งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ E-mail: wichai@buu.ac.th
1 Dec 2002 Microsoft Access เอกสารประกอบการบรรยายวิชา Computer in Business โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

2 E-mail: wichai@buu.ac.th
1 Dec 2002 Microsoft Access 2000 เป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์แบบ 32 บิต ของบริษัทไมโครซอฟท์ มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย โดยรวมออปเจ็กต์ต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้ ฐานข้อมูลมารวมอยู่ในไฟล์เดียวกัน (.mdb) ทำให้ทำงานได้รวดเร็ว 1 Dec 2002

3 เราใช้งาน Access 2000 ทำอะไรได้บ้าง
1 Dec 2002 เราใช้งาน Access 2000 ทำอะไรได้บ้าง ใช้สร้างแอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและใช้งานง่าย มีเครื่องมือในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฐานข้อมูล เพื่อนำผลลัพธ์ไปทำงานบางอย่าง สามารถสร้างเครื่องมือในการติดต่อกับผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม ช่วยเราในการสร้างรายงานจากฐานข้อมูลได้ เพื่อใช้ในการทำงานบางอย่าง 1 Dec 2002

4 E-mail: wichai@buu.ac.th
1 Dec 2002 การเริ่มต้น Access 2000 การเรียกใช้โปรแกรม MS Access คลิกที่ Start > Programs > Microsoft Access การเลิกโปรแกรม มีหลายวิธี เช่น วิธีที่ 1 คลิกที่ปุ่ม X ซึ่งปรากฎที่มุมบนขวา ของหน้า ต่างโปรแกรม วิธีที่ 2 เลือกคำสั่ง แฟ้ม (File) ที่แถบเมนู และเลือกคำสั่ง จบการทำงาน (Exit) 1 Dec 2002

5 ส่วนประกอบของฐานข้อมูลใน Access
1 Dec 2002 ส่วนประกอบของฐานข้อมูลใน Access Table Query Form Report Macro Module Page 1 Dec 2002

6 E-mail: wichai@buu.ac.th
1 Dec 2002 เรียนรู้การใช้งาน ส่วนประกอบหน้าต่าง Access องค์ประกอบฐานข้อมูลใน Access การสร้างฐานข้อมูลใหม่ การเรียกใช้งานฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว การออกจากโปรแกรม 1 Dec 2002

7 E-mail: wichai@buu.ac.th
1 Dec 2002 ตาราง การสร้างตารางใหม่ การเตรียมข้อมูล องค์ประกอบการออกแบบตาราง ประเภทฟีลด์ มุมมอง การกำหนดคีย์หลัก(Primary Key) การจัดเก็บตาราง 1 Dec 2002

8 E-mail: wichai@buu.ac.th
1 Dec 2002 การจัดการตาราง การเปิดตารางใหม่ การใส่ข้อมูล การเรียงข้อมูล การลบเรคอร์ด การลบตาราง การคัดลอกตาราง การอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตตาราง 1 Dec 2002


ดาวน์โหลด ppt โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google