งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบโปรแกรม MS-WORD 97

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบโปรแกรม MS-WORD 97"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนประกอบโปรแกรม MS-WORD 97
ข้อความอัตโนมัติ ชื่อไฟล์ ปุ่มเมนูบาร์ เรียกฐานข้อมูล ปุ่มปิด ปุ่มขยาย ปุ่มรูปแบบอักษร ปุ่ม กั้นหน้าหลัง ปุ่มลด ปุ่มเครื่องมือ ปุ่มรูปวาด เมนูแสดงสถานะ แถบเลื่อนหน้าจอ

2 ส่วนประกอบเมนูบาร์ เมนูแฟ้ม

3 ส่วนประกอบเมนูบาร์ เมนูแก้ไข

4 ส่วนประกอบเมนูบาร์ เมนูมุมมอง

5 ส่วนประกอบเมนูบาร์ เมนูแทรก

6 ส่วนประกอบเมนูบาร์ เมนูรูปแบบ

7 ส่วนประกอบเมนูรูปแบบอักษร
เมนูแบบอักษร

8 ส่วนประกอบเมนูการย่อหน้า

9 ส่วนประกอบเมนูสัญลักษณ์

10 ส่วนประกอบเมนูเส้นขอบและแรเงา
กำหนดขอบและแรเงา

11 ส่วนประกอบเมนูบาร์ แบ่งคอลัมน์

12 ส่วนประกอบเมนูบาร์ ตั้งแท็บ

13 ส่วนประกอบเมนูบาร์ ชุดรูปแบบ

14 ส่วนประกอบเมนูบาร์ เมนูเครื่องมือ

15 ส่วนประกอบเมนูบาร์ เมนูตาราง

16 ส่วนประกอบเมนูบาร์ เมนูหน้าต่าง

17 ส่วนประกอบเมนูบาร์ เมนูวิธีใช้

18 เมนูคำสั่ง ตั้งค่าขอบกระดาษ
เมนูคำสั่ง ตั้งค่าขอบกระดาษ

19 เมนูคำสั่ง ตั้งขนาดกระดาษ
เมนูคำสั่ง ตั้งขนาดกระดาษ

20 เมนูคำสั่ง ตั้งแหล่งกระดาษ
เมนูคำสั่ง ตั้งแหล่งกระดาษ

21 เมนูคำสั่ง ตัวเลือกมุมมอง

22 เมนูคำสั่ง ตัวเลือกตำแหน่งที่ตั้งแฟ้ม

23 เมนูคำสั่ง ตัวเลือกติดตามการเปลี่ยนแปลง

24 เมนูคำสั่ง ตัวเลือกแก้ไข

25 เมนูคำสั่ง ตัวเลือกทั่วไป

26 เมนูคำสั่ง ตัวเลือกความเข้ากันได้

27 เมนูคำสั่ง ตัวเลือกพิมพ์

28 เมนูคำสั่ง ตัวเลือกบันทึก

29 เมนูคำสั่ง ตัวเลือกการสะกดและไวยกรณ์

30 เมนูคำสั่ง ตัวเลือกข้อมูลผู้ใช้

31 เมนูคำสั่ง คำอธิบายเฉพาะ

32 เมนูคำสั่ง ทำแบบฟอร์ม

33 เมนูคำสั่ง ฐานข้อมูล

34 การพิมพ์เอกสาร จัดข้อความ
การพิมพ์จดหมายต่อเนื่อง

35 การใส่หัวกระดาษทุกหน้า
ใส่หัวกระดาษ เช่น โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี (แลมป์-เทค)

36 การใส่ท้ายกระดาษทุกหน้า
ใส่ท้ายกระดาษ เช่น 443 ถ.ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

37 การใส่ข้อคิดเห็น พิมพ์ข้อคิดเห็น

38 การใส่เชิงอรรถ เลือกใส่เชิงอรรถ

39 การอ้างอิงโยง เลือกชนิดอ้างอิง

40 แทรกดัชนีและตาราง เลือกทำดัชนี

41 แทรกสารบัญ เลือกทำสารบัญ

42 แทรกสารบัญภาพ เลือกทำสารบัญภาพ

43 แทรกภาพตัดปะ แทรกรูปภาพ

44 การแทรกแฟ้มไฟล์อื่นเข้าต่อเอกสารที่พิมพ์อยู่

45 แทรกวัตถุ สูตรคณิตศาสตร์
แทรกวัตถุ สูตรคณิตศาสตร์ เลือกแทรกวัตถุ

46 แทรกเชื่อมโยงหลายมิติ
พิมพ์ชื่อแฟ้มหรือชื่อเว็บเพจ

47 รูปแบบสดมภ์ (คอลัมน์)
เลือกคอลัมน์

48 รูปแบบการตั้งแท็บ พิมพ์ตัวเลข

49 รูปแบบการทำจดหมายเวียน
เลือกสร้างจดหมายเวียน

50 รูปแบบซองจดหมายและป้ายผนึก
เลือกซองจดหมายหรือป้ายผนึก

51 เลือกกำหนดเอง แถบเครื่องมือ
เครื่องมือกำหนดเอง เลือกกำหนดเอง แถบเครื่องมือ

52 เครื่องมือกำหนดเอง เมนูคำสั่ง

53 เครื่องมือกำหนดเอง ตัวเลือก
เมนูตัวเลือก

54 การป้องกันเอกสาร (Password)
เลือกรูปแบบการป้องกันเอกสาร พิมพ์รหัสผ่าน

55 การสร้างตาราง ใส่จำนวนสดมภ์, แถว

56 THE END


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบโปรแกรม MS-WORD 97

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google