งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 คีย์หลัก หรือ Primary Key คือฟิลด์ที่มี ข้อมูลในเรคอร์ดที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อเป็น ตัวกำหนดให้ทุกเรคอร์ดแตกต่างกัน ประโยชน์ก็คือ เมื่อมีการป้อนข้อมูล ในฟิลด์ที่กำหนดเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " คีย์หลัก หรือ Primary Key คือฟิลด์ที่มี ข้อมูลในเรคอร์ดที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อเป็น ตัวกำหนดให้ทุกเรคอร์ดแตกต่างกัน ประโยชน์ก็คือ เมื่อมีการป้อนข้อมูล ในฟิลด์ที่กำหนดเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  คีย์หลัก หรือ Primary Key คือฟิลด์ที่มี ข้อมูลในเรคอร์ดที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อเป็น ตัวกำหนดให้ทุกเรคอร์ดแตกต่างกัน ประโยชน์ก็คือ เมื่อมีการป้อนข้อมูล ในฟิลด์ที่กำหนดเป็น Primary Key ซ้ำ กันแล้วิก็จะเกิดคำเตือน (Message Error) ขึ้น และให้ป้อนข้อมูลลงไปใหม่ เพราะฉะนั้นการเลือกฟิลด์ใดเป็น Primary Key ฟิลด์นั้นจะต้องมีค่าของ ฟิลด์ที่ไม่ซ้ำกัน และเป็นฟิลด์ที่ไม่ เป็นค่าว่าง คือจะต้องมีค่าอยู่เสมอ เช่น รหัสพนักงาน รหัสประจำตัว นักเรียน เป็นต้น

3 1 คลิกที่แท็บ Design ที่มุมมองการออกแบบ เลือกฟิลด์ที่ต้องการกำหนดคีย์หลัก 2 3 คลิกปุ่ม Primary Key

4 มุมมองแผ่นตารางข้อมูลนั้น เป็น มุมมองที่มีไว้สำหรับ ป้อนข้อมูลลงไปในตาราง ซึ่งนอกจาก ที่ผู้ใช้จะสามารถเพิ่ม - ลบข้อมูลได้แล้ว ยังสามารถที่จะ จัดการกับเรคอร์ดต่างๆ ได้ อีกด้วย โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “ เร คอร์ดเนวิเกเตอร์ ” ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้

5  ปุ่ม (First Record) ใช้ในการ เลื่อนเรคอร์ดไปยังเรคอร์ดแรกสุด  ปุ่ม (Previous Record) ใช้ในการ เลื่อนเรคอร์ดไปยังเรคอร์ดก่อนหน้าที ละ 1 เรคอร์ด  ปุ่ม (Next Record) ใช้ในการเลื่อนเร คอร์ดไปยังเรคอร์ดถัดไปทีละ 1 เร คอร์ด  ปุ่ม (Last Record) ใช้ในการเลื่อนเร คอร์ดไปยังเรคอร์ดสุดท้าย

6  ปุ่ม (New Record) ใช้ในการเพิ่มเร คอร์ดใหม่  ปุ่ม (Filter) ใช้ในการยกเลิก กรองข้อมูลในตาราง  ปุ่มใช้สำหรับค้นหาข้อมูล ในตาราง

7 เครื่องมือเรคอร์ดเนวิเกเตอร์


ดาวน์โหลด ppt  คีย์หลัก หรือ Primary Key คือฟิลด์ที่มี ข้อมูลในเรคอร์ดที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อเป็น ตัวกำหนดให้ทุกเรคอร์ดแตกต่างกัน ประโยชน์ก็คือ เมื่อมีการป้อนข้อมูล ในฟิลด์ที่กำหนดเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google