งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Access 2000 Microsoft Access 2000 เอกสารประกอบการบรรยายวิชา 310381 Computer in Business โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญ เจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Access 2000 Microsoft Access 2000 เอกสารประกอบการบรรยายวิชา 310381 Computer in Business โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญ เจือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Access 2000 Microsoft Access 2000 เอกสารประกอบการบรรยายวิชา 310381 Computer in Business โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญ เจือ E-mail: wichai@buu.ac.th http://bucc4.buu.ac.th/~wichai

2 1 Dec 2002E-mail: wichai@buu.ac.th2 Microsoft Access 2000 เป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล แบบสัมพันธ์แบบ 32 บิต ของบริษัท ไมโครซอฟท์ มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย โดยรวม ออปเจ็กต์ต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้ ฐานข้อมูลมารวมอยู่ในไฟล์เดียวกัน (.mdb) ทำให้ทำงานได้รวดเร็ว

3 1 Dec 2002E-mail: wichai@buu.ac.th3 เราใช้งาน Access 2000 ทำ อะไรได้บ้าง ใ ช้สร้างแอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลได้อย่าง รวดเร็วและใช้งานง่าย มีเครื่องมือในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฐานข้อมูล เพื่อนำผลลัพธ์ไปทำงาน บางอย่าง สามารถสร้างเครื่องมือในการติดต่อกับ ผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม ช่วยเราในการสร้างรายงานจากฐานข้อมูล ได้ เพื่อใช้ในการทำ งานบางอย่าง

4 1 Dec 2002E-mail: wichai@buu.ac.th4 การเริ่มต้น Access 2000 การเรียกใช้โปรแกรม MS Access คลิกที่ Start > Programs > Microsoft Access การเลิกโปรแกรม มีหลายวิธี เช่น วิธีที่ 1 คลิกที่ปุ่ม X ซึ่งปรากฎที่มุมบนขวา ของหน้า ต่างโปรแกรม วิธีที่ 2 เลือกคำสั่ง แฟ้ม (File) ที่แถบเมนู และเลือกคำสั่ง จบการทำงาน (Exit)

5 1 Dec 2002E-mail: wichai@buu.ac.th5 ส่วนประกอบของฐานข้อมูลใน Access Table Query Form Report Macro Module Page

6 1 Dec 2002E-mail: wichai@buu.ac.th6 เรียนรู้การใช้งานเรียนรู้การใช้งาน ส่วนประกอบหน้าต่าง Access ส่วนประกอบหน้าต่าง Access องค์ประกอบฐานข้อมูลใน Access องค์ประกอบฐานข้อมูลใน Access การสร้างฐานข้อมูลใหม่ การสร้างฐานข้อมูลใหม่ การเรียกใช้งานฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว การเรียกใช้งานฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว การออกจากโปรแกรม การออกจากโปรแกรม

7 1 Dec 2002E-mail: wichai@buu.ac.th7 ตารางตาราง การสร้างตารางใหม่ การสร้างตารางใหม่ การเตรียมข้อมูล การเตรียมข้อมูล องค์ประกอบการออกแบบตาราง องค์ประกอบการออกแบบตาราง ประเภทฟีลด์ ประเภทฟีลด์ มุมมอง มุมมอง การกำหนดคีย์หลัก (Primary Key) การกำหนดคีย์หลัก (Primary Key) การจัดเก็บตาราง การจัดเก็บตาราง

8 1 Dec 2002E-mail: wichai@buu.ac.th8 การจัดการตารางการจัดการตาราง การเปิดตารางใหม่ การใส่ข้อมูล การเรียงข้อมูล การลบเรคอร์ด การลบตาราง การคัดลอกตาราง การอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตตาราง


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Access 2000 Microsoft Access 2000 เอกสารประกอบการบรรยายวิชา 310381 Computer in Business โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญ เจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google