งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารบัญ แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานลงทะเบียน กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ตารางสรุปนักศึกษาแยกตามคณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารบัญ แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานลงทะเบียน กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ตารางสรุปนักศึกษาแยกตามคณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สารบัญ แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานลงทะเบียน กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ตารางสรุปนักศึกษาแยกตามคณะ วีดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

3 แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา

4 โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานลงทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงาน ลงทะเบียน กลุ่มงาน ส่งเสริมวิชาการ กลุ่มงาน ทะเบียน สำนัก ผู้อำนวยการ

5 กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

6 ตารางสรุปนักศึกษาแยกตามคณะ รายชื่อคณะชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี คณะมนุษย์ศาสตร์และ สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม

7 แทรกไฟล์วิดีโอ สารบัญ


ดาวน์โหลด ppt สารบัญ แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานลงทะเบียน กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ตารางสรุปนักศึกษาแยกตามคณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google