 รูปแบบสำหรับสร้างฟอร์ม อัตโนมัติ Columnar Columnar : มีรูปแบบเรียงลำดับ ระเบียนจากบนลงล่าง และแสดง 1 ระเบียน ต่อ 1 หน้า

9 รูปแบบสำหรับสร้างฟอร์ม อัตโนมัติ Tabular Tabular : มีรูปแบบเรียงลำดับ ระเบียนจากบนลงล่าง และแสดงหลายระเบียน ต่อ 1 หน้า

10 รูปแบบสำหรับสร้างฟอร์ม อัตโนมัติ Datasheet Datasheet : มีรูปแบบ เช่นเดียวกับมุมมอง Datasheet ของ Table

11 รูปแบบสำหรับสร้างฟอร์ม อัตโนมัติ Pivot Table : Pivot Table : แสดงข้อมูลที่มี ความสัมพันธ์กัน 2 ชุด ในรูปแบบของตารางวิเคราะห์ และ แจกแจงรายละเอียดต่าง ๆ

12 รูปแบบสำหรับสร้างฟอร์ม อัตโนมัติ Pivot Chart : Pivot Chart : แสดงข้อมูลที่มี ความสัมพันธ์กัน 2 ชุด โดยสรุป และวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนำมา แสดงในรูปแบบของแผนภูมิ

13 ขั้นตอนการสร้าง Form Design 1. ขณะที่อยู่ที่ Database Window ให้คลิก ที่ Form 2. เลือก New 3. เลือก Design View 4. เลือกตาราง 5. กดปุ่ม OK

14 ขั้นตอนการสร้าง Form Wizard 1. ขณะที่อยู่ที่ Database Window ให้คลิก ที่ Form 2. เลือก New 3. เลือก Form Wizard 4. เลือกตาราง 5. กดปุ่ม OK

15 องค์ประกอบต่าง ๆ ของ Form 1. Form Design Area 2. Tool Box 3. Properties Windows 4. Field List

16 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Form Design Area Form Header & Form Footer ใช้สำหรับแสดงข้อมูลที่หัวและท้ายของ Form ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะแสดงอยู่บนหน้าจอ ตลอดเวลา แต่ถ้าในกรณีที่มีการสั่งพิมพ์ออกทาง เครื่องพิมพ์จะเห็น Header เฉพาะหน้าแรกและ Footer ที่หน้าสุดท้ายเท่านั้น Page Header & Footer ทั้งสองส่วนนี้จะไม่นิยมแสดงใน Form แต่จะแสดงใน Report เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากว่าจะแสดงทุกๆ หน้าของเอกสารที่พิมพ์ ออกมาทางเครื่องพิมพ์นั่นเอง ซึ่งจะได้ศึกษาใน รายละเอียดต่อไปในเรื่องการใช้งาน Report

17 Toolbox สำหรับ Form

18

19 การสร้างปุ่ม รายการ CategoriesAction เพิ่มระเบียน Record OperationsAdd Record ลบระเบียน Record OperationsDelete Record แก้ไขระเบียน Record OperationsDuplicate Record บันทึกระเบียน Record OperationsSave Record ออกจากโปรแกรม ApplicationQuit Application เลื่อนไประเบียนแรก Record NavigationGo To First Record เลื่อนไประเบียน ก่อนหน้านี้ Record NavigationGo To Previous Record

20 การสร้างปุ่ม รายการ CategoriesAction เลื่อนไประเบียนถัดไป Record NavigationGo To Next Record เลื่อนไประเบียนสุดท้าย Record NavigationGo To Last Record เปิดฟอร์ม Form OperationsOpen Form ปิดฟอร์ม Form OperationsClose Form ดูรายงาน Repost OperationsPreview Report พิมพ์รายงาน Repost OperationsPrint Report


ดาวน์โหลด ppt การสร้างและการใช้ งานฟอร์ม. 1. หากต้องการรับค่าข้อมูลที่ ต้องการจะค้นหาจากผู้ใช้ ควรใช้คิวรีประเภทใด ตอบ พารามิเตอร์คิวรี 2. คิวรีประเภทใดที่มีไว้เพื่อใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google